Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Edit ResponseEdit Response
|
WorkflowsWorkflows

BAHAGIAN A: PROFIL RESPONDEN
Sila lengkapkan maklumat berikut dan pilih salah satu pilihan yang berkenaan sahaja.

Nama Jabatan / Kementerian Anda

Jabatan Kastam Dan Eksais Diraja

Bidang Tugas Anda:

Urusan Kewangan

Pengalaman Bekerja

11 - 15 Tahun

Kumpulan Perkhidmatan

Pengurusan Tertinggi

BAHAGIAN B: PENGETAHUAN & PEMAHAMAN RESPONDEN

Takrifan Majikan

Akta Cukai Pendapatan 1976 (S2) mendefinasikan Majikan dimana  wujud perhubungan orang yang menggaji dan orang gaji; Majikan ialah
pihak yang membayar saraan kepada pekerja-pekerjanya di mana ada perhubungan “tuanpekerja”.

KWSP mentakrifkan Majikan sebagai orang yang dengannya seseorang pekerja telah membuat kontrak perkhidmatan atau perantisan (pelatih).

PERKESO mentakrifkan majikan kepada Majikan Utama dan Majikan Langsung. Majikan Utama adalah majikan yang mengambil pekerja secara
terus untuk bekerja dengannya. Semua pembayaran gaji dan urusan perkhidmatan diuruskan oleh majikan utama ini. Majikan Langsung ialah
majikan yang wujud di bawah majikan utama untuk menjalankan sesuatu kerja secara subkontrak. Majikan langsung berhak sepenuhnya kepada
pekerja yang diambilnya untuk bekerja. Memastikan semua pekerja yang diambil oleh majikan langsung telah didaftarkan dan caruman mereka dibayar.

Berdasarkan takrifan majikan dalam kenyataan di atas, siapakah majikan mengikut kefahaman anda?

Kementerian

Pada pandangan anda, entiti manakah yang sah disisi undang-undang sebagai majikan?

Pusat Tanggungjawab

Pada pandangan anda, siapakah yang layak membuat pendaftaran majikan sekiranya wujud PTJ baru?

Pusat Tanggungjawab

Siapakah yang sepatutnya membuat pendaftaran pekerja baru untuk mendapatkan nombor fail pekerja?

Pusat Tanggungjawab

Siapa yang bertanggungjawab menyimpan Daftar Pekerja?

Pusat Tanggungjawab

Siapakah yang bertanggungjawab untuk menyediakan Bayaran Caruman Bulanan, Kompaun, Penalti dan termasuk apa-apa dividen dan faedah yang
dibayar ke atas mana-mana caruman?

Pusat Pembayar

Siapakah yang bertanggungjawab memaklumkan pemberhentian pekerja seperti bersara dan kematian kepada KWSP/LHDNM/PERKESO?

Pusat Tanggungjawab

Jika majikan gagal mematuhi akta KWSP/LHDNM/PERKESO, siapakah yang patut dipertanggungjawabkan?

Pusat Tanggungjawab

BAHAGIAN C: MAKLUMBALAS
Berdasarkan kenyataan yang diberikan, anda perlu membuat pilihan seperti berikut,
PC = Pusat Pembayar (Pay Center)
PTJ = Pusat Tanggungjawab
AO = Pejabat Perakaunan (Accounting Office)
PP= Pengawai Pengawal / Kementerian

Sila buat pilihan berikut:

    
  12345
Urusan pendaftaran bagi KWSP, LHDN dan PERKESO adalah mudah jika dilakukan oleh... 
Serahan dokumen bagi urusan pendaftaran majikan dan pekerja adalah cepat dan mudah dilakukan oleh... 
Tugasan untuk mengesan maklumat pencarum sekiranya terdapat isu berbangkit contohnya dokumen tidak lengkap adalah lebih efisyen dilakukan oleh... 
Jarak hubungan di antara majikan dan pekerja adalah lebih dekat dan secara langsung sekiranya majikan adalah... 
Sekiranya penalti dikenakan ke atas bayaran caruman yang lewat, siapakah yang patut memohon pengecualian penalti? 
Urusan susulan bagi sebarang kuiri adalah mudah sekiranya majikan adalah... 
Capaian untuk mendapatkan maklumat rekod pekerja seperti Nombor Kad Pengenalan adalah mudah sekiranya majikan adalah... 
Beban tugas dan tanggungjawab dapat dikurangkan untuk urusan penyelenggaraan rekod pekerja sekiranya majikan adalah... 

BAHAGIAN D: RUMUSAN RESPONDEN

Secara keseluruhannya, saya berpendapat bahawa majikan untuk KWSP/ LHDNM/ PERKESO patut berasaskan pada:

Pusat Tanggungjawab

Sila nyatakan sebarang pandangan / komen jika ada.

Indo365, situs judi bola resmi judi casino online, slot togel, agen sbobet resmi terpercaya dan terbaik di Indonesia. Layanan 24 jam nonstop! Selamat datang di INDO365 yang merupakan situs judi online terbaik yang https://indo365.xyz/ menyediakan layanan untuk berbagai bentuk permainan yang paling banyak digunakan saat ini, seperti misalnya agen judi bola, agen slot online, casino online, agen togel online dan masih banyak permainan menarik lainnya. INDO365 adalah situs judi terbaik di Indonesia yang dapat menjadi pilihan terbaik Anda bagi orang-orang yang ingin mencari penghasilan tambahan untuk mengisi waktu luang Anda. Bagi orang-orang yang ingin menemukan agen judi dan agen slot bola online terbaik, Indo365 sebagai platform taruhan paling efektif adalah pilihan yang paling aman dan terpercaya. Dengan fitur dan permainan terbaru yang selalu update, kemungkinan besar Anda akan dimanjakan dengan berbagai promo menarik di Indo365 untuk berbagai permainan judi bola online dan slot online di dalamnya.
Created at 15/9/2021 8:12 PM by  
Last modified at 15/9/2021 8:12 PM by