Soal Selidik Nombor Majikan

BAHAGIAN A: PROFIL RESPONDEN
Sila lengkapkan maklumat berikut dan pilih salah satu pilihan yang berkenaan sahaja.

Nama Jabatan / Kementerian Anda
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Bidang Tugas Anda: Urusan Gaji
Pengalaman Bekerja Kurang dari 5 Tahun
Kumpulan Perkhidmatan Pengurusan Tertinggi
BAHAGIAN B: PENGETAHUAN & PEMAHAMAN RESPONDEN

Takrifan Majikan

Akta Cukai Pendapatan 1976 (S2) mendefinasikan Majikan dimana  wujud perhubungan orang yang menggaji dan orang gaji; Majikan ialah
pihak yang membayar saraan kepada pekerja-pekerjanya di mana ada perhubungan “tuanpekerja”.

KWSP mentakrifkan Majikan sebagai orang yang dengannya seseorang pekerja telah membuat kontrak perkhidmatan atau perantisan (pelatih).

PERKESO mentakrifkan majikan kepada Majikan Utama dan Majikan Langsung. Majikan Utama adalah majikan yang mengambil pekerja secara
terus untuk bekerja dengannya. Semua pembayaran gaji dan urusan perkhidmatan diuruskan oleh majikan utama ini. Majikan Langsung ialah
majikan yang wujud di bawah majikan utama untuk menjalankan sesuatu kerja secara subkontrak. Majikan langsung berhak sepenuhnya kepada
pekerja yang diambilnya untuk bekerja. Memastikan semua pekerja yang diambil oleh majikan langsung telah didaftarkan dan caruman mereka dibayar.

Berdasarkan takrifan majikan dalam kenyataan di atas, siapakah majikan mengikut kefahaman anda?
Pusat Pembayar
Pada pandangan anda, entiti manakah yang sah disisi undang-undang sebagai majikan? Pusat Pembayar
Pada pandangan anda, siapakah yang layak membuat pendaftaran majikan sekiranya wujud PTJ baru? Pejabat Perakaunan
Siapakah yang sepatutnya membuat pendaftaran pekerja baru untuk mendapatkan nombor fail pekerja? Pusat Tanggungjawab
Siapa yang bertanggungjawab menyimpan Daftar Pekerja? Pejabat Perakaunan
Siapakah yang bertanggungjawab untuk menyediakan Bayaran Caruman Bulanan, Kompaun, Penalti dan termasuk apa-apa dividen dan faedah yang
dibayar ke atas mana-mana caruman?
Pusat Pembayar
Siapakah yang bertanggungjawab memaklumkan pemberhentian pekerja seperti bersara dan kematian kepada KWSP/LHDNM/PERKESO? Pejabat Perakaunan
Jika majikan gagal mematuhi akta KWSP/LHDNM/PERKESO, siapakah yang patut dipertanggungjawabkan? Pusat Tanggungjawab
BAHAGIAN C: MAKLUMBALAS
Berdasarkan kenyataan yang diberikan, anda perlu membuat pilihan seperti berikut,
PC = Pusat Pembayar (Pay Center)
PTJ = Pusat Tanggungjawab
AO = Pejabat Perakaunan (Accounting Office)
PP= Pengawai Pengawal / Kementerian

Sila buat pilihan berikut:
    
  12345
Urusan pendaftaran bagi KWSP, LHDN dan PERKESO adalah mudah jika dilakukan oleh... 
Serahan dokumen bagi urusan pendaftaran majikan dan pekerja adalah cepat dan mudah dilakukan oleh... 
Tugasan untuk mengesan maklumat pencarum sekiranya terdapat isu berbangkit contohnya dokumen tidak lengkap adalah lebih efisyen dilakukan oleh... 
Jarak hubungan di antara majikan dan pekerja adalah lebih dekat dan secara langsung sekiranya majikan adalah... 
Sekiranya penalti dikenakan ke atas bayaran caruman yang lewat, siapakah yang patut memohon pengecualian penalti? 
Urusan susulan bagi sebarang kuiri adalah mudah sekiranya majikan adalah... 
Capaian untuk mendapatkan maklumat rekod pekerja seperti Nombor Kad Pengenalan adalah mudah sekiranya majikan adalah... 
Beban tugas dan tanggungjawab dapat dikurangkan untuk urusan penyelenggaraan rekod pekerja sekiranya majikan adalah... 
BAHAGIAN D: RUMUSAN RESPONDEN

Secara keseluruhannya, saya berpendapat bahawa majikan untuk KWSP/ LHDNM/ PERKESO patut berasaskan pada:
Pusat Pembayar
Sila nyatakan sebarang pandangan / komen jika ada.
Halloween Couple Shirts from StirTshirt ✓ Unique designs ✓ Large assortment ✓ Easy 30 day return policy ✓ Shop Halloween Couple T-Shirts now! Shop high-quality unique Halloween T-Shirts designed and sold by independent artists. Available in a range of colours and styles for men, women.

