Sign InCarian Laman:                                                         

  
Jawapan
Soalan
  
  
  
  

Simptom: 

  • 1GFMAS Portal atau aplikasi SAP Logon gagal akses ke server 1GFMAS

 

Jalan penyelesaian

1. Maklumkan kepada unit yang bertanggungjawab dengan rangkaian 1GovNet PTJ tersebut untuk mengemaskini senarai IP dan Port di firewall dan setkan 'allow' untuk protokol TCP ke 1GFMAS server

2. Sila rujuk jadual di dalam gambar untuk Senarai Semak Rangkaian Server 1GFMAS ataupun muat turun lampiran di bawah​

​Envir​onmentDescription​Domain Name (FQDN)​1GovNet IP​Internal NAT Sarawak NET​Ports​
​PortalPortal 1GFMAS​1gfmas.anm.gov.my​10.38.206.90​10.1.100.168​443, 50443​
​ECPSAP Financial​1gfmas-financials.anm.gov.my​10.38.206.13​10.1.100.169​443, 8443, 3220​
​HCPSAP Human Capital Management​1gfmas-humancapital.anm.gov.my​10.38.206.20​10.1.100.174​3200​
​PSOSAP Solution Manager​1gfmassupport.anm.gov.my​10.38.206.93​10.1.100.171​3200, 443, 8443​
​BWPSAP Business Warehousing (HANA)​1gfmas-hana.anm.gov.my10.38.206.​8510.1.100.189​3201​
​BP1SAP Business Warehousing​1gfmas-bwclient.anm.gov.my​10.38.206.26​10.1.100.190​3230​
​Portal BWPortal Business Warehousing​1gfmas-bw.anm.gov.my​10.38.206.86​10.1.100.170​443, 8443​
​eMaklume Maklum Portal​emaklum.anm.gov.my​10.38.206.78​10.1.100.172​443​
​ePiplexePiplex EPSS Server​1gfmasepiplexepss.anm.gov.my​10.38.206.102​80, 443​

 


​Perhatian: Dimaklumkan jadual di atas adalah Senarai Semak Rangkaian 1GFMAS yang terkini (15 Ogos 2016) dan terdapat sedikit perubahan pada IP 1GFMAS HCP ​dan penambahan IP untuk Sarawak Net serta penambahan URL untuk ePiplex.

 • IP Lama 1GFMAS HCP: 10.38.206.24
 • IP Baru 1GFMAS HCP: 10.38.206.20​ 


​Masalah Firewall
NetworkNetworkMasalah Firewall
  
Simptom:
 • Komputer gagal akses server 1GFMAS menggunakan Url
 • SAP berjaya akses server 1GFMAS
Penyelesaian:
 
1.Sila buka Internet Explorer
 
2. Pergi kepada Internet Option
proxy1.jpg

3. Pergi ke tab Connection dan kemudian tekan butang Lan Setting
proxy2.JPG

4. Pergi ke Proxy Server dan klik Advanced
proxy3.jpg

5. Pergi ke bahagian Exception
proxy4.jpg

6. Masukkan alamat URL 1GFMAS Portal ke dalam bahagian ruang kosong (text field)

URL 1GFMAS Portal: 1gfmas.anm.gov.my;
proxy5.jpg

7. Klik butang ​OK.
Masalah Proxy Pada Internet Explorer
NetworkNetworkMasalah Proxy
  

Simptom:

 • Master Installer gagal dibuka
 • Progress Bar tersekat pada bahagian Configuring SAP dan Icon SAP Logon tiada di desktop
 • Tiada software yang berjaya install ke dalam komputer

 

Jalan Penyelesaian:

1. Sila log masuk ke dalam akaun Administrator

i. Cara log masuk akaun Administrator:

admin1_1.jpg 

 

2. Setelah berjaya masuk ke dalam akaun Administrator, sila jalankan instalasi dengan klik Master Installer.

 

