Sign InCarian Laman:                                                         

Polisi dan Piawaian 


Polisi Perakaunan Akruan

 • Polisi Perakaunan Akruan yang merangkumi aset, liabiliti, hasil dan perbelanjaan telah disedia dan diluluskan oleh Jawatankuasa Pemandu Perakaunan Akruan.

 

Adaptasi IPSAS kepada MPSAS 

 • Dua Puluh Lima (25) Malaysia Public Sector Accounting Standards (MPSAS) telah diadaptasi daripada International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) yang dikeluarkan oleh International Federation of Accountants (IFAC) dan diperakukan oleh GASAC sepertimana berikut:

       (a) Lapan Belas (18) MPSAS telah diluluskan oleh Jawatankuasa Pemandu Perakaunan Akruan :-
  1. MPSAS 1 – Presentation of Financial Statement
  2. MPSAS 2 – Cash Flow Statements
  3. MPSAS 3 – Accounting Policies, Changes In Accounting Estimates and Errors
  4. MPSAS 4 – The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates
  5. MPSAS 9 – Revenue From Exchange Transactions
  6. MPSAS 12 – Inventories
  7. MPSAS 13 – Leases
  8. MPSAS 14 – Event After the Reporting date
  9. MPSAS 16 – Investment Property
  10. MPSAS 17 – Property, Plant and Equipment
  11. MPSAS 19 – Provision, Contingent Liabilities and Contingent Assets
  12. MPSAS 21 – Impairment of Non-Cash-generating Assets
  13. MPSAS 23 – Revenue From Non-Exchange Transactions
  14. MPSAS 24 – Presentation of Budget Information in Financial Statements
  15. MPSAS 25 – Employee Benefits
  16. MPSAS 26 – Impairment of Cash-generating Assets
  17. MPSAS 28 – Financial Instrument: Presentation
  18. MPSAS 31 – Intangible Assets

    

                 (b)  Tujuh (7) Exposure Draft (ED) MPSAS dalam proses kelulusan Jawatankuasa Pemandu Perakaunan Akruan :-

  1. ED MPSAS 5 – Borrowing Cost
  2. ED MPSAS 6 – Consolidated and Separate Financial Statements
  3. ED MPSAS 7 – Accounting for Investment in Associates
  4. ED MPSAS 8 – Interest in Joint Ventures
  5. ED MPSAS 11 – Construction Contract
  6. ED MPSAS 27 – Agriculture
  7. ED MPSAS 32 – Service Concession Arrangements: Grantor

 

Perjanjian IFAC

 • Perjanjian dengan IFAC telah ditandatangani pada 12 Februari 2013 bagi mengadaptasi IPSAS kepada MPSAS.​

PAPARAN TERBAIK DI INTERNET EXPLORER VERSI 9 KE ATAS / GOOGLE CHROME / MOZILLA FIREFOX DENGAN RESOLUSI 1280 x 600 KE ATAS

Bilangan Pelawat


Hak Cipta Terpelihara © 2014
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Aras 1-8, Kompleks Kementerian Kewangan,
No.1, Persiaran Perdana, Precint 2, 62594 PUTRAJAYA.
Tel : 603-8882 1000 Fax : 603-8889 5821