Soal Selidik Nombor Majikan

BAHAGIAN A: PROFIL RESPONDEN
Sila lengkapkan maklumat berikut dan pilih salah satu pilihan yang berkenaan sahaja.

Nama Jabatan / Kementerian Anda
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Bidang Tugas Anda: Urusan Gaji
Pengalaman Bekerja Kurang dari 5 Tahun
Kumpulan Perkhidmatan Pengurusan Tertinggi
BAHAGIAN B: PENGETAHUAN & PEMAHAMAN RESPONDEN

Takrifan Majikan

Akta Cukai Pendapatan 1976 (S2) mendefinasikan Majikan dimana  wujud perhubungan orang yang menggaji dan orang gaji; Majikan ialah
pihak yang membayar saraan kepada pekerja-pekerjanya di mana ada perhubungan “tuanpekerja”.

KWSP mentakrifkan Majikan sebagai orang yang dengannya seseorang pekerja telah membuat kontrak perkhidmatan atau perantisan (pelatih).

PERKESO mentakrifkan majikan kepada Majikan Utama dan Majikan Langsung. Majikan Utama adalah majikan yang mengambil pekerja secara
terus untuk bekerja dengannya. Semua pembayaran gaji dan urusan perkhidmatan diuruskan oleh majikan utama ini. Majikan Langsung ialah
majikan yang wujud di bawah majikan utama untuk menjalankan sesuatu kerja secara subkontrak. Majikan langsung berhak sepenuhnya kepada
pekerja yang diambilnya untuk bekerja. Memastikan semua pekerja yang diambil oleh majikan langsung telah didaftarkan dan caruman mereka dibayar.

Berdasarkan takrifan majikan dalam kenyataan di atas, siapakah majikan mengikut kefahaman anda?
Pusat Tanggungjawab
Pada pandangan anda, entiti manakah yang sah disisi undang-undang sebagai majikan? Pusat Tanggungjawab
Pada pandangan anda, siapakah yang layak membuat pendaftaran majikan sekiranya wujud PTJ baru? Pejabat Perakaunan
Siapakah yang sepatutnya membuat pendaftaran pekerja baru untuk mendapatkan nombor fail pekerja? Pusat Pembayar
Siapa yang bertanggungjawab menyimpan Daftar Pekerja? Pejabat Perakaunan
Siapakah yang bertanggungjawab untuk menyediakan Bayaran Caruman Bulanan, Kompaun, Penalti dan termasuk apa-apa dividen dan faedah yang
dibayar ke atas mana-mana caruman?
Pusat Pembayar
Siapakah yang bertanggungjawab memaklumkan pemberhentian pekerja seperti bersara dan kematian kepada KWSP/LHDNM/PERKESO? Pejabat Perakaunan
Jika majikan gagal mematuhi akta KWSP/LHDNM/PERKESO, siapakah yang patut dipertanggungjawabkan? Pusat Pembayar
BAHAGIAN C: MAKLUMBALAS
Berdasarkan kenyataan yang diberikan, anda perlu membuat pilihan seperti berikut,
PC = Pusat Pembayar (Pay Center)
PTJ = Pusat Tanggungjawab
AO = Pejabat Perakaunan (Accounting Office)
PP= Pengawai Pengawal / Kementerian

Sila buat pilihan berikut:
    
  12345
Urusan pendaftaran bagi KWSP, LHDN dan PERKESO adalah mudah jika dilakukan oleh... 
Serahan dokumen bagi urusan pendaftaran majikan dan pekerja adalah cepat dan mudah dilakukan oleh... 
Tugasan untuk mengesan maklumat pencarum sekiranya terdapat isu berbangkit contohnya dokumen tidak lengkap adalah lebih efisyen dilakukan oleh... 
Jarak hubungan di antara majikan dan pekerja adalah lebih dekat dan secara langsung sekiranya majikan adalah... 
Sekiranya penalti dikenakan ke atas bayaran caruman yang lewat, siapakah yang patut memohon pengecualian penalti? 
Urusan susulan bagi sebarang kuiri adalah mudah sekiranya majikan adalah... 
Capaian untuk mendapatkan maklumat rekod pekerja seperti Nombor Kad Pengenalan adalah mudah sekiranya majikan adalah... 
Beban tugas dan tanggungjawab dapat dikurangkan untuk urusan penyelenggaraan rekod pekerja sekiranya majikan adalah... 
BAHAGIAN D: RUMUSAN RESPONDEN

Secara keseluruhannya, saya berpendapat bahawa majikan untuk KWSP/ LHDNM/ PERKESO patut berasaskan pada:
Pusat Pembayar
Sila nyatakan sebarang pandangan / komen jika ada.
Funny Halloween Shirt from StirTshirt ✓ Unique designs ✓ Large assortment ✓ Easy 30 day return policy ✓ Shop Funny Halloween T-Shirts now! Shop high-quality unique Halloween T-Shirts designed and sold by independent artists. Available in a range of colours and styles for men, women.