3. Setelah selesai instalasi, log keluar akaun Administrator dan log masuk ke dalam akaun User.

 

4.Sila buka aplikasi SAP Logon

 

5. Sila buat subfolder baru di bawah Connections

admin2.jpg 

 

6. Namakan subfolder itu 1GFMAS

admin3.jpg 

 

7. Klik pada subfolder 1GFMAS dan klik New Entry

admin4.jpg 

 

8.Tetingkap "Create New System Entry" akan muncul. Sila klik Next

 

9. Paparan baru akan muncul, sila masukkan maklumat ke dalam text field tersebut. Sila rujuklangkah 11 untuk maklumat yang perlu diisi.

admin6.jpg 

 

10. Setelah selesai mengisi maklumat, sila tekan butang Finish

admin7.jpg 

 

11. Maklumat yang perlu di masukkan

i. 1GFMAS BP1

  • Description : 1GFMAS BP1
  • Application Server : 1gfmas-bwclient.anm.gov.my
  • Instance Number : 30
  • System ID : BP1

 

ii. 1GFMAS BWP

  • Description : 1GFMAS BWP
  • Application Server : 1gfmas-hana.anm.gov.my
  • Instance Number : 01
  • System ID : BWP

 

iii. 1GFMAS ECP

  • Description : 1GFMAS ECP
  • Application Server : 1gfmas-financials.anm.gov.my
  • Instance Number : 20
  • System ID : ECP

 

iv. 1GFMAS HCP

  • Description : 1GFMAS HCP
  • Application Server : 1gfmas-humancapital.anm.gov.my
  • Instance Number : 00
  • System ID : HCP

 

v. 1GFMAS PSO

  • Description : 1GFMAS PSO
  • Application Server : 1gfmassupport.anm.gov.my
  • Instance Number : 00
  • System ID : PSO

 

12. Setelah selesai, boleh jalankan ujian dengan klik pada setiap nama yang tertera di dalam SAP Logon 740 

admin8.jpg

​Komputer ​Tiada Administrator Right

InstallationInstallationKomputer Tiada Administration Right
  

Simptom:

 • Instalasi 1GFMAS secara manual

 

Penyelesaian

1. Untuk instalasi secara manual, masuk ke dalam folder 1GFMAS Installer

 

 

manual1.jpg 

 

2. Di dalam folder 1GFMAS Installer, terdapat 7 Folder yang mengandungi installer software yang berbeza-beza, tetapi kita akan menggunakan 5 software sahaja.

 

manual2.png 

 

3. Instalasi Adobe:

i. masuk ke dalam folder Adobe

ii.Pilih Setup

iii.Ikuti arahan instalasi Adobe

 

4.Instalasi Dotnet dan VC

i. masuk ke dalam folder Dotnet
ii. pilih dotNetFx40_Full_x86_x64
iii. ikuti arahan instalasi
iv. kemudian masuk ke dalam folder VCredistrubutable
v. bergantung kepada Windows di PC:
 • vcredist_x64 untuk Windows 64 bit
 • vcredist_x86 untuk Windows 32 bit

vi. klik vcredist berdasarkan Windows tersebut dan ikuti arahan instalasi.

 

5.Instalasi Epiplex500

i. masuk ke dalam folder Epiplex500 Workspace Client 8
ii. pilih Epiplex500 Workspace Client 8.0 With IR
iii. ikut arahan instalasi
iv. pilih INSTALL_Silent
 

6. Instalasi SAP Gui 740

i. buka Command Prompt
 
ii. masuk ke folder berikut melalui Command Prompt
 • E:\1GFMAS Installer 2.4GB\1GFMAS installer\SAP GUI 740\WINDOWS\WIN32\Setup
manual3.jpg

iii. taip arahan berikut : nwsapsetup /package="1GFMAS_INSTALLER"
manual4 (2).jpg 
 
iv. Tekan Enter
 
v. Tetingkap baru akan muncul, sila tekan Next
 
vi. Sila tick untuk 1GFMAS_Installer
manual5.png 
 
vii. Kemudian tekan Next.
 
