Soal Selidik Kesediaan Perubahan Terhadap Migrasi Ke Arah Perakaunan Akruan

UMUR 36-45
GRED Pengurusan Tertinggi (Gred JUSA C – Turus I)
TEMPOH PERKHIDMATAN
(TAHUN)
11-15
SKIM PERKHIDMATAN BUKAN PERAKAUNAN
PENGLIBATAN SECARA LANGSUNG DENGAN TUGASAN KEWANGAN / PERAKAUNAN TIDAK
KEMENTERIAN Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah
JABATAN
Contoh: Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Nội thất Á Đông
LOKASI KELANTAN
PENGETAHUAN MENGENAI PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
Tujuan bahagian ini adalah untuk menilai tahap pengetahuan tentang pelaksanaan
perakaunan akruan Kerajaaan Persekutuan serta pendapat mengenai pelaksanaan aktiviti kesedaran
setakat ini. Bahagian ini juga adalah untuk menilai tahap penerimaan
informasi mengenai pelaksanaan perakaunan akruan ini.
  Sangat Tidak Setuju Tidak Pasti Sangat Setuju
  12345
1. Saya memahami perbezaan antara asas perakaunan tunai ubahsuai dan asas perakaunan akruan. 
2. Saya memerlukan latihan berkenaan perakaunan akruan 
3. Saya perlukan maklumat dan status terkini mengenai pelaksanaan perakaunan akruan ini. 
4. Saya tahu di mana saya perlu rujuk jika saya ingin mendapatkan dengan lebih lanjut maklumat mengenai pelaksanaan perakaunan akruan. 
PANDANGAN MENGENAI PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN
Tujuan bahagian ini adalah untuk mendapatkan pandangan mengenai pelaksanaan perakaunan akruan
ini setelah individu mengetahui tentang pelaksanaan ini.
  Sangat Tidak Setuju Tidak Pasti Sangat Setuju
  12345
5. Pelaksanaan perakaunan akruan ini merupakan satu langkah bagi membolehkan pengurusan kewangan Kerajaan menjadi lebih efektif dan efisien. 
6. Saya percaya perubahan yang dilakukan dalam pelaksanaan perakaunan akruan ini mampu menambahbaik kaedah kerja yang sedia ada. 
7. Saya yakin Jabatan Akauntan Negara Malaysia(JANM) dapat merealisasikan pelaksanaan perakaunan akruan pada 2015. 
KOMITMEN PENGURUSAN ATASAN
Tujuan bahagian ini adalah untuk mendapatkan pandangan terhadap kepimpinan dalam
pengurusan perubahan semasa pelaksanaan perakaunan akruan ini. Fokus utama adalah
penyampaian maklumat dalam pelbagai aspek serta sasaran yang jelas.
  Sangat Tidak Setuju Tidak Pasti Sangat Setuju
  12345
8. Pihak pengurusan atasan di kementerian/jabatan saya telah menjelaskan mengenai pelaksanaan perakaunan akruan ini. 
9. Pihak pengurusan atasan di kementerian/jabatan saya memberi peluang sepenuhnya kepada saya untuk meningkatkan pengetahuan mengenai perakaunan akruan (cth : memberi pelepasan untuk hadir kursus). 
10. Pihak pengurusan saya memberi sokongan dalam aktiviti-aktiviti yang melibatkan pelaksanaan perakaunan akruan ini. 
REAKSI TERHADAP PERUBAHAN YANG BERLAKU
Tujuan bahagian ini adalah untuk mendapatkan reaksi terkini oleh individu
dan kementerian/jabatan terutamanya perbincangan-perbincangan yang mungkin timbul oleh
kerana pelaksanaan perakaunan akruan ini.
  Sangat Setuju Tidak Pasti Sangat Setuju
  12345
11. Saya sedar mengenai perlunya penglibatan saya dalam aktiviti migrasi ke arah perakaunan akruan ini. 
12. Kementerian/Jabatan saya berbincang secara terbuka mengenai perubahan kepada perakaunan akruan ini. 
13. Aktiviti-aktiviti perubahan kepada perakaunan akruan ini merupakan salah satu daripada topik perbincangan saya dengan rakan sekerja. 
PORTAL KNOWLEDGE MANAGEMENT (KM) JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM)
Tujuan bahagian ini adalah untuk menilai tahap penerimaan informasi mengenai
perakaunan akruan daripada laman portal Knowledge Management (KM) Jabatan Akauntan Negara
Malaysia (JANM).
