1GFMAS

1GFMAS 


Analisis jurang telah dilakukan ke atas sistem dan proses sedia ada dengan keperluan baru bagi memantapkan lagi sistem yang akan dibangunkan iaitu 1 Government Financial Management Accounting System (1GFMAS) berasaskan perakaunan akruan dan tunai.

Ciri - Ciri 1GFMAS adalah seperti di dalam gambar rajah dibawah.

status proses dan teknologi 2.jpg 


Status pembangunan sistem adalah seperti berikut :

status proses dan teknologi 5.jpg