Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Kajian Kepuasan Pelanggan JANM 2019

BORANG SOAL SELIDIK
KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN JANM
TAHUN 2019


Tempoh : 2 - 31 MAC 2020

Pelanggan yang dihormati,

Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) sentiasa akan mempertingkatkan lagi kualiti perkhidmatan yang diberikan dari semasa ke semasa.

Diharapkan tuan/puan dapat melapangkan masa dengan menjawab soal selidik yang disediakan bagi mengukur tahap kepuasan tuan/puan bagi perkhidmatan yang diberikan oleh JANM.

Kerjasama tuan/puan didahului dengan ucapan terima kasih.

Akauntan Negara MalaysiaBAHAGIAN A: PROFIL PELANGGAN

1. Sila pilih kategori anda *

2. Kekerapan anda berurusan dengan JANM dalam tahun ini *

3. Cara anda berurusan dengan JANM (Boleh pilih lebih daripada satu) *

   

4. Bagaimana anda mengetahui tentang kajian soal selidik ini? (Boleh pilih lebih daripada satu) *

   


BAHAGIAN B: TAHAP KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP PERKHIDMATAN DI JABATAN AKAUNTAN NEGARA

Sila pilih tahap kepuasan bagi perkhidmatan yang anda terima sahaja mengikut skala berikut:

1 - Sangat Tidak Memuaskan     2 - Kurang Memuaskan      3 - Memuaskan     4 - Baik     5 - Cemerlang     Tidak Berkenaan *
*

1. Bayaran *

  Sangat Tidak Memuaskan Memuaskan Cemerlang 
  12345Tidak Berkenaan
a. Tempoh masa bayaran diterima / dikreditkan ke akaun bank anda 
b. Ketepatan amaun dan perihal penerima 

2. Terimaan *

  Sangat Tidak Memuaskan Memuaskan Cemerlang 
  12345Tidak Berkenaan
a. Tempoh masa resit diterima 
b. Ketepatan maklumat pada resit 

3. Wang Tak Dituntut (WTD) *

  Sangat Tidak Memuaskan Memuaskan Cemerlang 
  12345Tidak Berkenaan
a. Tempoh tuntutan bayaran balik WTD diterima / dikreditkan ke akaun bank anda 
b. Maklumat berkenaan WTD 

4. Kelulusan Juruaudit / Penyelesai Syarikat *

  Sangat Tidak Memuaskan Memuaskan Cemerlang 
  12345Tidak Berkenaan
a. Tempoh masa yang diambil dalam memproses kelulusan Juruaudit / Penyelesai Syarikat 

5. Permohonan Kelulusan Sistem Perakaunan & Kewangan Sektor Awam *

  Sangat Tidak Memuaskan Memuaskan SCemerlang 
  12345Tidak Berkenaan
a. Tempoh masa yang diambil untuk mendapatkan kelulusan 

6. Kursus Anjuran Institut Perakaunan Negara (IPN) *

  Sangat Tidak Memuaskan Memuaskan Cemerlang 
  12345Tidak Berkenaan
a. Kualiti kursus yang telah dihadiri 

7. Helpdesk – Tempoh masa maklum balas diberikan terhadap aduan bagi sistem: *

  Sangat Tidak Memuaskan Memuaskan Cemerlang 
  12345Tidak Berkenaan
a. iGFMAS (SOLMAN) 
b. iSPEKS (ehelpdesk) 
c. SAGA (COMS) 

8. e-Maklum *

  Sangat Tidak Memuaskan Memuaskan Cemerlang 
  12345Tidak Berkenaan
a. Keberkesanan e-Maklum dalam memberikan makluman mengenai bayaran 

9. e-Penyata Gaji dan Laporan *

  Sangat Tidak Memuaskan Memuaskan Cemerlang 
  12345Tidak Berkenaan
a. Tempoh masa capaian sistem 

10. Portal Rasmi JANM *

  Sangat Tidak Memuaskan Memuaskan SCemerlang 
  12345Tidak Berkenaan
a. Tempoh masa capaian sistem 

11. Layanan Pegawai *

  Sangat Tidak Memuaskan Memuaskan Cemerlang 
  12345Tidak Berkenaan
a. Layanan pegawai yang anda berurusan 
b. Layanan panggilan telefon (sopan, berbudi bahasa, cepat dan sedia membantu) 
c. Pengetahuan pegawai dan ketepatan maklumat yang diberikan 

12. Kaunter *

  Sangat Tidak Memuaskan Memuaskan Cemerlang 
  12345Tidak Berkenaan
a. Layanan di kaunter (sopan, berbudi bahasa, cepat dan sedia membantu) 
b. Keselesaan dan kemudahan ruang tempat menunggu 
c. Informasi di kaunter jelas dan memadai 


BAHAGIAN C: TAHAP KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP PROMOSI PERKHIDMATAN DI JABATAN AKAUNTAN NEGARA

Kepekaan

1. Apakah tahap pengetahuan anda terhadap promosi perkhidmatan JANM?
*

Kaedah Promosi

1. Saluran promosi JANM yang paling berkesan.
(Boleh pilih lebih daripada satu)
*

2. Adakah promosi yang dilaksanakan memberi maklumat yang lengkap seperti yang diperlukan oleh anda? *

3. Adakah reka bentuk penyampaian promosi yang dilaksanakan JANM dapat menarik perhatian anda? *

Cadangan bagi meningkatkan kualiti dan promosi perkhidmatan JANM *