7. Setelah siap instalasi, sila buka SAP Logon
 
8. Untuk membuat konfigurasi SAP, sila ikuti langkah berikut
i.Sila buka aplikasi SAP Logon
 
ii.Sila buat subfolder baru di bawah Connections
manual6.jpg 
 
iii.Namakan subfolder itu 1GFMAS
manual5.jpg 
 
iv. Klik pada subfolder 1GFMAS dan klik New Entry
manual7.jpg 
 
v. Tetingkap "Create New System Entry" akan muncul. Sila klik Next
manual8.jpg 
 
vi. Paparan baru akan muncul, sila masukkan maklumat ke dalam text field tersebut. Sila rujuk langkah viii untuk maklumat yang perlu diisi.
 
vii. Setelah selesai mengisi maklumat, sila tekan butang Finish
manual9.jpg 
 

viii. Maklumat yang perlu di masukkan

a. 1GFMAS BP1

  • Description : 1GFMAS BP1
  • Application Server : 1gfmas-bwclient.anm.gov.my
  • Instance Number : 30
  • System ID : BP1

 

b. 1GFMAS BWP

  • Description : 1GFMAS BWP
  • Application Server : 1gfmas-hana.anm.gov.my
  • Instance Number : 01
  • System ID : BWP

 

c. 1GFMAS ECP

  • Description : 1GFMAS ECP
  • Application Server : 1gfmas-financials.anm.gov.my
  • Instance Number : 20
  • System ID : ECP

 

d. 1GFMAS HCP

  • Description : 1GFMAS HCP
  • Application Server : 1gfmas-humancapital.anm.gov.my
  • Instance Number : 00
  • System ID : HCP

 

e. 1GFMAS PSO

  • Description : 1GFMAS PSO
  • Application Server : 1gfmassupport.anm.gov.my
  • Instance Number : 00
  • System ID : PSO
 
9. Membuat 'shortcut' untuk 1GFMAS Portal
 
i. klik kanan pada ruang skrin Desktop
 
ii. Pilih New > Shortcut
 
iii. Klik Browse dan pergi ke folder berikut:  
 • C:\Program Files\Internet Explorer
iv. Pilih iexplore.exe dan klik OK
 
v. Masukkan URL 1GFMAS di dalam text field tersebut seperti gambarajah di bawah:
manual10.png 
URL : 1gfmas.anm.gov.my
vi. Klik Next
vii. Masukkan 1GFMAS Portal ke dalam text field
viii. Klik Finish

 

10. Ubah ikon shortcut 1GFMAS Portal
 
i. klik kanan pada shortcut 1GFMAS Portal
ii. Pilih Change Icon seperti gambarajah di bawah
 
manual11.png 
 
iii. Klik Browse
iv. Pergi ke destinasi berikut
 • E:\1GFMAS Installer 2.4GB
v. Pilih 1gfmasicon
vi. Klik Open
vii. Klik OK pada tetingkap Change Icon
viii. Klik OK pada tetingkap iexplore Properties

 

Proses Instalasi Secara Manual sudah selesai.​

​Panduan Instalasi Secara Manual

InstallationInstallationPanduan Instalasi Secara Manual
  

Simptom :

 • Keluar Pop Up Initializing pada skrin seperti gambarajah di bawah:

​ EPSS1.JPG

 

Jalan penyelesaian :

Sila ikuti langkah-langkah berikut :

 1. Pergi ke Task Manager dengan menekan butang ctrl + alt + delete

   EPSS1.JPG

 2. Pada tab Processes, klik pada icon epiplex500

 3. ​Langkah seterusnya klik pada End Process di bahagian bawah Task Manager tersebut.

