Soal Selidik Nombor Majikan

BAHAGIAN A: PROFIL RESPONDEN
Sila lengkapkan maklumat berikut dan pilih salah satu pilihan yang berkenaan sahaja.

Nama Jabatan / Kementerian Anda
Jabatan Muzium Dan Antikuiti
Bidang Tugas Anda: Urusan Gaji
Pengalaman Bekerja 5 - 10 Tahun
Kumpulan Perkhidmatan Pengurusan Tertinggi
BAHAGIAN B: PENGETAHUAN & PEMAHAMAN RESPONDEN

Takrifan Majikan

Akta Cukai Pendapatan 1976 (S2) mendefinasikan Majikan dimana  wujud perhubungan orang yang menggaji dan orang gaji; Majikan ialah
pihak yang membayar saraan kepada pekerja-pekerjanya di mana ada perhubungan “tuanpekerja”.

KWSP mentakrifkan Majikan sebagai orang yang dengannya seseorang pekerja telah membuat kontrak perkhidmatan atau perantisan (pelatih).

PERKESO mentakrifkan majikan kepada Majikan Utama dan Majikan Langsung. Majikan Utama adalah majikan yang mengambil pekerja secara
terus untuk bekerja dengannya. Semua pembayaran gaji dan urusan perkhidmatan diuruskan oleh majikan utama ini. Majikan Langsung ialah
majikan yang wujud di bawah majikan utama untuk menjalankan sesuatu kerja secara subkontrak. Majikan langsung berhak sepenuhnya kepada
pekerja yang diambilnya untuk bekerja. Memastikan semua pekerja yang diambil oleh majikan langsung telah didaftarkan dan caruman mereka dibayar.

Berdasarkan takrifan majikan dalam kenyataan di atas, siapakah majikan mengikut kefahaman anda?
Pusat Pembayar; Pusat Tanggungjawab
Pada pandangan anda, entiti manakah yang sah disisi undang-undang sebagai majikan? Pusat Pembayar
Pada pandangan anda, siapakah yang layak membuat pendaftaran majikan sekiranya wujud PTJ baru? Pusat Tanggungjawab
Siapakah yang sepatutnya membuat pendaftaran pekerja baru untuk mendapatkan nombor fail pekerja? Pusat Tanggungjawab
Siapa yang bertanggungjawab menyimpan Daftar Pekerja? Pusat Pembayar
Siapakah yang bertanggungjawab untuk menyediakan Bayaran Caruman Bulanan, Kompaun, Penalti dan termasuk apa-apa dividen dan faedah yang
dibayar ke atas mana-mana caruman?
Pusat Pembayar
Siapakah yang bertanggungjawab memaklumkan pemberhentian pekerja seperti bersara dan kematian kepada KWSP/LHDNM/PERKESO? Pusat Pembayar
Jika majikan gagal mematuhi akta KWSP/LHDNM/PERKESO, siapakah yang patut dipertanggungjawabkan? Pusat Tanggungjawab
BAHAGIAN C: MAKLUMBALAS
Berdasarkan kenyataan yang diberikan, anda perlu membuat pilihan seperti berikut,
PC = Pusat Pembayar (Pay Center)
PTJ = Pusat Tanggungjawab
AO = Pejabat Perakaunan (Accounting Office)
PP= Pengawai Pengawal / Kementerian

Sila buat pilihan berikut:
    
