Sharing See Feel Change

Sharing See Feel Change 


Sharing See Feel Change merupakan satu aktiviti di mana pencapaian dan kejayaan setiap Kementerian dapat dikongsi melalui pembentangan mengikut segmen yang diformatkan. Untuk penerangan lanjut dan contoh laporan, sila rujuk dokumen-dokumen berikut:

Panduan Aktiviti See Feel Change.pdf 

Format Laporan Aktiviti See Feel Change.pdf

SFC _Report Sample