 4. Seterusnya muat turun Patch Epiplex yang terbaru d​​i ​​sini

 5. Klik 2 kali pada fail Patch_AG_EPSSWorkspace_IR.exe untuk jalankan instalasi patch ​terbaru


​Masalah Pop Up Initializing Epiplex

OperationOperationMasalah Pop Up Initializing Epiplex
  

​Simptom:

 • Pengguna gagal simpan fail sebagai format PDF selepas instalasi 1GFMAS

Jalan Penyelesaian

 • Sila ikut langkah-langkah berikut:

  1. Masukkan DVD 1GFMAS ke dalam pemacu DVD komputer tersebut

  2. Dapatkan SAPlpd Folder

   pdf1.JPG

  3. Klik kanan pada folder tersebut dan tekan Copy

   pdf2.JPG

  4. Buka My Computer > C > Program Files (x86) > SAP > Front End > SAPgui

   pdf3.JPG

  5. Klik kanan dan tekan Paste

   pdf4.JPG

  6. Tetingkap baru akan dipaparkan, sila pilih Replace the files in the destination

   pdf5.JPG

  7. Setelah selesai proses penyalinan fail baru, sila buat pengesahan dengan mengarahkan pengguna lakukan proses simpan fail sebagai PDF​

​Gagal Untuk Simpan ​Fail Dalam ​Format PDF Dan Gagal Cetak

OperationOperationGagal Untuk Simpan Fail Dalam Format PDF Dan Gagal Cetak
  

Simptom:

 • Gagal dipaparkan menggunakan Internet Explorer

 • Berjaya Ping menggunakan IP dan URL

 • SAPGui dapat capaian ke Server

  

ie1.jpg 

 

​Jalan Penyelesaian

 • Untuk Internet Explorer Ver 8, sila buka Internet Explorer dan ikuti langkah-langkah berikut:

   
  1. Klik Tools > Internet Option > Advanced

   ie2.jpg

  2. Skrol sehingga ke bahagian Security

   ie3.jpg

  3. Di bawah kategori Securitysila tandakan perkara-perkara berikut:

   ie4.jpg

   • SSL 3.0

   • TSL 1.0

   • TSL 1.1

   • TSL 1.2

  4. Selepas selesai, klik butang OK

 • Untuk Internet Explorer Ver 11, jalan kerja adalah sama seperti Internet Explorer Ver 8, namun butang Tools sudah di ubah kepada bentuk simbol seperti di bawah:

  Butang Tools adalah seperti dibawah ini:

  ie5.jpg

​Internet Explorer Gagal Akses​

OperationOperationInternet Explorer Gagal Akses
  

Simptom:

 • Pengguna gagal melakukan Peraku
 • MAMPU GPKI ver 1.1 sudah aktif
 • Ikon MAMPU GPKI ver 1.1 terlihat di 'Windows Tray Bar'

 ae1.jpeg

Jalan Penyelesaian:

Sila ikuti langkah-langkah berikut:

1. Sila matikan Agent GPKI dengan klik kanan pada ikon Mampu GPKI 1.1 pada System Tray.


2. Hidupkan kembali Agent Mampu GPKI 1.1 dengan double click ikon Mampu GPKI 1.1 yang berada di Desktop.


3. Kemudian log masuk semula ke eSPKB dan masukkan nombor baucer yang hendak di peraku.


4. Klik OK sekali sahaja. Sila tunggu sehingga keluar paparan status berjaya.


Peringatan: Jika klik OK lebih dari sekali, sila ulang kembali langkah 1 hingga 3


Untuk masalah berkenaan Mampu GPKI, sila hubungi:
​​Mampu Hotline   : 03-89229400

Email                   : support@aug-tech.com


Masalah Peraku GPKI (Authorization Error)

OperationOperationMasalah Peraku GPKI (Authorization Error)
  

Simpton:

 • Pengguna gagal melakukakn peraku menggunakan iSign​​

 • Komputer telah dipasang dengan Mampu GPKI 1.1
isign01.jpeg

Jalan Penyelesaian:
​1. Pergi ke Control Panel

2. Sila Uninstall aplikasi berikut:
 • ​​Mampu GPKI 1.1
 • Secure Token 3
3. Setelah selesai proses uninstall, sila install semula kedua-dua aplikasi tersebut.

