Soal Selidik Kesediaan Perubahan Terhadap Migrasi Ke Arah Perakaunan Akruan

UMUR <25
GRED Pengurusan dan Profesional (Gred 41 – Gred 54)
TEMPOH PERKHIDMATAN
(TAHUN)
1-5
SKIM PERKHIDMATAN PERAKAUNAN
PENGLIBATAN SECARA LANGSUNG DENGAN TUGASAN KEWANGAN / PERAKAUNAN YA
KEMENTERIAN Jabatan Perdana Menteri
JABATAN
Contoh: Jabatan Akauntan Negara Malaysia
JDI
LOKASI JOHOR
PENGETAHUAN MENGENAI PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
Tujuan bahagian ini adalah untuk menilai tahap pengetahuan tentang pelaksanaan
perakaunan akruan Kerajaaan Persekutuan serta pendapat mengenai pelaksanaan aktiviti kesedaran
setakat ini. Bahagian ini juga adalah untuk menilai tahap penerimaan
informasi mengenai pelaksanaan perakaunan akruan ini.
  Sangat Tidak Setuju Tidak Pasti Sangat Setuju
  12345
1. Saya memahami perbezaan antara asas perakaunan tunai ubahsuai dan asas perakaunan akruan. 
2. Saya memerlukan latihan berkenaan perakaunan akruan 
3. Saya perlukan maklumat dan status terkini mengenai pelaksanaan perakaunan akruan ini. 
4. Saya tahu di mana saya perlu rujuk jika saya ingin mendapatkan dengan lebih lanjut maklumat mengenai pelaksanaan perakaunan akruan. 
PANDANGAN MENGENAI PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
Tujuan bahagian ini adalah untuk mendapatkan pandangan mengenai pelaksanaan perakaunan akruan
ini setelah individu mengetahui tentang pelaksanaan ini.
  Sangat Tidak Setuju Tidak Pasti Sangat Setuju
  12345
5. Pelaksanaan perakaunan akruan ini merupakan satu langkah bagi membolehkan pengurusan kewangan Kerajaan menjadi lebih efektif dan efisien. 
6. Saya percaya perubahan yang dilakukan dalam pelaksanaan perakaunan akruan ini mampu menambahbaik kaedah kerja yang sedia ada. 
7. Saya yakin Jabatan Akauntan Negara Malaysia(JANM) dapat merealisasikan pelaksanaan perakaunan akruan pada 2015. 
KOMITMEN PENGURUSAN ATASAN
Tujuan bahagian ini adalah untuk mendapatkan pandangan terhadap kepimpinan dalam
pengurusan perubahan semasa pelaksanaan perakaunan akruan ini. Fokus utama adalah
penyampaian maklumat dalam pelbagai aspek serta sasaran yang jelas.
  Sangat Tidak Setuju Tidak Pasti Sangat Setuju
  12345
8. Pihak pengurusan atasan di kementerian/jabatan saya telah menjelaskan mengenai pelaksanaan perakaunan akruan ini. 
9. Pihak pengurusan atasan di kementerian/jabatan saya memberi peluang sepenuhnya kepada saya untuk meningkatkan pengetahuan mengenai perakaunan akruan (cth : memberi pelepasan untuk hadir kursus). 
10. Pihak pengurusan saya memberi sokongan dalam aktiviti-aktiviti yang melibatkan pelaksanaan perakaunan akruan ini. 
REAKSI TERHADAP PERUBAHAN YANG BERLAKU
Tujuan bahagian ini adalah untuk mendapatkan reaksi terkini oleh individu
dan kementerian/jabatan terutamanya perbincangan-perbincangan yang mungkin timbul oleh
kerana pelaksanaan perakaunan akruan ini.
  Sangat Setuju Tidak Pasti Sangat Setuju
  12345
11. Saya sedar mengenai perlunya penglibatan saya dalam aktiviti migrasi ke arah perakaunan akruan ini. 
12. Kementerian/Jabatan saya berbincang secara terbuka mengenai perubahan kepada perakaunan akruan ini. 
13. Aktiviti-aktiviti perubahan kepada perakaunan akruan ini merupakan salah satu daripada topik perbincangan saya dengan rakan sekerja. 
PORTAL KNOWLEDGE MANAGEMENT (KM) JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM)
Tujuan bahagian ini adalah untuk menilai tahap penerimaan informasi mengenai
perakaunan akruan daripada laman portal Knowledge Management (KM) Jabatan Akauntan Negara
Malaysia (JANM).
  Sangat Tidak Setuju Tidak Pasti Sangat Setuju
  12345
14. Laman portal KM JANM adalah menarik dan mesra pengguna. 
15. Maklumat yang sedia ada di dalam portal KM JANM ini adalah sangat bermanfaat 
16. Portal KM JANM ini membolehkan saya untuk menyampaikan pertanyaan dan memberi maklumbalas dengan mudah 
17. Maklumat yang saya dapat dari laman KM JANM adalah sentiasa tepat dan terkini. 
Nyatakan ulasan atau cadangan anda mengenai pelaksanaan perakaunan akruan Kerajaan
Persekutuan pada tahun 2015.
Lý Nam Đế - Chia Sẻ Tổng Hợp

Lynamde.net - Là Website uy tín chuyên chia sẻ miễn phí các phần mềm, game offline, office, windows, android và những thủ thuật máy tính, giải mã giấc mơ,...

Thông tin liên hệ:

Website: https://lynamde.net/
Địa chỉ: 56 Trần Hưng Đạo, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh
SĐT: 0358258126
Email: net@gmail.com
Tumblr: https://lynamdenet.tumblr.com/
Pinterest: https://www.pinterest.com/lynamdenet/
About me: https://about.me/lynamde/
Ello: https://ello.co/lynamdenet
Behance: https://www.behance.net/lynamdenet
Dribbble: https://dribbble.com/lynamdenet/about
Flick: https://www.flickr.com/people/lynamdenet/
Issue: https://issuu.com/lynamdenet

Bài viết liên quan

http://www.quan11.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyVBQPPL/DispForm.aspx?ID=7232

http://www.cuchi.hochiminhcity.gov.vn/Lists/Hoi_Dap_DB/DispForm.aspx?ID=10533

http://www.sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=24600

http://thanhtra.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=9748

http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=6745

http://www.quan5.hochiminhcity.gov.vn/Lists/Gopy_DB_new/DispForm.aspx?ID=11584

http://benhviendakhoa.daknong.gov.vn/index/chitiethoidap/id/1238

https://connect.ncdot.gov/data/forms/Lists/LifesaversConRegForm/AllItems.aspx?View=%7BCE8D324B-B899-4B08-BAA9-0D11D8D1F540%7D&FilterField1=Last_x0020_Name&FilterValue1=L%C3%BD%20Nam%20%C4%90%E1%BA%BF

http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/dpe/Lists/Persona%20Juridica%20MRE/DispForm.aspx?ID=8152

http://www.sharkia.gov.eg/services/window/Lists/List/DispForm.aspx?ID=23442

https://www.bancoagrario.gov.co/Lists/Contactenos/DispForm.aspx?ID=6418

http://bhtpa.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=143183&ContentTypeId=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952

http://dukccq.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=845094&ContentTypeId=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952

http://sct.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=494895&ContentTypeId=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952

http://ddbqh.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=166206&ContentTypeId=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952