Website: https://stirtshirt.com/collections/funny-halloween-shirt/
Address: 2974 Mansion Ave, Claymont, DE 19703, United States
Phone: 1(856)942-8527
#stirtshirt, #t-shirt, #hoodie, #poster, # customize, #personalized, #gifts

https://twitter.com/ShirtStirtshirt
https://wakelet.com/@funnyhalloweenshirt
https://www.pinterest.com/funnyhalloweenshirt/
https://padlet.com/funnyhalloweenshirt
https://stocktwits.com/funnyhalloweenshirt
https://flote.app/user/funhalloweenshirt
https://www.reddit.com/user/funnyhalloweenshirt
https://www.scoop.it/u/shirt-stirtshirt-shirt-halloween
https://slides.com/funnyhalloweenshirt
https://www.wishlistr.com/funnyhalloweenshirt
https://pawoo.net/@funnyhalloweenshirt
https://www.diigo.com/profile/funnyhalloween
https://stylowi.pl/funnyhalloweenshirt
https://www.flickr.com/people/funnyhalloweenshirt/
https://funnyhalloweenshirtstirtshirt.tumblr.com/
https://www.pearltrees.com/funnyhalloweenshirt
https://www.instapaper.com/p/funhalloshirt
https://folkd.com/user/funnyhalloweenshirt
https://www.behance.net/funnyhalloweenshirt
https://www.deviantart.com/funnyhalloweenshirt
https://shapshare.com/funnyhalloweenshirt
https://yarabook.com/funnyhalloweenshirt
https://reedsy.com/discovery/user/shirtstirtshirtfunny
https://funnyhalloweenshirt.hashnode.dev/
https://nojack.easydns.ca/@funnyhalloweenshirt
https://mastodon.top/@funnyhalloweenshirt
https://band.us/band/88801022/
https://www.besport.com/user/786713
https://www.vingle.net/funhalloshirt
https://kuula.co/profile/funnyhalloweenshirt
https://www.hahalolo.com/@funnyhalloweenshirt
http://www.socialbookmarkssite.com/user/funnyhalloweenshirt
https://ko-fi.com/shirtstirtshirtfunnyhalloween
https://explosion.party/funnyhalloweenshirt
https://trello.com/u/funnyhalloweenshirt
https://glose.com/u/ShirtStirTshirtFunnyHalloween
https://www.ethiovisit.com/myplace/funnyhalloweenshirt
https://linkhay.com/u/funnyhalloweenshirt
https://mastodon.oeru.org/@funnyhalloweenshirt
https://500px.com/p/funnyhalloweenshirt?view=photos
https://gab.com/funnyhalloweenshirt
https://www.zupyak.com/u/Funny-Halloween-Shirt-StirTshirt/
https://issuu.com/funnyhalloweenshirt
https://kit.co/funnyhalloweenshirt
https://tapas.io/funnyhalloweens

https://funny-halloween-shirt-stirtshirt.webflow.io/
https://funnyhalloweenshirt.blogspot.com/
https://funnyhalloweenshirt.weebly.com/
https://shirt-stirtshirt-funny-halloween.jimdosite.com/
https://funnyhalloweenshir.wixsite.com/funny-halloween-shir
https://ameblo.jp/funnyhalloweenshirt/entry-12762726520.html
https://funnyhalloweenshirt.simplesite.com/
http://funny-halloween-shirt-stirtshirt.jigsy.com/
https://6316b16cd26d3.site123.me/
https://funnyhalloweenshirt.yolasite.com/
https://funnyhalloweenshirt.mystrikingly.com/
https://shirt-stirtshirt-funny-halloween.gitbook.io/untitled/
https://funnyhalloweenshirt2022.page.tl/Funny-Halloween-Shirt-StirTshirt.htm
https://funnyhalloweenshirt.contently.com/
http://shirtstirtshirtfunnyhalloween.website2.me/
https://funnyhalloweenshirt.wordpress.com/2022/09/06/funny-halloween-shirt-stirtshirt/
http://funnyhalloweenshirt.bravesites.com/
https://funnyhalloweenshirt.dreamwidth.org/415.html
https://justpaste.it/85hx1
https://www.buymeacoffee.com/funnyhalloween
https://funnyhalloweenshirt2022.journoportfolio.com/
https://educatorpages.com/site/funnyhalloweenshirt/pages/our-classroom-website/
https://funnyhalloweenshirtstirtshirt.bookmark.com/
https://blogfreely.net/funnyhalloweenshirt/funny-halloween-shirt-stirtshirt
https://funnyhalloweenshirtstirtshirt.mypixieset.com/
https://funnyhalloweenshirtstirtshirt.tumblr.com/
https://funnyhalloweenshirt.blogspot.com/2022/09/funny-halloween-shirt-stirtshirt.html
https://funnyhalloweenshirt.doorkeeper.jp/events/142872
https://funnyhalloweenshirt.amebaownd.com/posts/37247285
https://funnyhalloweenshirt.therestaurant.jp/posts/37247406
https://funnyhalloweenshirt.shopinfo.jp/posts/37247477
https://funnyhalloweenshirt.theblog.me/posts/37247541
https://funnyhalloweenshirt.themedia.jp/posts/37247571
https://funnyhalloweenshirt.seesaa.net/article/491286714.html
http://funnyhalloween.onlc.fr/1-apercu.html
http://funnyhalloween.onlc.be/1-apercu.html
https://funnyhalloween.onlc.eu/1-apercu.html
http://funnyhalloween.onlc.ml/1-apercu.html