4. Setelah selesai proses instalasi, semak Java dan pastikan komputer tersebut menggunakan Java 6 version 37 ​dan ​​menggunakan Java Policy yang terdapat di dalam laman web anm.gov.my
 • Java 6 version 37:  Click here
 • Java Policy : Click here
5. Restart ​komputer tersebut dan lakukan peraku untuk mengesahkan masalah tersebut telah berjaya diatasi.

Masalah Peraku iSign

OperationMasalah Peraku iSign
  

Simptom:

 • ​SAP GUI tidak berfungsi dengan baik dan paparan bertukar warna hitam seperti gambarajah di bawah.
hitam0.jpg

Jalan Penyelesaian:

1. Pengguna hendaklah melakukan instalasi semula (re-installation) mengunakan Master Installer. Klik kanan pada fail Master Installer.exe dan pilih Run As Administrator.

2. Sebelum melakukan instalasi semula, pengguna hendaklah terlebih dahulu memadam semua fail dan folder SAP yang dipasang dalam komputer tersebut sebelum ini. Lokasi-lokasi fail dan folder adalah seperti berikut:

 • ​​Program Files
 • AppData
 • Windows

​Cara-cara untuk memadam fail dan folder SAP adalah seperti berikut:

 • ​Akses My Computer > Local Disk (C:) > Program Files ​>SAP  ​​   *Untuk pengguna Windows 64 bit, masuk ke Program Files (x86)
Klik kanan pada folder SAP dan pilih Delete
hitam1.JPG

 • Akses My Computer > Local DIsk (C:) > Users > User 
Klik pada "Organize" di hujung kiri tetingkap dan pilih "Folder and Search Options"​.
hitam2.jpg
Pada paparan Folder Options, klik pada tab View seperti di bawah​​​​​
hitam3.jpg
Seterusnya tandakan pada bahagian "Show hidden files, folders and drives" seperti di bawah.
Seterusnya klik pada butang Apply dan OK.

Folder AppData akan kelihatan di dalam folder User seperti di bawah:
hitam5.jpg
Seterusnya pergi kepada AppData > Roaming > SAP. Klik kanan pada folder SAP dan pilih Delete.

 • ​Akses My Computer > Local DIsk (C:) > Windows  dan cari fail bertajuk saplogon.ini. Sekiranya ada, klik kanan pada fail saplogon.ini dan pilih Delete.​

​Paparan SAP GUI Bertukar Warna Hitam

InstallationSAP GUI Bertukar Warna Hitam
  

​Simptom:

 • Pengguna gagal melakukan Peraku
 • Mampu GPKI ver 1.1 sudah aktif
 • Ikon Mampu GPKI ver 1.1 terlihat di System Tray
to1.jpeg

​Jalan Penyelesaian:

Sila ikuti langkah-langkah berikut:

1. Sila hubungi pihak yang bertanggungjawab dengan rangkaian di lokasi tersebut.

2. Maklumkan kepada mereka untuk konfigurasi rangkaian untuk membuka laluan IP berikut:

 • ​10.17.232.184
​Untuk masalah berkenaan Mampu GPKI, sila hubungi:
Mampu Hotline   : 03-89229400
Email                    : support@aug-tech.com   

​Masalah Peraku GPKI (Time Out)

OperationMasalah Peraku GPKI (Time Out)
  

