Transisi Perakaunan Akruan

Migrasi Perakaunan Akruan 


Pelaksanaan Perakaunan Akruan Kerajaan Persekutuan akan melibatkan perubahan seperti berikut : 

migrasi.jpg