Sign InCarian Laman:                                                         

Buku Panduan dan Template Pengumpulan Data 


TEMPLAT PENGUMPULAN DATA ASET DAN LIABILITI BAGI TEMPOH PERALIHAN VERSI 01062019

 • Aset Alih (AA) versi 01062019

           Aset Alih (AA) versi 01062019

 • Aset Tak Alih Bangunan (ATAB) versi 01062019

           Aset Tak Alih Bangunan (ATAB) versi 01062019

 • Aset Tak Alih Tanah (ATAT) versi 01062019

           Aset Tak Alih Tanah (ATAT) versi 01062019

 • Aset Jalan Raya (JR) versi 01062019

           Aset Jalan Raya (JR) versi 01062019

 • GL Inventori versi 01062019

           GL Inventori versi 01062019

 • GL Aset versi 01062019

           GL Aset versi 01062019

 • Aset Dalam Pembinaan (AUC) Versi 31.12.2018 (Dimansuhkan)

           Aset Dalam Pembinaan (AUC) Versi 31.12.2018

 • Aset Pajakan Kewangan (FL) Versi 31.12.2018 (Dimansuhkan)

           Aset Pajakan Kewangan (FL) Versi 31.12.2018

 • Aset Konsesi (AK) Versi 31.12.2018 (Dimansuhkan)

           Aset Konsesi (AK) Versi 31.12.2018

 • Jurnal Aset Versi 31.12.2018 (Dimansuhkan)

           Jurnal Aset Versi 31.12.2018

 • Jurnal Inventori Versi 31.12.2018 (Dimansuhkan)

           Jurnal Inventori Versi 31.12.2018

 • Jurnal ABB_AUC (CPC telah diterima) Versi 31.12.2018 (Dimansuhkan)

           Jurnal ABB_AUC (CPC telah diterima) Versi 31.12.2018

 • ABT (Hutang Hasil & Hutang Lain) Versi 31.12.2018 (Dimansuhkan)

           ABT (Hutang Hasil & Hutang Lain) Versi 31.12.2018

 • GL_Jurnal ABT Versi 31.12.2018 (Dimansuhkan)

           GL_Jurnal ABT Versi 31.12.2018


Templat Pengumpulan Data Aset dan Liabiliti Dalam Tempoh Peralihan (mulai Januari 2018)

 • Aset Tak Alih (ATA) Dalam Tempoh Peralihan Versi 1 2018 (Dimansuhkan)

           Aset Tak Alih (ATA) Dalam Tempoh Peralihan Versi 1 2018

 • Aset Alih (AA) Dalam Tempoh peralihan Versi 1 2018 (Dimansuhkan)

           Aset Alih (AA) Dalam Tempoh peralihan Versi 1 2018

Templat Pengumpulan Data Aset dan Liabiliti sehingga pada 31 Disember 2017 (sebelum Go Live GFMAS)

 • Buku Panduan Pengumpulan Data bagi Akaun Belum Bayar (ABB) dan Akaun Belum Terima (ABT)

          ABB ABT V2.0.zip

 • Buku Panduan Pengumpulan Data bagi Aset Dalam Pembinaan (AUC) (Dimansuhkan)

          AUC.zip

 • Buku Panduan Pengumpulan Data bagi SPA (Dimansuhkan)

          SPA.zip

 • Buku Panduan Pengumpulan Data bagi SPATA (Dimansuhkan)

          SPATA.zip

 • Templat Finance Lease (Dimansuhkan)

          Templat Finance Lease

 • Templat Cek Batal / EFT Batal

          Templat Cek Batal/EFT Batal

 • Templat General Ledger (GL) (Dimansuhkan)

          Templat General Ledger (GL)

 • Templat Rekod Kawalan (Dimansuhkan)

          Templat Rekod Kawalan

 • Templat ABB AUC (CPC Telah Diterima) (Dimansuhkan)

          Templet ABB AUC (CPC Telah Diterima)

 • Templat Aset Konsesi (Dimansuhkan)

           Templat Aset Konsesi


PAPARAN TERBAIK DI INTERNET EXPLORER VERSI 9 KE ATAS / GOOGLE CHROME / MOZILLA FIREFOX DENGAN RESOLUSI 1280 x 600 KE ATAS

Bilangan Pelawat


Hak Cipta Terpelihara © 2014
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Aras 1-8, Kompleks Kementerian Kewangan,
No.1, Persiaran Perdana, Precint 2, 62594 PUTRAJAYA.
Tel : 603-8882 1000 Fax : 603-8889 5821