Garis Panduan Pelaksanaan Perakaunan Akruan


  1. Garis Panduan Pelaksanaan Perakaunan Akruan Bil. 1 Tahun 2013 Aset Kerajaan Asas Akruan
  2. Garis Panduan Pelaksanaan Perakaunan Akruan Bil. 1 Tahun 2014 Inventori Kerajaan Asas Akruan
  3. Garis Panduan Pelaksanaan Perakaunan Akruan Bil. 2 Tahun 2014 Akaun Belum Terima Kerajaan Asas Akruan
  4. Garis Panduan Polisi Peralihan Perakaunan Akruan Bagi Kerajaan Persekutuan
  5. Garis Panduan Pelaksanaan Perakaunan Akruan Bil. 1 Tahun 2021 Penjejasan Nilai Akaun Belum Terima Hasil
  6. Garis Panduan Pelaksanaan Perakaunan Akruan Bil. 1 Tahun 2022 Penjejasan Nilai Pelaburan