Pemantapan PTJ

Pemantapan PTJ 


Pemantapan PTJ di Kementerian adalah amat penting memandangkan kompleksiti tugas yang tinggi berikutan pelaksanaan Perakaunan Akruan. Kajian ke atas struktur dan fungsi PTJ Kewangan Kementerian telah dijalankan.


Kertas Cadangan Pemantapan Struktur PTJ Kewangan Kementerian / Jabatan telah dikemukakan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) pada 8 Oktober 2013.

​​ 

JK PENSTRUKTURAN SEMULA PTJ.jpg