Sign InCarian Laman:                                                         

KE ARAH PELAKSANAAN SISTEM

PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

GO LIVE 1 JANUARI 2018

 Content Editor ‭[2]‬

Untuk menilai tahap pengetahuan, pemahaman dan ketersediaan terhadap pelaksanaan sistem 1GFMAS
Pengguna JANM
username: anm\emel (cth: anm\abu)
password:  kata laluan emel

Pengguna Luar JANM

​​MPSAS POLISI PERAKAUNAN 
AKRUAN ​​MANUAL PERAKAUNAN AKRUAN SOP DAY 2
​​Piawaian perakaunan yang perlu dipatuhi oleh entiti perakaunan sektor awam di Malaysia selain daripada Perusahaan Perniagaan Kerajaan (Government Business Enterprise, GBE). Prinsip, asas, konvensyen, peraturan dan amalan yang digunapakai untuk membantu pengguna mengguna pakai MPSAS. ​​Garis panduan mengenai gambaran keseluruhan tentang konsep kumpulan wang disatukan dalam persekitaran Perakaunan Akruan. Akses Terhad
Panduan dalam pelaksanaan Sistem 1GFMAS secara keseluruhan termasuk penilaian dan pengiraan bagi transaksi kompleks dalam pelaksanaan Sistem 1GFMAS.
​​CARTA AKAUN AKRUAN SISTEM 1GFMAS ​​GARIS PANDUAN GO LIVE 1GFMAS ARAHAN OPERASI CUTOVER 1GFMAS
​​CAA akan mengantikan kod penjenisan hasil dan perbelanjaan sedia ada dengan tujuan mengambilkira urusniaga Belanja, Hasil Aset, Liabiliti dan Ekuiti di bawah asas perakaunan akruan. Akses Terhad
 • Manual Latihan
 • Interaktif Video Epilearn

  Panduan penggunaan sistem 1GFMAS
 • ​​Panduan kepada pengguna 1GFMAS mengenai tatacara persediaan pelaksanaan 1GFMAS mengikut fasa (pra, semasa dan pasca pelaksanaan). Akses Terhad
  Panduan dan arahan kepada Kementerian, Pejabat Perakaunan, Pusat Tanggung Jawab dan Agensi dalam tempoh peralihan dari sistem sedia ada ke 1GFMAS.
  ​​HEBAHAN
PERAKAUNAN AKRUAN ​​
    
  Perkara
  -

  PPPA telah memuat naik MPSAS 38: Disclosure of Interest in Other Entities. Sila Klik Disini​ atau pergi ke menu SUMBER RUJUKAN

  -

  PPPA telah memuat naik MPSAS 37: Joint Arrangements. Sila Klik Disini​ atau pergi ke menu SUMBER RUJUKAN

  -

  PPPA telah memuat naik MPSAS 4: The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates  dan Terjemahan MPSAS 4 . Sila Klik Disini​ atau pergi ke menu SUMBER RUJUKAN.​ ​

  -

  PPPA telah memuat naik MPSAS 36: Investments in Associates and Joint Ventures . Sila Klik Disini​ atau pergi ke menu SUMBER RUJUKAN.​ ​

  -

  PPPA telah memuat naik MPSAS 32: Service Concession Arrangements: Grantor MPSAS 35: Consolidated Financial Statements  dan Terjemahan MPSAS 23 . Sila Klik Disini​ atau pergi ke menu SUMBER RUJUKAN.​ ​

  -

  PPPA telah memuat naik MPSAS 30: Financial Instruments: Disclosure, MPSAS 33: First-Time Adoption of Accrual Basis MPSASs  dan MPSAS 34: Separate Financial Sta​tements . Sila Klik Disini​ atau pergi ke menu SUMBER RUJUKAN.​ ​

  1 - 6Next

   ‭(Hidden)‬ Content Editor ‭[1]‬

  ANDA MEMPUNYAI PERTANYAAN MENGENAI AKRUAN?  Hubungi Helpdesk Akruan di:  Tel: 03 - 8882 1018 / Emel: helpdesk.akruan@anm.gov.my::::: ​​​​​​​​​​​​​​​​

  PAPARAN TERBAIK DI INTERNET EXPLORER VERSI 9 KE ATAS / GOOGLE CHROME / MOZILLA FIREFOX DENGAN RESOLUSI 1280 x 600 KE ATAS

  Bilangan Pelawat


  Hak Cipta Terpelihara © 2014
  Jabatan Akauntan Negara Malaysia
  Aras 1-8, Kompleks Kementerian Kewangan,
  No.1, Persiaran Perdana, Precint 2, 62594 PUTRAJAYA.
  Tel : 603-8882 1000 Fax : 603-8889 5821