Garis Panduan Pelaksanaan Perakaunan Akruan


 1. Garis Panduan Pelaksanaan Perakaunan Akruan Bil. 1 Tahun 2013 Aset Kerajaan Asas Akruan
  (Rujuk SPANM Bil.3 Tahun 2022)
 2. Garis Panduan Pelaksanaan Perakaunan Akruan Bil. 1 Tahun 2014 Inventori Kerajaan Asas Akruan
  (Rujuk SPANM Bil.3 Tahun 2022)
 3. Garis Panduan Pelaksanaan Perakaunan Akruan Bil. 2 Tahun 2014 Akaun Belum Terima Kerajaan Asas Akruan
 4. Garis Panduan Polisi Peralihan Perakaunan Akruan Bagi Kerajaan Persekutuan
 5. Garis Panduan Pelaksanaan Perakaunan Akruan Bil. 1 Tahun 2021 Penjejasan Nilai Akaun Belum Terima Hasil
 6. Garis Panduan Pelaksanaan Perakaunan Akruan Bil. 1 Tahun 2022 Penjejasan Nilai Pelaburan
 7. Garis Panduan Pelaksanaan Perakaunan Akruan Bil. 1 Tahun 2023 Kontrak Jaminan Kewangan Kewangan