No​​​

​​Issues​​

Recommendation​​

​1​Administrative Password not available and access to PC not available​Ao or PTJ  to continue with the installation once they have the password
​2Problematic PC​Suggested to format or switch to other available PC​
​3​PC does not meet minimum specificationNo installation to be done. PTJ required to fet subtitute PC that meets requirement​
​4​Non Windows OSNo installation to be done. PTJ required to get subtitute PC that meets requirement.​
​5​Hard disk fullAO or PTJ to continue with the installation once they have clean up the PC and allocate ample space for installation​
​6​Antivirus block the installationTo disable antivirus before installation​
​7​Hardware faultyAO or PTJ to rectify the issues and install the applications afterwards​
​8​Virus issuesAO or PTJ to clean up the PC before installation

​Common Issue : Installation

Common IssueInstallation
  

​N​​​​​​​o​​​​​​

Iss​ues​​​

Recommendation​​

​Status

​1PDRM Net unable to connect to 1GFMAS​AG PPPA and BPTM have communicated with KDN and PDRM to solve the issues. Network team BPTM to have a meeting PDRM on this issue in the 25 August 2016 ​Closed​
​2Kastam Net unable to connect to 1GFMAS​AG PPPA and BPTM have communicated with Kastam to solve the issues​Closed​
​3​Penang Net unable to connect to 1GFMASAG PPPA and BPTM have communicated with AO Techincal Penang. Further follow ups to be done to solve the issue​Closed
​4Sabah Net unable to connect to 1GFMASAG PPPA and BPTM have communicated with AO Technical Sabah. Further follow ups to be done to solve the issue​Closed​
5​Sarawak Net unable ​to connect to 1GFMASAG PPPA and BPTM have communicated with AG Sarawak and Sains Sarawak to solve the issues​Closed​
​6​Jabatan Laut unable to connect to 1GFMASAG PPPA and BPTM have communicated with Technical MOT. Further follow ups to be done to solve the issue​Closed
​7Melaka Net unable to connect to 1GFMASAG PPPA and BPTM have communicated with AG Melaka to solve the issues​Closed​
8​Selangor Net unable to connect to 1GFMASAG PPPA and BPTM have communicated with AG Selangor to solve the issues​Closed​
​9DNS ​unable to resolveRequest PTJ to forward their DNS Server to GITN DNS Server​Closed​

​Common Issue: Network

Common IssueNetwork
  

​​​​​​​No​​​

​​​Issues

​​​Corrective Action

​1​Printing reports issue in GFMASCopy saplpd folder to the user's PC SAP folder​
​2​Unable to sign Peraku using latest Mampu GPKI (Authorization Error)Test had been done with Mampu at KPKT. Users to restart GPKI agent if they are having the problem​
​3​​Unable to sign Peraku using latest Mampu GPKI (Time Out)​​Test had been done with Mampu at MITI. Users to make sure their network are able to connect to Mampu GPKI server
​​4​Epiplex EPSS gives out license error or initializing of Epiplex open and not closingPatch update to be install in all PC. Patch update and installation manual is published on AG Cloud for user download.​

​Common Issue : Operation

Common IssueOperation
  

​Simptom:

 • Mengalami masalah Java ketika menggunakan iSign​
 
 

Jalan Penyelesaian:

 1. ​Sila uninstall Java sedia ada di dalam komputer tersebut.​​​
 2.  
   
 3. ​​Muat turun fail Java Installer dan Java Policy yang telah disediakan di laman web Jabatan Akauntan Negara.
  • ​​​​Java 6 version 37:  Click he​re
  • ​Java Policy : Click ​here
 4. ​​​​​ Setelah selesai muat turun, sila installJava 6 version 37
 5. Kemudian CopyJava Policy dan Paste pada C:\Users\User\AppData\Roaming\Java 6\Certification


  ​JAVA Tidak Berkesesuaian

  InstallationJAVA Tidak Berkesesuaian
    

  ​Simptom:​

  • Instalasi terhenti di bahagian 6 of 6 : Installing SAP GUI 740​​​​​​​​​​​.
  • ​Keluar tetingkap baru seperti gambarajah di  bawah:
  ​​​

  Jalan Penyelesaian:

