Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​​Pricewaterhouse Coopers (PwC) telah dilantik sebagai service provider bagi melaksanakan aktiviti pengumpulan data baki awal aset dan liabiliti Kerajaan Persekutuan. Aktiviti pengumpulan data dipecahkan kepada dua fasa iaitu fasa perintis dan fasa bukan perintis. PwC akan terlibat secara langsung di dalam fasa perintis dan akan memberi sokongan teknikal dan pemantauan dalam fasa bukan perintis. Fasa perintis melibatkan Kementerian​/Jabatan berikut :

perintis.jpg ​

 

 ​​