Soal Selidik Nombor Majikan

BAHAGIAN A: PROFIL RESPONDEN
Sila lengkapkan maklumat berikut dan pilih salah satu pilihan yang berkenaan sahaja.

Nama Jabatan / Kementerian Anda
Jabatan Audit
Bidang Tugas Anda: Urusan Gaji
Pengalaman Bekerja 11 - 15 Tahun
Kumpulan Perkhidmatan Pengurusan dan Profesional
BAHAGIAN B: PENGETAHUAN & PEMAHAMAN RESPONDEN

Takrifan Majikan

Akta Cukai Pendapatan 1976 (S2) mendefinasikan Majikan dimana  wujud perhubungan orang yang menggaji dan orang gaji; Majikan ialah
pihak yang membayar saraan kepada pekerja-pekerjanya di mana ada perhubungan “tuanpekerja”.

KWSP mentakrifkan Majikan sebagai orang yang dengannya seseorang pekerja telah membuat kontrak perkhidmatan atau perantisan (pelatih).

PERKESO mentakrifkan majikan kepada Majikan Utama dan Majikan Langsung. Majikan Utama adalah majikan yang mengambil pekerja secara
terus untuk bekerja dengannya. Semua pembayaran gaji dan urusan perkhidmatan diuruskan oleh majikan utama ini. Majikan Langsung ialah
majikan yang wujud di bawah majikan utama untuk menjalankan sesuatu kerja secara subkontrak. Majikan langsung berhak sepenuhnya kepada
pekerja yang diambilnya untuk bekerja. Memastikan semua pekerja yang diambil oleh majikan langsung telah didaftarkan dan caruman mereka dibayar.

Berdasarkan takrifan majikan dalam kenyataan di atas, siapakah majikan mengikut kefahaman anda?
Pusat Tanggungjawab
Pada pandangan anda, entiti manakah yang sah disisi undang-undang sebagai majikan? Kementerian
Pada pandangan anda, siapakah yang layak membuat pendaftaran majikan sekiranya wujud PTJ baru? Pusat Tanggungjawab
Siapakah yang sepatutnya membuat pendaftaran pekerja baru untuk mendapatkan nombor fail pekerja? Pusat Pembayar
Siapa yang bertanggungjawab menyimpan Daftar Pekerja? Kementerian
Siapakah yang bertanggungjawab untuk menyediakan Bayaran Caruman Bulanan, Kompaun, Penalti dan termasuk apa-apa dividen dan faedah yang
dibayar ke atas mana-mana caruman?
Pejabat Perakaunan
Siapakah yang bertanggungjawab memaklumkan pemberhentian pekerja seperti bersara dan kematian kepada KWSP/LHDNM/PERKESO? Pusat Tanggungjawab
Jika majikan gagal mematuhi akta KWSP/LHDNM/PERKESO, siapakah yang patut dipertanggungjawabkan? Kementerian
BAHAGIAN C: MAKLUMBALAS
Berdasarkan kenyataan yang diberikan, anda perlu membuat pilihan seperti berikut,
PC = Pusat Pembayar (Pay Center)
PTJ = Pusat Tanggungjawab
AO = Pejabat Perakaunan (Accounting Office)
PP= Pengawai Pengawal / Kementerian

Sila buat pilihan berikut:
    
  12345
Urusan pendaftaran bagi KWSP, LHDN dan PERKESO adalah mudah jika dilakukan oleh... 
Serahan dokumen bagi urusan pendaftaran majikan dan pekerja adalah cepat dan mudah dilakukan oleh... 
Tugasan untuk mengesan maklumat pencarum sekiranya terdapat isu berbangkit contohnya dokumen tidak lengkap adalah lebih efisyen dilakukan oleh... 
Jarak hubungan di antara majikan dan pekerja adalah lebih dekat dan secara langsung sekiranya majikan adalah... 
Sekiranya penalti dikenakan ke atas bayaran caruman yang lewat, siapakah yang patut memohon pengecualian penalti? 
Urusan susulan bagi sebarang kuiri adalah mudah sekiranya majikan adalah... 
Capaian untuk mendapatkan maklumat rekod pekerja seperti Nombor Kad Pengenalan adalah mudah sekiranya majikan adalah... 
Beban tugas dan tanggungjawab dapat dikurangkan untuk urusan penyelenggaraan rekod pekerja sekiranya majikan adalah... 
BAHAGIAN D: RUMUSAN RESPONDEN

