Sign InCarian Laman:                                                         


PELAKSANAAN SISTEM PERAKAUNAN
KERAJAAN PERSEKUTUAN BERASASKAN
AKRUAN MELALUI 1GFMAS MULAI
1 JANUARI 2018

PELAKSANAAN INI MENGGANTIKAN TIGA SISTEM SEDIA ADA
IAITU GFMAS, eSPKB DAN eTERIMAAN

 Content Editor ‭[3]‬

SOAL SELIDIK KEBERKESANAN PENGGUNAAN SISTEM 1GFMAS DAN KEPERLUAN LATIHAN REFRESHER

Pengguna Luar JANM SOAL SELIDIK KEBERKESANAN PENGGUNAAN SISTEM 1GFMAS DAN KEPERLUAN LATIHAN REFRESHER

Pengguna JANM SOAL SELIDIK KEBERKESANAN PENGGUNAAN SISTEM 1GFMAS DAN KEPERLUAN LATIHAN REFRESHER

 • Dimaklumkan bahawa isu ralat semakan Tarikh Bil/Invois pembekal dengan tarikh dokumen Penerimaan Bekalan & Perkhidmatan (GRN) dijana telah diatasi dengan penambahbaikan pada program modul arahan bayaran dengan pesanan kerajaan. Sehubungan dengan itu, PTJ boleh melaksanakan urusan pembayaran selanjutnya dengan mengunci masuk Tarikh Bil/Invois berdasarkan Tarikh Bil/Invois sebenar.

 • Dimaklumkan bahawa pembayaran kepada Penerima Berganda di dalam Modul Arahan Pembayaran Dengan Pesanan Kerajaan sistem 1GFMAS DITANGGUHKAN mulai 3 Mac 2018 sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Workaround atau penyelesaian sementara bagi membolehkan bayaran dilakukan kepada penerima berganda berikutan penangguhan ini, SILA RUJUK SURAT yang telah menggariskan Tatacara Pembayaran Kepada Penerima Berganda berdasarkan senario berkaitan.

 •  Content Editor ‭[2]‬

  Untuk makluman semua pengguna 1GFMAS, pihak TEKNIKAL 1GFMAS sedang dalam USAHA MEMASTIKAN PENGGUNAAN SISTEM 1GFMAS ADALAH DI TAHAP OPTIMUM. Jabatan Akauntan Negara Malaysia sentiasa mengambil PERHATIAN SERIUS dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada semua pihak berkaitan. Segala kesulitan yang dihadapi amatlah dikesali.  HELPDESK SISTEM 1GFMAS
  HOTLINE: 1 300 8888 42
  EMEL: 1gfmas.support@theiagroup.com  HELPDESK PERAKAUNAN AKRUAN
  TELEFON: 03-8882 1018
  EMEL: helpdesk.akruan@anm.gov.my

  ​​MPSAS POLISI PERAKAUNAN 
AKRUAN ​​MANUAL PERAKAUNAN AKRUAN SOP DAY 2
  ​​Piawaian perakaunan yang perlu dipatuhi oleh entiti perakaunan sektor awam di Malaysia selain daripada Perusahaan Perniagaan Kerajaan (Government Business Enterprise, GBE). Prinsip, asas, konvensyen, peraturan dan amalan yang digunapakai untuk membantu pengguna mengguna pakai MPSAS. ​​Garis panduan mengenai gambaran keseluruhan tentang konsep kumpulan wang disatukan dalam persekitaran Perakaunan Akruan. Akses Terhad
  Panduan dalam pelaksanaan Sistem 1GFMAS secara keseluruhan termasuk penilaian dan pengiraan bagi transaksi kompleks dalam pelaksanaan Sistem 1GFMAS.
  ​​CARTA AKAUN AKRUAN SISTEM 1GFMAS ​​GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN ARAHAN OPERASI CUTOVER 1GFMAS
  ​​CAA akan mengantikan kod penjenisan hasil dan perbelanjaan sedia ada dengan tujuan mengambilkira urusniaga Belanja, Hasil Aset, Liabiliti dan Ekuiti di bawah asas perakaunan akruan. Akses Terhad
 • Manual Latihan
 • Interaktif Video Epilearn

  Panduan penggunaan sistem 1GFMAS
 • ​​Panduan kepada pengguna 1GFMAS mengenai Pelaksanaan Perakaunan Akruan. Akses Terhad
  Panduan dan arahan kepada Kementerian, Pejabat Perakaunan, Pusat Tanggungjawab dan Agensi dalam tempoh peralihan dari sistem sedia ada ke 1GFMAS.
  ​​MPK ​​ARAHAN OPERASI ASET DAN INVENTORI ​​HEBAHAN
PERAKAUNAN AKRUAN ​​FAQ
  Akses Terhad
  Manual Prosedur Kerja 1GFMAS​​
  Akses Terhad
  Panduan dan arahan kepada Kementerian, Pejabat Perakaunan, Pusat Tanggungjawab dan Agensi dalam memperakaunkan aset dan inventori.
  Akses Terhad Akses Terhad
  Soalan Lazim 1GFMAS​​
    
  Perkara
  15/03/2018
  Matrik Penggunaan Kod Akaun bagi Aset Tak Ketara telah dimuatnaik.Sila klik di sini.
  01/03/2018

  Emel Blast Bil 23/2018 - Proses Pembayaran Secara EFT Transaksi Bayaran ke Bank Utama.  Sila klik di sini.

  24/02/2018

  Emel Blast Bil 22/2018 - Pendaftaran Pembekal Melalui eVendor.  Sila klik di sini.

  16/01/2018

  Emel Blast Bil 1 hingga Bil 21 Tahun 2018 telah dimuat naik. Sila klik di sini.

  26/01/2018

  Manual Prosedur Kerja (MPK) Penutupan Akaun Bulanan telah dimuatnaik. Sila klik di sini.

  26/01/2018

  Senarai Support Team ID Pejabat Perakaunan bagi Log Insiden di Sistem 1GFMAS Service Desk telah dimuatnaik. Sila klik di sini.

  1 - 6Next

   ‭(Hidden)‬ Content Editor ‭[1]‬

  ANDA MEMPUNYAI PERTANYAAN MENGENAI AKRUAN?  Hubungi Helpdesk Akruan di:  Tel: 03 - 8882 1018 / Emel: helpdesk.akruan@anm.gov.my::::: ​​​​​​​​​​​​​​​​

  PAPARAN TERBAIK DI INTERNET EXPLORER VERSI 9 KE ATAS / GOOGLE CHROME / MOZILLA FIREFOX DENGAN RESOLUSI 1280 x 600 KE ATAS

  Bilangan Pelawat


  Hak Cipta Terpelihara © 2014
  Jabatan Akauntan Negara Malaysia
  Aras 1-8, Kompleks Kementerian Kewangan,
  No.1, Persiaran Perdana, Precint 2, 62594 PUTRAJAYA.
  Tel : 603-8882 1000 Fax : 603-8889 5821