Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Edit ResponseEdit Response
|
WorkflowsWorkflows

BAHAGIAN A: PROFIL RESPONDEN
Sila lengkapkan maklumat berikut dan pilih salah satu pilihan yang berkenaan sahaja.

Nama Jabatan / Kementerian Anda

Jabatan Bomba Dan Penyelamat

Bidang Tugas Anda:

Pengurusan Sumber Manusia

Pengalaman Bekerja

Lebih 15 Tahun

Kumpulan Perkhidmatan

Pengurusan dan Profesional

BAHAGIAN B: PENGETAHUAN & PEMAHAMAN RESPONDEN

Takrifan Majikan

Akta Cukai Pendapatan 1976 (S2) mendefinasikan Majikan dimana  wujud perhubungan orang yang menggaji dan orang gaji; Majikan ialah
pihak yang membayar saraan kepada pekerja-pekerjanya di mana ada perhubungan “tuanpekerja”.

KWSP mentakrifkan Majikan sebagai orang yang dengannya seseorang pekerja telah membuat kontrak perkhidmatan atau perantisan (pelatih).

PERKESO mentakrifkan majikan kepada Majikan Utama dan Majikan Langsung. Majikan Utama adalah majikan yang mengambil pekerja secara
terus untuk bekerja dengannya. Semua pembayaran gaji dan urusan perkhidmatan diuruskan oleh majikan utama ini. Majikan Langsung ialah
majikan yang wujud di bawah majikan utama untuk menjalankan sesuatu kerja secara subkontrak. Majikan langsung berhak sepenuhnya kepada
pekerja yang diambilnya untuk bekerja. Memastikan semua pekerja yang diambil oleh majikan langsung telah didaftarkan dan caruman mereka dibayar.

Berdasarkan takrifan majikan dalam kenyataan di atas, siapakah majikan mengikut kefahaman anda?

Pusat Tanggungjawab

Pada pandangan anda, entiti manakah yang sah disisi undang-undang sebagai majikan?

Pusat Tanggungjawab

Pada pandangan anda, siapakah yang layak membuat pendaftaran majikan sekiranya wujud PTJ baru?

Pusat Tanggungjawab

Siapakah yang sepatutnya membuat pendaftaran pekerja baru untuk mendapatkan nombor fail pekerja?

Kementerian

Siapa yang bertanggungjawab menyimpan Daftar Pekerja?

Kementerian

Siapakah yang bertanggungjawab untuk menyediakan Bayaran Caruman Bulanan, Kompaun, Penalti dan termasuk apa-apa dividen dan faedah yang
dibayar ke atas mana-mana caruman?

Pusat Tanggungjawab

Siapakah yang bertanggungjawab memaklumkan pemberhentian pekerja seperti bersara dan kematian kepada KWSP/LHDNM/PERKESO?

Kementerian

Jika majikan gagal mematuhi akta KWSP/LHDNM/PERKESO, siapakah yang patut dipertanggungjawabkan?

Kementerian

BAHAGIAN C: MAKLUMBALAS
Berdasarkan kenyataan yang diberikan, anda perlu membuat pilihan seperti berikut,
PC = Pusat Pembayar (Pay Center)
PTJ = Pusat Tanggungjawab
AO = Pejabat Perakaunan (Accounting Office)
PP= Pengawai Pengawal / Kementerian

Sila buat pilihan berikut:

    
  12345
Urusan pendaftaran bagi KWSP, LHDN dan PERKESO adalah mudah jika dilakukan oleh... 
Serahan dokumen bagi urusan pendaftaran majikan dan pekerja adalah cepat dan mudah dilakukan oleh... 
Tugasan untuk mengesan maklumat pencarum sekiranya terdapat isu berbangkit contohnya dokumen tidak lengkap adalah lebih efisyen dilakukan oleh... 
Jarak hubungan di antara majikan dan pekerja adalah lebih dekat dan secara langsung sekiranya majikan adalah... 
Sekiranya penalti dikenakan ke atas bayaran caruman yang lewat, siapakah yang patut memohon pengecualian penalti? 
Urusan susulan bagi sebarang kuiri adalah mudah sekiranya majikan adalah... 
Capaian untuk mendapatkan maklumat rekod pekerja seperti Nombor Kad Pengenalan adalah mudah sekiranya majikan adalah... 
Beban tugas dan tanggungjawab dapat dikurangkan untuk urusan penyelenggaraan rekod pekerja sekiranya majikan adalah... 

BAHAGIAN D: RUMUSAN RESPONDEN

Secara keseluruhannya, saya berpendapat bahawa majikan untuk KWSP/ LHDNM/ PERKESO patut berasaskan pada:

Pejabat Perakaunan

Sila nyatakan sebarang pandangan / komen jika ada.

Sbobet adalah situs login sbobet, link alternatif sbobet dan agen sbobet resmi terpercaya indonesia, daftar sekarang dan dapatkan bonus menarik. Tidak akan pernah anda mendapatkan kemudahan dan kepraktisan selain bertaruh di situs kami. Jadi, alangkah baiknya jika anda mulai membiasakan diri dalam berjudi online. Komitmen kami sebagai situs terbaik dan terpercaya se Indonesia tentunya sudah kami manfaatkan sedemikian mungkin agar anda sebagai pemain benar-benar bisa merasakan segala macam kepuasan dan keuntungan dalam bertaruh. Ada banyak sekali pilihan menarik yang bisa anda dapatkan jika bergabung bersama kami. Bukan satu ataupun dua, melainkan situs kami sudah menghadirkan ratusan link alternatif yang bisa di simpan dan di jadikan andalan lainnya. Tidak kah anda membutuhkan sensasi dalam setiap link nya? Anda harus tahu, bahwa setiap link tentunya sudah di hadirkan keuntungan dan juga keunggulan tersendiri.

https://dialoguerestaurant.com/
Created at 14/9/2021 6:08 PM by  
Last modified at 14/9/2021 6:08 PM by