Pelan Pengurusan Perubahan (Change Management Plan)

Pelan Pengurusan Perubahan (Change Management Plan) 


Pelan Pengurusan Perubahan merupakan rujukan utama bagi aktiviti-aktiviti yang khusus kepada pengurusan perubahan di dalam pelaksanaan ini.

Pelan Pengurusan Perubahan Projek Perakaunan Akruan.pdf