Garis Panduan Pelaksanaan Perakaunan Akruan


  1. Garis Panduan Bil 1 2013 Aset Kerajaan Asas Akruan
  2. Garis Panduan Bil 1 2014 Inventori Kerajaan Asas Akruan
  3. Garis Panduan Bil 2 2014 Akaun Belum Terima Kerajaan Asas Akruan
  4. Garis Panduan Polisi Peralihan Perakaunan Akruan Bagi Kerajaan Persekutuan
  5. Garis Panduan Pelaksanaan Perakaunan Akruan Penjejasan Nilai Akaun Belum Terima Hasil