Soal Selidik Nombor Majikan

BAHAGIAN A: PROFIL RESPONDEN
Sila lengkapkan maklumat berikut dan pilih salah satu pilihan yang berkenaan sahaja.

Nama Jabatan / Kementerian Anda
Jabatan Peguam Negara
Bidang Tugas Anda: Pengurusan Sumber Manusia
Pengalaman Bekerja Lebih 15 Tahun
Kumpulan Perkhidmatan Pengurusan dan Profesional
BAHAGIAN B: PENGETAHUAN & PEMAHAMAN RESPONDEN

Takrifan Majikan

Akta Cukai Pendapatan 1976 (S2) mendefinasikan Majikan dimana  wujud perhubungan orang yang menggaji dan orang gaji; Majikan ialah
pihak yang membayar saraan kepada pekerja-pekerjanya di mana ada perhubungan “tuanpekerja”.

KWSP mentakrifkan Majikan sebagai orang yang dengannya seseorang pekerja telah membuat kontrak perkhidmatan atau perantisan (pelatih).

PERKESO mentakrifkan majikan kepada Majikan Utama dan Majikan Langsung. Majikan Utama adalah majikan yang mengambil pekerja secara
terus untuk bekerja dengannya. Semua pembayaran gaji dan urusan perkhidmatan diuruskan oleh majikan utama ini. Majikan Langsung ialah
majikan yang wujud di bawah majikan utama untuk menjalankan sesuatu kerja secara subkontrak. Majikan langsung berhak sepenuhnya kepada
pekerja yang diambilnya untuk bekerja. Memastikan semua pekerja yang diambil oleh majikan langsung telah didaftarkan dan caruman mereka dibayar.

Berdasarkan takrifan majikan dalam kenyataan di atas, siapakah majikan mengikut kefahaman anda?
Pusat Tanggungjawab
Pada pandangan anda, entiti manakah yang sah disisi undang-undang sebagai majikan? Kementerian
Pada pandangan anda, siapakah yang layak membuat pendaftaran majikan sekiranya wujud PTJ baru? Pusat Tanggungjawab
Siapakah yang sepatutnya membuat pendaftaran pekerja baru untuk mendapatkan nombor fail pekerja? Kementerian
Siapa yang bertanggungjawab menyimpan Daftar Pekerja? Kementerian
Siapakah yang bertanggungjawab untuk menyediakan Bayaran Caruman Bulanan, Kompaun, Penalti dan termasuk apa-apa dividen dan faedah yang
dibayar ke atas mana-mana caruman?
Pejabat Perakaunan
Siapakah yang bertanggungjawab memaklumkan pemberhentian pekerja seperti bersara dan kematian kepada KWSP/LHDNM/PERKESO? Kementerian
Jika majikan gagal mematuhi akta KWSP/LHDNM/PERKESO, siapakah yang patut dipertanggungjawabkan? Pejabat Perakaunan
BAHAGIAN C: MAKLUMBALAS
Berdasarkan kenyataan yang diberikan, anda perlu membuat pilihan seperti berikut,
PC = Pusat Pembayar (Pay Center)
PTJ = Pusat Tanggungjawab
AO = Pejabat Perakaunan (Accounting Office)
PP= Pengawai Pengawal / Kementerian

Sila buat pilihan berikut:
    
  12345
Urusan pendaftaran bagi KWSP, LHDN dan PERKESO adalah mudah jika dilakukan oleh... 
Serahan dokumen bagi urusan pendaftaran majikan dan pekerja adalah cepat dan mudah dilakukan oleh... 
Tugasan untuk mengesan maklumat pencarum sekiranya terdapat isu berbangkit contohnya dokumen tidak lengkap adalah lebih efisyen dilakukan oleh... 
Jarak hubungan di antara majikan dan pekerja adalah lebih dekat dan secara langsung sekiranya majikan adalah... 
Sekiranya penalti dikenakan ke atas bayaran caruman yang lewat, siapakah yang patut memohon pengecualian penalti? 
Urusan susulan bagi sebarang kuiri adalah mudah sekiranya majikan adalah... 
Capaian untuk mendapatkan maklumat rekod pekerja seperti Nombor Kad Pengenalan adalah mudah sekiranya majikan adalah... 
Beban tugas dan tanggungjawab dapat dikurangkan untuk urusan penyelenggaraan rekod pekerja sekiranya majikan adalah... 
BAHAGIAN D: RUMUSAN RESPONDEN

Secara keseluruhannya, saya berpendapat bahawa majikan untuk KWSP/ LHDNM/ PERKESO patut berasaskan pada:
Pegawai Pengawal / Kementerian
Sila nyatakan sebarang pandangan / komen jika ada.
Tentang Livescore180 / skor langsung 180 berasal dari kata "live" yang berarti hidup, sekarang atau sedang berlangsung dan "score" yang berarti skor, nilai atau perolehan poin. Livescore180 mengacu pada perhitungan menang atau kalah dalam suatu permainan atau olahraga yang dihitung dengan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 --- dll. Dan untuk saat ini hanya menyediakan pasaran hasil skor bola saja.
https://skorbolaterbaru.wordpress.com/
https://skorbolaterbaru.mystrikingly.com/
https://speakerdeck.com/liveskor
https://social.msdn.microsoft.com/Profile/liveskor
https://www.metal-archives.com/users/liveskor
https://diigo.com/0nsubj
https://liveskor.rajce.idnes.cz/profil/informace
https://www.intensedebate.com/people/liveskorbola
https://www.imdb.com/user/ur150871023/?ref_=nv_usr_prof_2
https://trabajo.merca20.com/author/liveskor/
https://www.ultimate-guitar.com/u/liveskor
https://giphy.com/channel/liveskor
https://www.articlestheme.com/author/liveskor