  ​Cara 1

  1. Sila login ke akaun Administrator
  2. Lakukan instalasi di dalam akaun Administrator
  3. Setelah selesai instalasi, login ke akaun User
  4. Sila Configure SAP modul secara manual dengan merujuk kepada Manual Pengguna

    

   Cara 2
  1. Pegawai IT harus membenarkan akses User kepada akses Administrator pada komputer yang hendak dijalankan instalasi 1GFMAS
  2. Lakukan instalasi dengan jalankan Master Installer.exe 


  ​Instalasi Tidak Jumpa NwSAPSetup.exe

  InstallationInstalasi Tidak Jumpa NwSAPSetup.exe
    

  ​Simptom:

  • ​Instalasi berhenti pada bahagian Configuring SAP
  • Tiada sebarang aktiviti pada bahagian Configuring SAP
  stuck1.jpg

  Jalan Penyelesaian:

  1. ​Tanpa menutup Master Installer, pergi ke lokasi fail installer 1GFMAS
  2. Masuk ke dalam folder berikut:​
   • ​​​E:\​1GFMAS Installer​​​​​\SAP GUI 740\WINDOWS\WIN32\Setup
  3. Pilih NwSapSetup.exe dan klik kanan. Seterusnya pilih Run As Administrator
  4. stuck2.jpg

  5. ​Pastikan SAP GUI for Windows 7.40 (compilation 1) ditanda seperti dalam gambar di bawah
  6. ​​stuck3.jpg

  7. Pastikan KW Add-On for SAP GUI 7.40 dan Business Explorer ditanda seperti gambar di bawah
  8. stuck4.jpg

  9. Klik Next sehingga proses instalasi berjalan dan tunggu sehingga tamat
  10. Klik pada ikon SAP Logon di paparan Desktop
  11. stuck5.jpg

  12. Master Installer akan meneruskan proses konfigurasi secara automatik jika Progress Bar masih ada. Tetapi jika konfigurasi terhenti dan tidak disambung secara automatik, maka konfigurasi harus dilakukakn secara manual. Sila rujuk fail Manual Pengguna.pdf yang disertakan sekali di dalam 1GFMAS Installer

  ​Instalasi Sangkut Pada Proses SAP Configuration​​

  InstallationInstalasi Sangkut Pada Proses SAP Configuration
    

  ​Simptom:

  • ​Instalasi terhenti di bahagian 6 of 6: Installation SAP GUI 740 
  • Progress Bar terhenti di bahagian Configuring SAP
  • Tiada instalasi Mampu GPKI 1.1 dan SAP Gui 7.40
  • Tiada ikon Mampu GPKI dan SAP Logon terpapar di Desktop
  • av1.jpg

  Jalan Penyelesaian:

  1. Sila nyahaktifkan (Disable) Antivirus yang berada di dalam komputer tersebut kerana perisian tersebut menghalang instalasi 1GFMAS.
  2. Untuk nyahaktif Antivirus, pergi ke System Tray dan klik anak panah untuk membuka paparan senarai aplikasi yang sedang beroperasi.
  3. Klik 2 kali pada ikon Antivirus untuk membuka tetingkap Antivirus
  4. Tetingkap Antivirus akan muncul, sila pergi ke Settings di bahagian bawah
  5. av2.jpg

  6. Sekiranya Antivirus tersebut dikunci dengan kata kunci (password), sila masukkan kata kunci untuk membuka bahagian Settings 
  7. av3.jpg

  8. Setelah berjaya masuk ke dalam bahagian Settings, sila pergi ke seksyen Additional dan pilih Self-Defense
  9. av4.jpg

  10. Di dalam paparan Self-Defenseuntick  Enable Self-Defense
  11. av5.jpg

  12. Tetingkap Attention! akan muncul dan klik Continue untuk nyahaktifkan Antivirus
  13. av6.jpg

  14. Tutup tetingkap Antivirus dan masukkan CD atau Thumbdrive yang mengandungi installer 1GFMAS
  15. Lakukan instalasi 1GFMAS dengan klik pada Master Installer
  16. av7.jpg

  17. Setelah instalasi berjaya, Restart komputer tersebut untuk aktifkan kembali perisian Antivirus

  18. ​Perhatian!