  12345
Urusan pendaftaran bagi KWSP, LHDN dan PERKESO adalah mudah jika dilakukan oleh... 
Serahan dokumen bagi urusan pendaftaran majikan dan pekerja adalah cepat dan mudah dilakukan oleh... 
Tugasan untuk mengesan maklumat pencarum sekiranya terdapat isu berbangkit contohnya dokumen tidak lengkap adalah lebih efisyen dilakukan oleh... 
Jarak hubungan di antara majikan dan pekerja adalah lebih dekat dan secara langsung sekiranya majikan adalah... 
Sekiranya penalti dikenakan ke atas bayaran caruman yang lewat, siapakah yang patut memohon pengecualian penalti? 
Urusan susulan bagi sebarang kuiri adalah mudah sekiranya majikan adalah... 
Capaian untuk mendapatkan maklumat rekod pekerja seperti Nombor Kad Pengenalan adalah mudah sekiranya majikan adalah... 
Beban tugas dan tanggungjawab dapat dikurangkan untuk urusan penyelenggaraan rekod pekerja sekiranya majikan adalah... 
BAHAGIAN D: RUMUSAN RESPONDEN

Secara keseluruhannya, saya berpendapat bahawa majikan untuk KWSP/ LHDNM/ PERKESO patut berasaskan pada:
Pusat Tanggungjawab
Sila nyatakan sebarang pandangan / komen jika ada.
Dachshund pups, dachshund puppies,dachshund for sale dachshund pups for sale,dachshund puppies for sale dachshund puppy for sale dapple dachshund puppies, miniature long haired dachshund for sale, dachshund pupy sale,dapple dachshund puppies, minilong haired dachshund puppies for sale, dapple long hair dachshund,silver dapple dachshunds, dachshund price, mini dachshund for sale near me, miniature dapple dachshund puppies for sale, dapple dachshund puppies for sale,*mini dachshund puppy, dachshund puppies on sale. dachshund for sale near me, cheap dachshund, dachshund puppies for sale cheap, standard dachshund wired haired dachshund, frienly dachshund, Adopting dachshud, Dachshund price, dachshund quality, dchshund temperament, about dachshund breed, About dachshund puppies, amaizing dachshund friendly dachshund, buy dachshund puppies,dachshund, dachshund puppy, dachshund long hair, dachshund dapple, dachshund mini.
https://dachshunddapple.wordpress.com/
https://penzu.com/p/f5b5bd3a
https://anotepad.com/notes/76hxc6n4
https://dachshunddapple.video.blog/
https://dachshunddapple.tumblr.com/
https://melted-saw-4fb.notion.site/A-few-mind-about-being-concerned-For-puppies-9f8d73c3330146dd97e619579c6acf7d
https://dpsm.utb.edu.vn/question/dachshundpuppies/
https://www.vassouras.rj.gov.br/profile/dachshundpuppies/profile
https://sc.devb.gov.hk/TuniS/marveldachshunds.com/
https://www.servealabama.gov/profile/dachshundpuppies/profile
https://www.sportscenter.fcu.edu.tw/profile/dachshundpuppies/profile
https://www.tarauaca.ac.gov.br/profile/dachshundpuppies/profile
https://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion/encuesta/Lists/Rendicin%20de%20Cuentas%202017/DispForm.aspx?ID=12232
https://nationaldppcsc.cdc.gov/s/profile/0053d000000uzJd
https://moe.edu.kw/Lists/Survey2/DispForm.aspx?ID=210
https://sc.youth.gov.hk/TuniS/marveldachshunds.com/contact
https://grammar.lt.cityu.edu.hk/?qa=user/dachshundpuppies
https://www2.anm.gov.my/Lists/Soal%20Selidik%20Nombor%20Majikan/DispForm.aspx?ID=1183
https://mindvalley.kl.tis.edu.my/user/dachshundpuppies
https://trove.nla.gov.au/userProfile/user/dachshundpuppies/about
https://events.education.ne.gov/user/dachshundpuppies/
https://git.sicom.gov.co/-/snippets/5439
https://www.compliantmechanisms.byu.edu/profile/dachshundpuppies/profile
https://nsc.stmu.edu.pk/forums/users/dachshundpuppies/
https://www.propel.bmu.edu.in/profile/dachshundpuppies/profile
https://graphql-ra-dev.roboticsacademy.fiu.edu/u/dachshundpuppies