Soal Selidik Kajian Kepuasan Bekerja 2018

Sila masukkan No.Kad Pengenalan:
(numeric sahaja tanpa dash)
danielsharpe
A1. Jantina Perempuan
A2. Kumpulan Perkhidmatan Pengurusan dan Profesional
A3. Tempoh perkhidmatan di JANM 10 tahun ke bawah
A4.  Bahagian/Negeri/Cawangan anda bekerja: JANM Negeri Perlis
B. Bidang Tugas/Tanggungjawab
    
  1234567
1. Saya berupaya untuk melaksanakan tanggungjawab yang diberikan 
2. Saya diberi peluang untuk melakukan kerja yang berbeza dari semasa ke semasa 
3. Agihan kerja saya adalah sesuai dengan skop kerja yang disandang 
4. Saya berpeluang untuk melakukan tugas dengan menggunakan kebolehan diri 
5. Saya diberi kebebasan menggunakan pertimbangan sendiri untuk skop kerja saya 
6. Kesesuaian tugas dengan jawatan yang disandang adalah sesuai dengan tugas saya 
7. Saya berpeluang untuk mengikuti program latihan yang sesuai dengan bidang tugas 
8. Saya minat dengan tugas saya 
9. Saya maklum dengan hala tuju dan matlamat jabatan 
C. Kepimpinan Penyelia/Ketua
    
  1234567
1. Saya suka penyelia saya 
2. Penyelia/ketua saya memberi arahan yang jelas dan mudah difahami 
3. Penyelia/ketua memberi maklum balas mengenai tugas saya 
4. Penyelia/ketua memberi sokongan untuk pembangunan kerjaya saya 
5. Penyelia/ketua mahir dan berkebolehan dalam membuat keputusan 
6. Penyelia/ketua berkomunikasi mengenai matlamat dan strategi jabatan secara berkesan 
7. Penyelia/ketua bersedia menerima cadangan/pendapat 
8. Penyelia/ketua membuat pembahagian tugas secara adil 
9. Hubungan saya dengan penyelia/ketua baik 
10. Penyelia/ketua mengambil berat terhadap saya 
11. Penyelia/ketua memberi galakan dan pujian terhadap saya 
D. Ganjaran/Pengiktirafan
    
  1234567
1. Saya berpeluang untuk mendapat penghargaan bagi sesuatu tugas yang cemerlang 
2. Saya diberi peluang untuk terus maju dalam kerjaya saya 
3. Saya diberi peluang untuk menghadiri kursus/seminar dan lain-lain di luar organisasi untuk peningkatan pengetahuan 
4. Pemberian insentif seperti APC dan lain – lain pengiktirafan adalah berdasarkan pencapaian prestasi dan kecemerlangan individu 
E. Hubungan di Tempat Kerja
    
  1234567
1. Saya suka orang yang saya bekerja bersama 
2. Rakan sekerja saya sentiasa memberi bantuan dan galakan 
3. Amalan saling hormat – menghormati di antara satu sama lain tanpa mengira pangkat wujud di organisasi saya 
4. Program/kursus yang dilaksanakan dapat memupuk semangat kerja berpasukan di organisasi saya 
5. Semangat kekitaan wujud di kalangan warga di organisasi saya 
6. Pengurusan atasan prihatin akan kebajikan dan permasalahan warga organisasi 
F. Kemudahan di Tempat Kerja
     
  1234567TB
1. Kelengkapan Pejabat (komputer, telefon, mesin fotostat) 
2. Talian Internet / Intranet 
3. Ruang Kerja/ Bilik Mesyuarat 
4. Kafeteria 
5. Ruang rekreasi/sukan 
6. Surau 
7. Pantri 
8. Kemudahan pejabat di lokasi yang bersesuaian (Contoh: Perpustakaan, Gym dll.) 
9. Pusat Jagaan kanak-kanak disediakan untuk kemudahan warga organisasi 
10. Persekitaran kondusif pejabat 
Lain-Lain (Nyatakan) https://sbhk55.co/2022%ef%bd%9c%e6%9c%80hit%e9%a6%99%e6%b8%af%e7%b6%b2%e4%b8%8a%e8%b3%ad%e5%a0%b4%e5%a4%a7%e7%9b%a4%e9%bb%9e%e3%80%81%e7%86%b1%e9%96%80%e5%8d%9a%e5%bc%88%e9%81%8a%e6%88%b2%e6%8e%a8%e8%96%a6/
G. Cadangan Penambahbaikan

Cadangan bagi menambah baik JANM sebagai sebuah tempat kerja yang kondusif
The amusement city is a massive area of land in the Philippines, with over 241 acres of destinations as well as activities. It contains big theme park with over 30 trips and also zones for children, adults, as well as senior citizens. It has a theme park, an involute movie theater, an indoor leisure center, go-karting track, and also an ice rink. This location likewise satisfies style parties and business occasions. This post explores a few of the destinations as well as amenities in Home entertainment City.
https://sbhk55.co/2022%ef%bd%9c%e6%9c%80hit%e9%a6%99%e6%b8%af%e7%b6%b2%e4%b8%8a%e8%b3%ad%e5%a0%b4%e5%a4%a7%e7%9b%a4%e9%bb%9e%e3%80%81%e7%86%b1%e9%96%80%e5%8d%9a%e5%bc%88%e9%81%8a%e6%88%b2%e6%8e%a8%e8%96%a6/