Proses To Be

Proses To Be 


Satu lab untuk membincangkan struktur pelaporan dan proses bayaran, terimaan serta gaji dan pukal ‘to be’ yang akan dilaksanakan di dalam Sistem 1GFMAS telah diadakan pada 5 hingga 7 November 2012. Hasil daripada Lab tersebut, cadangan Proses  To Be adalah seperti berikut :

1. Proses Bayaran To Be

proses to be _bayaran.jpg 

2. Proses Terimaan To Be

proses to be _ terimaan.jpg 

3. Proses Gaji To Be

 proses to be _gaji.jpg

4. Proses Pukal To Be

proses to be_pukal 1.jpg 

 

 proses to be _pukal 2.jpg