Sign InCarian Laman:                                                         

​Soal Selidik Kesediaan Perubahan Terhadap Migrasi Ke Arah Perakaunan Akruan - Siri Ke-3

Sukacita dimaklumkan Soal Selidik Kesediaan Perubahan Terhadap Migrasi Ke Arah Perakaunan Akruan - Siri Ke-3 akan dijalankan dari 8 Jun 2015 hingga 19 Jun 2015 yang melibatkan semua pegawai/staf perkhidmatan perakaunan dan bukan perkhidmatan perakaunan yang terlibat dengan urusan kewangan dan akaun di Kementerian (Bahagian Akaun, Bahagian Kewangan dan PTJ Negeri) dan JANM Negeri/Cawangan.

Tujuan soal selidik ini adalah untuk mengenalpasti keberkesanan pelbagai kursus/latihan berkaitan Perakaunan Akruan yang telah dilaksanakan oleh JANM dan Kementerian sehingga kini.

Anda dikehendaki untuk menjawab hanya satu set soalan dari salah satu kategori di bawah sahaja. Sila pilih satu kategori yang berkaitan dengan anda:

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPARAN TERBAIK DI INTERNET EXPLORER VERSI 9 KE ATAS / GOOGLE CHROME / MOZILLA FIREFOX DENGAN RESOLUSI 1280 x 600 KE ATAS

Bilangan Pelawat


Hak Cipta Terpelihara © 2014
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Aras 1-8, Kompleks Kementerian Kewangan,
No.1, Persiaran Perdana, Precint 2, 62594 PUTRAJAYA.
Tel : 603-8882 1000 Fax : 603-8889 5821