Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

SOAL SELIDIK KETERSEDIAAN PENGGUNA SISTEM 1GFMAS

  SOAL SELIDIK KETERSEDIAAN PENGGUNA SISTEM 1GFMAS

 

Objektif

 • menilai ketersediaan penggguna Sistem 1GFMAS terhadap Awareness (Kesedaran); Desire (Hasrat); Knowledge (Pengetahuan); Ability (Keupayaan) dan Reinforcement (Pengukuhan).

 • memastikan kelancaran Sistem 1GFMAS semasa Go Live1 Januari 2018.

 • BAHAGIAN A: MAKLUMAT PENGGUNA SISTEM 1GFMAS

  1. Nama (Tidak Mandatori)


  2. Jantina *

  3. Kementerian *


  4. Agensi *


  5. Negeri *


  6. Kumpulan Perkhidmatan *


  7. Jawatan *


  8. Tempoh Perkhidmatan *


  9. Skim Perkhidmatan *


  10. Umur (tahun) *


  11. Latihan Sistem 1GFMAS Yang Telah Dihadiri *

  ( Bagi jawapan YA, tandakan yang berkenaan sahaja )  BAHAGIAN B: KETERSEDIAAN PENGGUNA SISTEM 1GFMAS

  Soalan dikemukakan dalam bentuk kenyataan-kenyataan bersifat positif yang perlu diberi respon dalam pemarkahan berikut:
  5 - Sangat setuju
  4 - Setuju
  3 - Tidak Pasti
  2 - Tidak Setuju
  1 - Sangat Tidak Setuju
  Markah yang tinggi akan membawa erti responden juga lebih bersedia dan berkeyakinan untuk menjadi pengguna Sistem 1GFMAS yang produktif.

  Awareness / Kesedaran
  Melihat tahap kesedaran tentang Sistem 1GFMAS
  *

    Low Average High
    12345
  12. Saya telah bersedia sepenuhnya untuk menggunakan Sistem 1GFMAS. 
  13. Saya telah diberi penerangan mengenai Perakaunan Tunai dan Perakaunan Akruan. 
  14. Saya sedia maklum dengan jelas tugas dan peranan saya dalam Sistem 1GFMAS. 

  Desire / Hasrat
  Menilai dorongan perlunya sistem perakaunan akruan
  *

    Low Average High
    12345
  15. Saya faham perbezaan dan kebaikan antara Perakaunan Tunai dan Perakaunan Akruan. 
  16. Saya sedia maklum Sistem Perakaunan Akruan telah pun digunakan oleh kebanyakan negara-negara maju. 
  17. Saya tahu tentang ketelusan pelaporan kewangan dengan menggunakan Sistem 1GFMAS ini. 

  Knowledge / Pengetahuan
  Menilai tahap pengetahuan tentang 1GFMAS
  *

    Low Average High
    12345
  18. Saya mempunyai sumber rujukan yang mencukupi bagi Sistem 1GFMAS. 
  19. Saya mempunyai pengetahuan bagi tugas dan peranan saya dalam sistem 1GFMAS. 
  20. Dengan semua bahan-bahan rujukan yang disediakan saya yakin untuk melaksanakan Sistem 1GFMAS. 

  Ability / Keupayaan
  Melihat kemampuan menggunakan Sistem 1GFMAS

    Low Average High
    12345
  21. Saya mempunyai kefahaman tentang penggunaan Sistem 1GFMAS. 
  22. Saya berpuashati dengan latihan yang telah diberi untuk menggunakan Sistem 1GFMAS ini. 
  23. Keyakinan saya sebagai pengguna Sistem 1GFMAS telah meningkat setelah menghadiri latihan. 
  24. Saya berpuashati dengan kestabilan sistem semasa latihan. 

  Reinforcement / Pengukuhan
  Galakan penggunaan Sistem 1GFMAS
  *

    Low Average High
    12345
  25. Saya telah bersedia untuk tugas-tugas baru dalam Sistem 1GFMAS. 
  26. Perubahan dan pertambahan peranan juga telah dirancang dengan teliti dalam pasukan saya. 
  27. Saya yakin bahawa Sistem 1GFMAS akan meningkatkan akauntabiliti dan juga pengurusan kos yang lebih efektif.