Undang- undang dan Peraturan

Undang- undang dan Peraturan 


Kajian kepada Undang - Undang dan Peraturan

  • Perlembagaan Persekutuan, Akta Prosedur Kewangan 1957 dan perundangan lain yang berkaitan telah dikaji. 

     
  • Cadangan pindaan Akta Tatacara Kewangan 1957, Akta Wang Tak Dituntut 1965, Akta Kumpulanwang Pinjaman Perumahan 1971 dan Akta Kumpulanwang Amanah Negara 1988 telah dikemukakan kepada Bahagian Undang-Undang Kementerian Kewangan. Cadangan pindaan yang dimuktamadkan akan dibentangkan ke Parlimen.

 

  • Ringkasan status adalah seperti gambar rajah dibawah.

 

status undang - undang_peraturan.png