Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Soal Selidik Kajian Kepuasan Bekerja 2018

Sila masukkan No.Kad Pengenalan:
(numeric sahaja tanpa dash)

agustinapenn

A1. Jantina

Lelaki

A2. Kumpulan Perkhidmatan

Pengurusan Tertinggi

A3. Tempoh perkhidmatan di JANM

10 tahun ke bawah

A4.  Bahagian/Negeri/Cawangan anda bekerja:

Bahagian Pembangunan Perakaunan & Pengurusan (BPPP)

B. Bidang Tugas/Tanggungjawab

    
  1234567
1. Saya berupaya untuk melaksanakan tanggungjawab yang diberikan 
2. Saya diberi peluang untuk melakukan kerja yang berbeza dari semasa ke semasa 
3. Agihan kerja saya adalah sesuai dengan skop kerja yang disandang 
4. Saya berpeluang untuk melakukan tugas dengan menggunakan kebolehan diri 
5. Saya diberi kebebasan menggunakan pertimbangan sendiri untuk skop kerja saya 
6. Kesesuaian tugas dengan jawatan yang disandang adalah sesuai dengan tugas saya 
7. Saya berpeluang untuk mengikuti program latihan yang sesuai dengan bidang tugas 
8. Saya minat dengan tugas saya 
9. Saya maklum dengan hala tuju dan matlamat jabatan 

C. Kepimpinan Penyelia/Ketua

    
  1234567
1. Saya suka penyelia saya 
2. Penyelia/ketua saya memberi arahan yang jelas dan mudah difahami 
3. Penyelia/ketua memberi maklum balas mengenai tugas saya 
4. Penyelia/ketua memberi sokongan untuk pembangunan kerjaya saya 
5. Penyelia/ketua mahir dan berkebolehan dalam membuat keputusan 
6. Penyelia/ketua berkomunikasi mengenai matlamat dan strategi jabatan secara berkesan 
7. Penyelia/ketua bersedia menerima cadangan/pendapat 
8. Penyelia/ketua membuat pembahagian tugas secara adil 
9. Hubungan saya dengan penyelia/ketua baik 
10. Penyelia/ketua mengambil berat terhadap saya 
11. Penyelia/ketua memberi galakan dan pujian terhadap saya 

D. Ganjaran/Pengiktirafan

    
  1234567
1. Saya berpeluang untuk mendapat penghargaan bagi sesuatu tugas yang cemerlang 
2. Saya diberi peluang untuk terus maju dalam kerjaya saya 
3. Saya diberi peluang untuk menghadiri kursus/seminar dan lain-lain di luar organisasi untuk peningkatan pengetahuan 
4. Pemberian insentif seperti APC dan lain – lain pengiktirafan adalah berdasarkan pencapaian prestasi dan kecemerlangan individu 

E. Hubungan di Tempat Kerja

    
  1234567
1. Saya suka orang yang saya bekerja bersama 
2. Rakan sekerja saya sentiasa memberi bantuan dan galakan 
3. Amalan saling hormat – menghormati di antara satu sama lain tanpa mengira pangkat wujud di organisasi saya 
4. Program/kursus yang dilaksanakan dapat memupuk semangat kerja berpasukan di organisasi saya 
5. Semangat kekitaan wujud di kalangan warga di organisasi saya 
6. Pengurusan atasan prihatin akan kebajikan dan permasalahan warga organisasi 

F. Kemudahan di Tempat Kerja

     
  1234567TB
1. Kelengkapan Pejabat (komputer, telefon, mesin fotostat) 
2. Talian Internet / Intranet 
3. Ruang Kerja/ Bilik Mesyuarat 
4. Kafeteria 
5. Ruang rekreasi/sukan 
6. Surau 
7. Pantri 
8. Kemudahan pejabat di lokasi yang bersesuaian (Contoh: Perpustakaan, Gym dll.) 
9. Pusat Jagaan kanak-kanak disediakan untuk kemudahan warga organisasi 
10. Persekitaran kondusif pejabat 

Lain-Lain (Nyatakan)

The Benefits of Using OEM -series High Efficiency Air Filters

G. Cadangan Penambahbaikan

Cadangan bagi menambah baik JANM sebagai sebuah tempat kerja yang kondusif

One of the factors that I saw the OE Chinese factory in Shenyang was that I wanted to find out more concerning the producer of the OE air purifier that I own. That producer is the very same manufacturer that developed and produced the really initial OE air purifier. They additionally designed as well as made a few of the other premium OE air purifiers that are so preferred. The fact that they are American improvised not matter. All of their purifiers are like the ones that are offered in the united state
https://www.oemairpurifier.com/product-category/oem-air-purifier/
Created at 11/9/2021 6:45 PM by  
Last modified at 11/9/2021 6:45 PM by