Sign InCarian Laman:                                                         


PELAKSANAAN SISTEM PERAKAUNAN KERAJAAN PERSEKUTUAN BERASASKAN AKRUAN MELALUI iGFMAS MULAI 1 JANUARI 2018

PELAKSANAAN INI MENGGANTIKAN TIGA SISTEM SEDIA ADA IAITU GFMAS, eSPKB DAN eTERIMAAN

 • AKTIVITI PENYENGGARAAN iGFMAS
  Adalah dimaklumkan bahawa Aktiviti Migrasi Data Baki Awal Batch 3 Tahun 2021 akan dilaksanakan bermula pada hari Rabu, 10 November 2021 hingga Jumaat, 19 November 2021 pada jam 8.00 malam hingga 11.00 malam setiap hari bagi tempoh tersebut. Sehubungan itu, tiada aktiviti melibatkan transaksi aset di dalam iGFMAS berlaku sepanjang tempoh yang berkenaan. Ini bagi memastikan proses Data Migrasi Batch 3 Tahun 2021 ke dalam iGFMAS dapat dilaksanakan di Ibu Pejabat dengan lancar. Aktiviti Migrasi Data Baki Awal Batch 3 Tahun 2021 akan dapat diakses setelah kerja-kerja penyenggaraan selesai

 •  Content Editor ‭[2]‬

  Untuk makluman semua pengguna iGFMAS, pihak TEKNIKAL iGFMAS sedang dalam USAHA MEMASTIKAN PENGGUNAAN SISTEM iGFMAS ADALAH DI TAHAP OPTIMUM. Jabatan Akauntan Negara Malaysia sentiasa mengambil PERHATIAN SERIUS dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada semua pihak berkaitan. Segala kesulitan yang dihadapi amatlah dikesali.  HELPDESK SISTEM iGFMAS
  HOTLINE: 1 300 8888 42
  EMEL: 1gfmas.support@theiagroup.com  HELPDESK PERAKAUNAN AKRUAN
  TELEFON: 03-8882 1018
  EMEL: helpdesk.akruan@anm.gov.my

  MPSAS POLISI PERAKAUNAN 
AKRUAN MANUAL PERAKAUNAN AKRUAN SOP DAY 2
  Piawaian perakaunan yang perlu dipatuhi oleh entiti perakaunan sektor awam di Malaysia selain daripada Perusahaan Perniagaan Kerajaan (Government Business Enterprise, GBE). Prinsip, asas, konvensyen, peraturan dan amalan yang digunapakai untuk membantu pengguna mengguna pakai MPSAS. Garis panduan mengenai gambaran keseluruhan tentang konsep kumpulan wang disatukan dalam persekitaran Perakaunan Akruan. Akses Terhad
  Panduan dalam pelaksanaan Sistem iGFMAS secara keseluruhan termasuk penilaian dan pengiraan bagi transaksi kompleks dalam pelaksanaan Sistem iGFMAS.
  CARTA AKAUN AKRUAN SISTEM iGFMAS GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN ARAHAN OPERASI CUTOVER iGFMAS
  CAA akan mengantikan kod penjenisan hasil dan perbelanjaan sedia ada dengan tujuan mengambilkira urusniaga Belanja, Hasil Aset, Liabiliti dan Ekuiti di bawah asas perakaunan akruan. Akses Terhad
 • Manual Latihan
 • Manual Pengguna
 • Interaktif Video Epilearn

  Panduan penggunaan sistem iGFMAS
 • Panduan kepada pengguna iGFMAS mengenai Pelaksanaan Perakaunan Akruan. Akses Terhad
  Panduan dan arahan kepada Kementerian, Pejabat Perakaunan, Pusat Tanggungjawab dan Agensi dalam tempoh peralihan dari sistem sedia ada ke iGFMAS.
  MPK ARAHAN OPERASI ASET DAN INVENTORI HEBAHAN
PERAKAUNAN AKRUAN FAQ
  Akses Terhad
  Manual Prosedur Kerja iGFMAS
  Akses Terhad
  Panduan dan arahan kepada Kementerian, Pejabat Perakaunan, Pusat Tanggungjawab dan Agensi dalam memperakaunkan aset dan inventori.
  Akses Terhad Akses Terhad
  Soalan Lazim iGFMAS
  Soalan Lazim MPSAS

   ‭(Hidden)‬ Content Editor ‭[1]‬

  Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.
  ANDA MEMPUNYAI PERTANYAAN MENGENAI AKRUAN?  Hubungi Helpdesk Akruan di:  Tel: 03 - 8882 1018 / Emel: helpdesk.akruan@anm.gov.my::::: ​​​​​​​​​​​​​​​​

  PAPARAN TERBAIK DI INTERNET EXPLORER VERSI 9 KE ATAS / GOOGLE CHROME / MOZILLA FIREFOX DENGAN RESOLUSI 1280 x 600 KE ATAS

  Bilangan Pelawat


  Hak Cipta Terpelihara © 2014
  Jabatan Akauntan Negara Malaysia
  Aras 1-8, Kompleks Kementerian Kewangan,
  No.1, Persiaran Perdana, Precint 2, 62594 PUTRAJAYA.
  Tel : 603-8882 1000 Fax : 603-8889 5821