Struktur Tadbir Urus Perakaunan Akruan

Struktur Tadbir Urus Perakaunan Akruan 


​​​​​​​Status pelaksanaan perakaunan akruan adalah dipantau oleh satu jawatankuasa induk iaitu Jawatankuasa Pemandu (JKP) Perakaunan Akruan yang dipengerusikan oleh Akauntan Negara Malaysia (ANM).

JKP turut disokong oleh tiga jawatankuasa kerja iaitu:

  1. Jawatankuasa Penasihat Piawaian Perakaunan Akruan (GASAC)
  2. Jawatankuasa Kerja Pembangunan Sistem
  3. Jawatankuasa Kerja Pelaksanaan

Di peringkat kementerian, keberkesanan dan kemampanan pelaksanaan perakaunan akruan disokong oleh Jawatankuasa Pelaksanaan Perakaunan Akruan Kementerian yang  memastikan pelaksanaan perakaunan akruan dilaksanakan mengikut perancangan.

Struktur Tadbir Urus Perakaunan Akruan adalah seperti rajah dibawah.

 

 

struktur tadbir urus.jpg ​