Website: https://stirtshirt.com/collections/halloween-couple-shirts/
Address: 2974 Mansion Ave, Claymont, DE 19703, United States
Phone: 1(856)942-8527
#stirtshirt, #t-shirt, #hoodie, #poster, # customize, #personalized, #gifts

https://twitter.com/HallooweenCoup1
https://wakelet.com/@HallooweenCoupleStirTshirt
https://www.pinterest.com/hallooweencouple/
https://padlet.com/halloweencoupleshirts
https://stocktwits.com/halloweencoupleshirts
https://flote.app/user/halloweencouple
https://www.reddit.com/user/halloweencoupleshirt
https://www.scoop.it/u/hallooween-couple-stirtshirt
https://slides.com/halloweencoupleshirts
https://www.wishlistr.com/halloweencoupleshirts/
https://pawoo.net/@halloweencoupleshirts
https://www.diigo.com/profile/halloweencouple
https://stylowi.pl/halloweencoupleshirts
https://www.flickr.com/people/halloweencoupleshirts/
https://halloweencoupleshirts.tumblr.com/
https://www.pearltrees.com/halloweencoupleshirts
https://www.instapaper.com/p/11176023
https://folkd.com/user/halloweencoupleshirts
https://www.behance.net/halloowstirtsh
https://www.deviantart.com/halloweencoupleshirt/about
https://shapshare.com/halloweencoupleshirts
https://yarabook.com/halloweencoupleshirts
https://reedsy.com/discovery/user/hallooweencouplestir
https://hashnode.com/@halloweencoupleshirt
https://nojack.easydns.ca/@halloweencoupleshirts
https://mastodon.top/@halloweencoupleshirts
https://band.us/@halloweencoupleshirt
https://www.besport.com/user/787075
https://www.vingle.net/halloweencouple
https://kuula.co/profile/halloweencoupleshirts
https://www.hahalolo.com/@halloweencoupleshirts
http://www.socialbookmarkssite.com/user/halloweencoupleshirts
https://ko-fi.com/halloweencoupleshirts
https://explosion.party/halloweencoupleshirts
https://trello.com/u/hallooweencouplestirtshirt
https://glose.com/u/HallooweenCoupleStirTshirt
https://www.ethiovisit.com/myplace/halloweencoupleshirts
https://linkhay.com/u/halloweencoupleshirts
https://mastodon.oeru.org/@halloweencoupleshirts
https://500px.com/p/halloweencoupleshirts?view=photos
https://gab.com/halloweencoupleshirts
https://www.zupyak.com/u/Halloween-Couple-Shirts-StirTshirt/
https://issuu.com/halloweencoupleshirts
https://kit.co/halloweencoupleshirts
https://tapas.io/halloweencouple

https://halloween-couple-shirts-stirtshirt.webflow.io/
https://halloweencoupleshirts.blogspot.com/
https://hallooween-couple-stirtshirt.jimdosite.com/
https://halloweencoupleshi.wixsite.com/halloween-couple-shi
https://ameblo.jp/halloweencoupleshirts/entry-12763085482.html
https://631862d336b1f.site123.me/
https://halloweencoupleshirts.yolasite.com/
https://halloweencoupleshirts.mystrikingly.com/
https://hallooween-couple-stirtshirt.gitbook.io/untitled/
https://halloweencoupleshirts.page.tl/Halloween-Couple-Shirts-StirTshirtTitle-of-your-new-page.htm
https://halloweencoupleshirts.contently.com/
http://hallooweencouplestirtshirt.website2.me/
https://halloweencoupleshirts.wordpress.com/2022/09/07/halloween-couple-shirts-stirtshirt/
https://halloweencoupleshirts.dreamwidth.org/
https://justpaste.it/6c07k
https://www.buymeacoffee.com/halloweencouple
https://blog.goo.ne.jp/halloweencoupleshirts/e/1bbc46e888143731e584a0baa3606d0d
https://halloweencoupleshirts.journoportfolio.com/
https://educatorpages.com/site/halloweencoupleshirts/
https://halloweencoupleshirtsstirtshirt.bookmark.com/
https://blogfreely.net/halloweencoupleshirts/halloween-couple-shirts-stirtshirt
https://halloweencoupleshirtsstirtshirt.mypixieset.com/
https://halloweencoupleshirts.tumblr.com/
https://halloweencoupleshirts.blogspot.com/2022/09/halloween-couple-shirts-stirtshirt.html
https://halloweencoupleshirts.doorkeeper.jp/
https://halloweencoupleshirts.amebaownd.com/posts/37294069
https://halloweencoupleshirts.therestaurant.jp/posts/37294137
https://halloweencoupleshirts.shopinfo.jp/posts/37294194
https://halloweencoupleshirts.storeinfo.jp/posts/37294253
https://halloweencouple.seesaa.net/article/491317154.html
https://halloweencouple.onlc.fr/1-apercu.html
http://halloweencouple.onlc.be/1-apercu.html
https://halloweencouple.onlc.eu/1-apercu.html
http://halloweencouple.onlc.ml/1-apercu.html