Secara keseluruhannya, saya berpendapat bahawa majikan untuk KWSP/ LHDNM/ PERKESO patut berasaskan pada:
Pusat Tanggungjawab
Sila nyatakan sebarang pandangan / komen jika ada.
StirTshirt have a great selection of Halloween Shirt. Browse through our selection and find your perfect costume! 1000+ Best Halloween Shirt for men, women – Halloween T-Shirt at StirTshirt.

Website: https://stirtshirt.com/collections/halloween-shirt/

Address: 2974 Mansion Ave, Claymont, DE 19703, United States

Phone: 1(856)942-8527

#stirtshirt, #halloweenshirt, #t-shirt, #hoodie, #poster, # customize, #personalized, #gifts

https://twitter.com/HStirtshirt
https://wakelet.com/@halloweenstirtshirt
https://issuu.com/halloweenstirtshirt
https://www.pinterest.com/halloweenstirtshirt/
https://padlet.com/halloweenstirtshirt
https://stocktwits.com/halloweenstirtshirt
https://mstdn.jp/@halloweenstirtshirt
https://flote.app/user/halloweenstirtshir
https://gab.com/halloweenstirtshirt
https://www.reddit.com/user/halloweenstirtshirt
https://www.scoop.it/u/halloween-stirtshirt
https://www.zupyak.com/u/halloweenstirtshirt/posts
https://slides.com/halloweenstirtshirt
https://www.wishlistr.com/halloweenstirtshirt
https://pawoo.net/@halloweenstirtshirt
https://500px.com/p/halloweenstirtshirt?view=photos
https://tapas.io/halloweenstirtshirt
https://www.diigo.com/item/note/9r4gm/0wng?k=4141fdea069cd485f4d5941ed3c754c2
https://visual.ly/users/halloweenstirtshirt/portfolio
https://ello.co/halloweenstirtshirt
https://stylowi.pl/halloweenstirtshirt
https://www.flickr.com/people/196429668@N07/
https://halloweenstirtshirt.tumblr.com/
https://linkhay.com/blog/352406/halloween-stirtshirt
https://www.pearltrees.com/halloweenstirtshirt
https://ok.ru/profile/596333335557
https://www.instapaper.com/p/11165695
https://folkd.com/user/halloweenstirtshirt
https://www.behance.net/hallowestirtsh
https://www.deviantart.com/halloweenstirtshirt/about
https://shapshare.com/halloweenstirtshirt
https://www.vevioz.com/halloweenstirtshirt
https://yarabook.com/halloweenstirtshirt
https://reedsy.com/discovery/user/halloweenstirtshirt
https://halloweenstirtshirt.hashnode.dev/halloween-stirtshirt
https://www.metroflog.co/halloweenstirtshirt
https://lyfepal.com/halloweenstirtshirt
https://www.emazoo.com/halloweenstirtshirt
https://nojack.easydns.ca/@halloweenstirtshirt
https://mastodon.top/@halloweenstirtshirt
https://band.us/band/88798413/intro
https://www.besport.com/user/786675
https://mstdn.social/@halloweenstirtshirt
https://muckrack.com/halloween-stirtshirt/bio
https://www.vingle.net/halloweenstirt
https://mastodon.oeru.org/@halloweenstirtshirt
https://kuula.co/profile/halloweenstirtshirt
https://www.hahalolo.com/@6316c2bc2717fe292441070a
https://boosty.to/halloweenstirtshirt/posts/6c03a846-36d1-44d5-9c13-f833fb7c2f4e
https://slashdot.org/~halloweenstirtshirt
http://www.socialbookmarkssite.com/bookmark/4322140/halloween-stirtshirt/
https://myspace.com/halloweenstirtshirt
https://www.articleted.com/p/163662
https://ko-fi.com/halloweenstirtshirt
https://explosion.party/halloweenstirtshirt
https://trello.com/u/halloweenstirtshirt/activity
https://glose.com/u/halloweenstirtshirt
https://www.ethiovisit.com/myplace/halloweenstirtshirt
https://www.twuko.com/HStirtshirt
https://matters.news/@halloweensti
https://buddybio.com/halloweenstirtshirt