  Sangat Tidak Setuju Tidak Pasti Sangat Setuju
  12345
14. Laman portal KM JANM adalah menarik dan mesra pengguna. 
15. Maklumat yang sedia ada di dalam portal KM JANM ini adalah sangat bermanfaat 
16. Portal KM JANM ini membolehkan saya untuk menyampaikan pertanyaan dan memberi maklumbalas dengan mudah 
17. Maklumat yang saya dapat dari laman KM JANM adalah sentiasa tepat dan terkini. 
Nyatakan ulasan atau cadangan anda mengenai pelaksanaan perakaunan akruan Kerajaan
Persekutuan pada tahun 2015.
https://xaydungadong.com/projects?work_location%5B%5D=1
https://xaydungadong.com/projects?work_location%5B%5D=2
https://xaydungadong.com/projects?work_location%5B%5D=3
https://xaydungadong.com/projects?work_location%5B%5D=4
https://xaydungadong.com/projects?work_location%5B%5D=5
https://xaydungadong.com/projects?work_location%5B%5D=6
https://xaydungadong.com/projects?work_location%5B%5D=7
https://xaydungadong.com/projects?work_location%5B%5D=8
https://xaydungadong.com/projects?work_location%5B%5D=9
https://xaydungadong.com/projects?work_location%5B%5D=10
https://xaydungadong.com/projects?work_location%5B%5D=11
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=1
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=1
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=2
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=3
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=4
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=5
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=6
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=7
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=8
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=9
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=10
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=11
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=2
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=1
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=2
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=3
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=4
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=5
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=6
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=7
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=8
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=9
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=10
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=11
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=3
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=1
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=2
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=3
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=4
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=5
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=6
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=7
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=8
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=9
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=10
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=11
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=4
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=1
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=2
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=3
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=4
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=5
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=6
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=7
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=8
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=9
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=10
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=11
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=5
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=1
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=2
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=3
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=4
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=5
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=6
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=7
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=8
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=9
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=10
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=11
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=8
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=1
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=2
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=3
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=4
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=5
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=6
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=7
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=8
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=9
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=10
https://xaydungadong.com/projects?work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=11
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_location%5B%5D=1
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_location%5B%5D=2
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_location%5B%5D=3
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_location%5B%5D=4
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_location%5B%5D=5
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_location%5B%5D=6
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_location%5B%5D=7
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_location%5B%5D=8
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_location%5B%5D=9
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_location%5B%5D=10
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_location%5B%5D=11
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=1
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=1
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=2
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=3
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=4
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=5
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=6
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=7
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=8
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=9
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=10
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=11
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=2
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=1
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=2
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=3
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=4
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=5
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=6
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=7
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=8
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=9
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=10
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=11
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=3
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=1
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=2
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=3
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=4
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=5
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=6
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=7
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=8
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=9
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=10
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=11
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=4
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=1
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=2
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=3
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=4
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=5
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=6
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=7
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=8
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=9
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=10
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=11
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=5
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=1
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=2
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=3
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=4
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=5
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=6
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=7
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=8
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=9
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=10
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=11
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=8
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=1
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=2
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=3
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=4
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=5
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=6
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=7
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=8
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=9
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=10
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=1&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=11
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_location%5B%5D=1
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_location%5B%5D=2
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_location%5B%5D=3
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_location%5B%5D=4
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_location%5B%5D=5
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_location%5B%5D=6
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_location%5B%5D=7
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_location%5B%5D=8
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_location%5B%5D=9
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_location%5B%5D=10
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_location%5B%5D=11
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=1
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=1
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=2
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=3
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=4
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=5
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=6
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=7
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=8
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=9
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=10
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=11
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=2
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=1
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=2
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=3
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=4
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=5
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=6
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=7
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=8
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=9
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=10
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=11
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=3
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=1
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=2
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=3
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=4
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=5
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=6
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=7
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=8
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=9
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=10
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=11
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=4
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=1
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=2
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=3
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=4
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=5
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=6
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=7
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=8
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=9
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=10
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=11
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=5
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=1
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=2
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=3
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=4
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=5
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=6
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=7
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=8
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=9
