Sign InCarian Laman:                                                         

​Perbezaan Asas Perakaunan 


Perbezaan di antara perakaunan tunai ubahsuai dengan perakaunan akruan adalah seperti di bawah :

​Kategori Asas Tunai Ubahsuai Asas Akruan
Hasil Diiktiraf/direkodkan hanya apabila tunai diterima. Diiktiraf/direkod dalam tempoh diperolehi (earned).
Perbelanjaan Diiktiraf/direkod hanya apabila bayaran tunai  dilakukan. Diiktiraf/direkod dalam tempoh dibelanja/ digunakan (incurred).
Aset Tidak dipermodalkan dan diiktiraf/direkod sebagai perbelanjaan pada masa pembayaran. Diiktiraf/direkod sebagai aset dan dipermodalkan dalam tempoh usia gunanya. Susutnilai dikenakan sepanjang tempoh usia gunanya.
Liabiliti Tidak dilaporkan dan diiktiraf/direkod sebagai perbelanjaan pada masa pembayaran. Diiktiraf/direkod dalam tempoh ianya ditanggung(incurred)sehingga dilunaskan.

PAPARAN TERBAIK DI INTERNET EXPLORER VERSI 9 KE ATAS / GOOGLE CHROME / MOZILLA FIREFOX DENGAN RESOLUSI 1280 x 600 KE ATAS

Bilangan Pelawat


Hak Cipta Terpelihara © 2014
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Aras 1-8, Kompleks Kementerian Kewangan,
No.1, Persiaran Perdana, Precint 2, 62594 PUTRAJAYA.
Tel : 603-8882 1000 Fax : 603-8889 5821