https://halloween-stirtshirt.webflow.io/

https://halloweenstirtshirt.blogspot.com/2022/09/halloween-stirtshirt.html

https://halloweenstirtshirt.weebly.com/

https://halloween-stirtshirt.jimdosite.com/

https://halloweenstirtshir.wixsite.com/my-site

https://profile.ameba.jp/ameba/halloweenstirtshirt

https://halloweenstirtshirt.simplesite.com

https://halloweenstirtshirt-10.webselfsite.net/

http://halloweenstirtshirt.jigsy.com/

https://6316da37cfee7.site123.me/

https://halloween-stirtshirt.yolasite.com/

https://halloweenstirtshirt.mystrikingly.com/

https://halloweenstirtshirt.gitbook.io/halloween-stirtshirt/

https://halloweenstirtshirt.shutterfly.com/

https://halloweenstirtshirt.page.tl/

https://halloweenstirtshirt.contently.com/

http://halloweenstirtshirt.website2.me/

http://halloweenstirtshirt.bravesites.com/

http://www.im-creator.com/free/halloweenstirtshirt/halloween_stirtshirt

https://halloweenstirtshirt.dreamwidth.org/315.html

https://justpaste.it/50sps

https://halloweenstirtshirt.gumroad.com/p/halloween-stirtshirt

https://www.buymeacoffee.com/halloweenstirts

https://blog.goo.ne.jp/halloweenstirtshirt/e/ea05497ec8a3ca561eda2245758bc309

https://halloweenstirtshirt.journoportfolio.com/#/

https://educatorpages.com/site/halloweenstirtshirt?

https://note.com/halloweenstirts/n/n1ea66a8f2133

https://httpsstirtshirtcomcollectionshalloweenshirt.bookmark.com/

https://blogfreely.net/halloweenstirtshirt/halloween-stirtshirt

https://halloweenstirtshirt.mypixieset.com/

https://halloweenstirtshirt.tumblr.com/post/694733444964663296/halloween-stirtshirt

https://halloweenstirtshirt.blogspot.com/2022/09/halloween-stirtshirt.html

https://www.pixnet.net/pcard/halloweenstirts/article/4e142d10-2ea4-11ed-8024-cd469895e43a

https://halloweenstirtshirt.doorkeeper.jp/

https://halloweenstirtshirt.amebaownd.com/posts/37304939

https://halloweenstirtshirt.therestaurant.jp/posts/37305107

https://halloweenstirtshirt.shopinfo.jp/posts/37305184

https://halloweenstirtshirt.theblog.me/posts/37305284

https://halloweenstirtshirt.localinfo.jp/posts/37305230

https://halloweenstirtshirt.seesaa.net/article/491322829.html?1662559074

https://halloweenstirtshirt.livedoor.blog/archives/16602219.html

http://globedia.com/halloween-stirtshirt

http://halloweenstirts.anime-voice.com/%E6%9C%AA%E9%81%B8%E6%8A%9E/halloween%20stirtshirt

http://halloweenstirt.guildwork.com/forum/6318a552ec0d5419af4f0b66-news

https://halloween-s-school.thinkific.com/

https://halloweenstirtshirt.nethouse.ru/#/

http://halloweenstirts.onlc.fr/1-apercu.html

http://halloweenstirts.onlc.be/1-apercu.html

http://halloweenstirts.onlc.eu/1-apercu.html

http://halloweenstirts.onlc.ml/1-apercu.html

http://halloweenstirtshirt.wikidot.com/admincss:halloweenstirtshirt

https://halloweenstirtshirt.blog.ss-blog.jp/2022-09-08?1662562957

No courses yet.