   Kaedah di atas adalah untuk nyahaktif Antivirus Kaspersky Antivirus 2015. Kaedah nyahaktif perisian Antivirus adalah berbeza mengikut jenama dan tahun keluaran. Sila rujuk kepada pegawai teknikal yang menyelia komputer tersebut untuk dapatkan kaedah nyahaktif perisian Antivirus yang dipasang di dalam komputer tersebut.

  ​Antivirus Halang Instalasi Atau Padam Fail Instalasi

  InstallationAntivirus Halang Instalasi Atau Padam Fail Instalasi
    

  ​Simptom:

  • Instalasi terhenti dalam tempoh yang lama setelah jalankan fail INSTALL_Silent.bat
  • Tiada sebarang aktiviti dalam tempoh yang lama 
  • Komputer tersebut sudah mengandungi perisian Epiplex500

  Jalan Penyelesaian:

  1. Tanpa memadam proses instalasi sedia ada, klik kanan pada Tray Bar dan pilih Task Manager
  2. Paparan Task Manager akan keluar dan sila cari proses IDTClient.exe

   


  1. Setelah pilih IDTClient.exe, klik kanan pada proses itu dan pilih End Task


  2. Seterusnya, tunggu sebentar, proses instalasi sedia ada akan berjalan semula dan paparan tetingkap baru akan muncul.
  3. patch4,.jpg


  4. Selepas instalasi siap, muncul tetingkap baru seperti di bawah. Klik OK
  5. patch5.jpg


  ​Panduan Instalasi Untuk Patch Epiplex

  InstallationPanduan Instalasi Untuk Patch Epiplex
    
  1. Komputer Peribadi
  No. Item Keperluan Minima
  1ProcessorIntel® Core™ i5 4570 Processor (Quad Core, 6MB Cache, 3.2GHz)
  2Operating SystemGenuine Windows®7 Profesional
  3Memory4GB, NON-ECC, 1600MHZ DDR3,2DIMM
  4GraphicIntel® Integrated Graphics
  5Internal Hard Drive500 GB 3.5 inch Serial ATA (7.200 Rpm) Hard Drive
  6 Connections and Expansion 
  a. VGAa. VGA = 1
  b. USB b. USB = 6 port
  c. RJ-45c. RJ-45 = 1
  d. DVD Drive d. DVD Drive = 1
  e. Otherse. Others = 
  7 Input 
  a. Mousea. USB Optical Mouse
  b. Keyboardb. USB Keyboard
  8Display 
  a. Monitora. Monitor = LED
  b. Saizb. Saiz = 19 inc
  9Audio 
  a. Speakera. Integrated high-definition audio 
  b. Microphoneb. Microphone-in jack
  c. Headphone Minijackc. Headphone -out jack
  10Communication 
  a. Network Interfacea. 10/100/1000Mbps LAN 
  b. Wireless Technologyb. Standard

  ​Spesifikasi Minima Komputer Untuk Perlaksanaan 1GFMAS

  InstallationInstallation

  PAPARAN TERBAIK DI INTERNET EXPLORER VERSI 9 KE ATAS / GOOGLE CHROME / MOZILLA FIREFOX DENGAN RESOLUSI 1280 x 600 KE ATAS

  Bilangan Pelawat


  Hak Cipta Terpelihara © 2014
  Jabatan Akauntan Negara Malaysia
  Aras 1-8, Kompleks Kementerian Kewangan,
  No.1, Persiaran Perdana, Precint 2, 62594 PUTRAJAYA.
  Tel : 603-8882 1000 Fax : 603-8889 5821