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=10
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=11
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=8
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=1
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=2
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=3
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=4
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=5
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=6
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=7
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=8
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=9
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=10
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=2&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=11
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_location%5B%5D=1
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_location%5B%5D=2
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_location%5B%5D=3
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_location%5B%5D=4
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_location%5B%5D=5
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_location%5B%5D=6
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_location%5B%5D=7
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_location%5B%5D=8
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_location%5B%5D=9
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_location%5B%5D=10
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_location%5B%5D=11
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=1
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=1
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=2
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=3
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=4
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=5
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=6
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=7
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=8
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=9
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=10
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=11
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=2
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=1
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=2
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=3
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=4
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=5
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=6
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=7
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=8
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=9
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=10
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=11
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=3
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=1
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=2
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=3
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=4
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=5
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=6
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=7
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=8
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=9
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=10
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=11
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=4
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=1
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=2
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=3
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=4
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=5
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=6
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=7
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=8
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=9
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=10
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=11
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=5
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=1
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=2
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=3
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=4
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=5
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=6
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=7
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=8
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=9
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=10
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=11
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=8
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=1
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=2
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=3
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=4
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=5
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=6
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=7
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=8
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=9
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=10
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=3&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=11
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_location%5B%5D=1
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_location%5B%5D=2
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_location%5B%5D=3
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_location%5B%5D=4
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_location%5B%5D=5
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_location%5B%5D=6
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_location%5B%5D=7
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_location%5B%5D=8
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_location%5B%5D=9
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_location%5B%5D=10
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_location%5B%5D=11
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=1
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=1
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=2
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=3
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=4
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=5
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=6
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=7
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=8
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=9
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=10
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=1&work_location%5B%5D=11
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=2
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=1
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=2
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=3
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=4
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=5
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=6
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=7
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=8
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=9
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=10
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=2&work_location%5B%5D=11
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=3
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=1
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=2
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=3
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=4
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=5
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=6
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=7
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=8
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=9
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=10
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=3&work_location%5B%5D=11
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=4
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=1
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=2
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=3
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=4
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=5
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=6
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=7
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=8
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=9
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=10
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=4&work_location%5B%5D=11
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=5
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=1
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=2
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=3
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=4
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=5
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=6
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=7
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=8
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=9
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=10
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=5&work_location%5B%5D=11
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=8
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=1
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=2
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=3
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=4
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=5
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=6
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=7
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=8
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=9
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=10
https://xaydungadong.com/projects?work_style%5B%5D=4&work_sector%5B%5D=8&work_location%5B%5D=11
https://xaydungadong.com
https://xaydungadong.com/terms-and-privacy
https://xaydungadong.com/about
https://xaydungadong.com/commitments
https://xaydungadong.com/services
https://xaydungadong.com/service/4/kien-truc-va-xay-dung
https://xaydungadong.com/service/6/tu-van--thiet-ke--thi-cong-noi-that-biet-thu--dinh-thu
https://xaydungadong.com/service/10/tu-van--thiet-ke--thi-cong-noi-that-khach-san
https://xaydungadong.com/service/17/tu-van--thiet-ke--thi-cong-noi-that-van-phong--tiec-cuoi
https://xaydungadong.com/service/8/tu-van--thiet-ke--thi-cong-noi-that-nha-pho
https://xaydungadong.com/service/7/tu-van--thiet-ke--thi-cong-noi-that-can-ho-chung-cu
https://xaydungadong.com/service/14/noi-that-thong-minh
https://xaydungadong.com/service/16/thi-cong-tron-goi
https://xaydungadong.com/service/15/san-xuat-noi-that
https://xaydungadong.com/projects
https://xaydungadong.com/news-all
https://xaydungadong.com/customer-feedback
https://xaydungadong.com/contact?p=message
https://xaydungadong.com/cookies
https://xaydungadong.com/terms-and-privacy
https://xaydungadong.com/commitments
https://xaydungadong.com/project/28/biet-thu-3-tang-ha-nam
https://xaydungadong.com/project/20/biet-thu-vuon-1-tang
https://xaydungadong.com/project/12/nha-lien-ke-vinhome-marina
https://xaydungadong.com/project/33/biet-thu-hoa-binh
https://xaydungadong.com/project/17/khach-san-kim-bao
https://xaydungadong.com/project/23/khach-san-bao-trang
https://xaydungadong.com/project/25/tiec-cuoi-duy-tien
https://xaydungadong.com/project/24/tiec-cuoi-thien-trang
https://xaydungadong.com/project/15/nha-lien-ke-vinhome-imperia
https://xaydungadong.com/project/30/can-ho-penthouse-vinhomes-metropolis
https://xaydungadong.com/project/1/can-ho-chung-cu-ha-noi
https://xaydungadong.com/projects?page=2
https://xaydungadong.com/project/27/biet-thu-phoenix-garden
https://xaydungadong.com/project/19/biet-thu-vinhomes-riverside
https://xaydungadong.com/project/18/biet-thu-vinhomes-smart-city
https://xaydungadong.com/project/16/biet-thu-quang-ninh
https://xaydungadong.com/project/14/biet-thu-vinhomes-imperia-p7-9
https://xaydungadong.com/project/13/biet-thu-don-lap-vinhomes-imperia
https://xaydungadong.com/project/10/biet-thu-chi-lien
https://xaydungadong.com/projects?page=3
https://xaydungadong.com/news-all?category=1
https://xaydungadong.com/news-all?category=2
https://xaydungadong.com/news-all?category=3
https://xaydungadong.com/news-all?category=4
https://xaydungadong.com/customer-feedback/1/mr-hai
https://xaydungadong.com/contact?p=service
https://xaydungadong.com/project/8/penthouse-metropolis
https://xaydungadong.com/project/5/khach-san-vinh-phuc
https://xaydungadong.com/project/6/van-phong-sao-do-group
https://xaydungadong.com/project/7/biet-thu-sai-gon
https://xaydungadong.com/project/3/biet-thu-tai-hai-phong
https://xaydungadong.com/service/5/tu-van--thiet-ke--thi-cong-noi-that-lau-dai
https://xaydungadong.com/news/4/phong-cach-noi-that-indochine--ve-dep-vang-bong-mot-thoi
https://xaydungadong.com/news/1/khai-truong-web-moi
https://xaydungadong.com/project/32/biet-thu-2-tang-ha-nam
https://xaydungadong.com/project/29/dinh-thu-3-tang
https://xaydungadong.com/project/9/penthouse-anh-huy
https://xaydungadong.com/project/4/vincom-ha-noi
https://xaydungadong.com/project/2/lau-dai-tai-quang-ninh
https://xaydungadong.com/project/31/biet-thu-3-tang-da-nang
https://xaydungadong.com/projects?page=1