Sign InCarian Laman:                                                         

Latar Belakang 

Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri kini mengamalkan asas perakaunan tunai ubahsuai iaitu satu kaedah perakaunan yang mengiktiraf  dan merekod sesuatu urusniaga kewangan apabila tunai diterima atau dibayar dalam tempoh perakaunan tersebut. Di bawah kaedah ini, perbelanjaan aset tidak dipermodalkan dan liabiliti tidak dilaporkan di dalam penyata kewangan, segala perbelanjaan akan menggunakan peruntukan tahun sema​sa dan pembayaran dibuat sehingga bulan Januari tahun berikutnya.​

Pelaksanaan perakaunan akruan adalah selaras dengan Dasar Transformasi Sektor Awam dalam Model Baru Ekonomi dan pelaksanaan Outcome Based Budgeting (OBB) yang akan memberi kesan signifikan dalam pengurusan fiskal berhemat serta mempertingkatkan kecekapan pengurusan kewangan dan perakaunan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Pada 11 Mei 2011, YAB Perdana Menteri telah meluluskan pelaksanaan perakaunan akruan yang merupakan salah satu daripada 21 inisiatif SRI Public Finance Lab.

Perakaunan Akruan merupakan asas perakaunan bagi pelaporan kedudukan dan prestasi Kerajaan yang lebih tepat dan telus. Transformasi daripada perakaunan tunai ubahsuai kepada perakaunan akruan adalah menjurus kepada pengurusan fiskal yang lebih cekap dan berkesan.​​

PAPARAN TERBAIK DI INTERNET EXPLORER VERSI 9 KE ATAS / GOOGLE CHROME / MOZILLA FIREFOX DENGAN RESOLUSI 1280 x 600 KE ATAS

Bilangan Pelawat


Hak Cipta Terpelihara © 2014
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Aras 1-8, Kompleks Kementerian Kewangan,
No.1, Persiaran Perdana, Precint 2, 62594 PUTRAJAYA.
Tel : 603-8882 1000 Fax : 603-8889 5821