Garis Panduan Pelaksanaan Perakaunan Akruan


  1. Garis Panduan Bil 1 2013 Aset Kerajaan Asas Akruan
  2. Garis Panduan Bil 1 2014 Inventori Kerajaan Asas Akruan
  3. Garis Panduan Bil 2 2014 Akaun Belum Terima Kerajaan Asas Akruan
  4. Garis Panduan Polisi Peralihan Perakaunan Akruan Bagi Kerajaan Persekutuan
  5. Garis Panduan Pelaksanaan Perakaunan Akruan Penjejasan Nilai Akaun Belum Terima Hasil
  6. Garis Panduan Pelaksanaan Perakaunan Akruan Bil. 1 Tahun 2022 Penjejasan Nilai Pelaburan