Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Edit ResponseEdit Response
|
WorkflowsWorkflows

TARIKH

9/9/2018

UMUR

25 - 35

GRED

Pengurusan dan Profesional (Gred 41 - Gred 54 )

TEMPOH PERKHIDMATAN (TAHUN)

1-5

SKIM PERKHIDMATAN

PERAKAUNAN

PENGLIBATAN SECARA LANGSUNG DENGAN TUGASAN KEWANGAN / PERAKAUNAN

YA

KEMENTERIAN

Kementerian Kewangan Malaysia

JABATAN
Contoh : Jabatan Akauntan Negara Malaysia

Get Vietnam Visa

LOKASI

PERLIS

JAWATAN

https://getvietnamvisa.com

SISTEM YANG DI GUNA SEBELUM INI

eTerimaan

SISTEM YANG DI GUNA PADA MASA SEKARANG

eTerimaan

Kesediaan

  Low Average High
  12345
1. Kementerian/Agensi di mana anda berkhidmat mempunyai keupayaan (cth. infrastruktur, sumber keperluan) untuk menyokong pelaksanaan 1GFMAS, di samping memenuhi keperluan tanggungjawab/kerja semasa 
2. Anda/Kumpulan Kerja anda mengetahui dan boleh menjelaskan bagaimana 1GFMAS akan membawa kesan kepada anda/mereka 
3. Anda/Kumpulan Kerja anda memahami tentang perubahan proses kerja yang akan datang berikutan pelaksanaan 1GFMAS 
4. Anda/Kumpulan Kerja anda memahami kesan yang akan berpunca daripada kegagalan untuk melaksanakan keperluan proses Perakaunan Akruan dalam Kementerian/Agensi di mana anda berkhidmat 

Kefahaman

  Low Average High
  12345
5. Anda/Kumpulan Kerja anda memahami keperluan untuk perubahan dan bagaimana 1GFMAS dapat menyokong visi JANM bagi pelaksanaan Perakaunan Akruan 
6. Anda/Kumpulan Kerja anda memamahami objektif 1GFMAS dan bagaimana ia sepadan dengan strategi keseluruhan JANM dalam melaksanakan Perakaunan Akruan 
7. Anda/Kumpulan Kerja anda mengetahui manfaat yang bakal disampaikan daripada pelaksanaan 1GFMAS dan proses Perakaunan Akruan 

Kepimpinan

  Low Average High
  12345
8. Pihak pengurusan atasan yang terlibat dengan 1GFMAS telah dapat menjelaskan keperluan untuk projek 1GFMAS secara meyakinkan 
9. Pihak kepimpinan sedang membantu mengelakkan halangan dan memperuntukkan sumber untuk menangani perubahan dalam mencapai pelaksanaan 1GFMAS 
10. Saya amat jelas pihak mana yang bertanggungjawab dan yang buat keputusan berhubung dengan pelaksanaan 1GFMAS 

Komunikasi dan Penglibatan

  Low Average High
  12345
11. Visi 1GFMAS telah dikomunikasikan secara efektif kepada semua kakitangan yang terlibat dalam Kementerian/Agensi anda 
12. Anda/Kumpulan Kerja anda telah dilibatkan secara efektif oleh pasukan projek 1GFMAS dan telah diberi peluang untuk menyuarakan pendapat anda/mereka 
13. Aktiviti dan perkembangan tentang 1GFMAS telah dikomunikasikan secara efektif kepada Kementerian/Agensi anda 

Latihan

  Low Average High
  12345
14. Anda/Kumpulan Kerja anda telah dilatih dalam kemahiran yang perlu untuk mengoperasikan 1GFMAS dengan efektif 
15. Anda/Kumpulan Kerja anda akan memperolehi manfaat daripada latihan kemahiran berkaitan 1GFMAS 
16. Anda/kumpulan kerja anda memahami latihan yang telah di terima berkenaan 1GFMAS 

Budaya Kerja

  Low Average High
  12345
17. Pada masa kini, tahap kerjasama, kerja sekumpulan & kepercayaan yang wujud antara PTJ dengan AO merentasi semua Kementerian/Agensi adalah mencukupi untuk membolehkan pelaksanaan 1GFMAS pada 5 Januari 2015 ('Go-Live') 
18. Masa yang cukup telah diperuntukkan untuk pelancaran 1GFMAS bagi memastikan pengguna dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan proses tersebut 
19. Anda/Kumpulan Kerja anda memberi maklumbalas secara terbuka kepada pasukan projek 1GFMAS berhubung cabaran yang akan dihadapi dalam melaksanakan 1GFMAS & proses Perakaunan Akruan 
20. Pelaksanaan 1GFMAS akan membolehkan tahap disiplin yang tepat dalam pelaporan Perakaunan Akruan 

Sila susunkan kenyataan di bawah mengikut aspek "Paling Penting" hingga ke "Paling Kurang Penting". Sila guna rujukan berikut:
Untuk kenyataan "Paling Kurang Penting", susunkan sebagai 1;
Untuk kenyataan "Kurang Penting", susunkan sebagai 2;
Untuk kenyataan "Penting", susunkan sebagai 3;
Untuk kenyataan "Paling Penting", susunkan sebagai 4.

21. Apakah kesan-kesan positif terhadap kementerian dan agensi seluruh negara yang dijangka setelah 1GFMAS beroperasi sepenuhnya?

Penambahbaikan proses kerja

4

Pengumpulan data yang lebih berkesan daripada kementerian dan agensi

3

Penambahbaikan integrasi data antara agensi-agensi kerajaan

3

Menggalakkan automasi dan kerja persekitaran tanpa kertas

3

Lain-lain (Sila nyatakan)

Jika anda sedang dalam perjalanan kepastian anda akan memilih tempat ini sebagai tempat persinggahan untuk diri mereka sendiri, dengan kecantikan purba dan kebudayaan asas tidak di sini adalah dipelihara hampir tidak ada gangguan. Hoi Sebuah terletak pada tebing utara Thu Selamat Sungai Basin, dari Da Nang bandar kira-kira 25 km. Selain kuno pemandangan di sini sangat budaya makanan itu salah satu tamu istimewa atau menyebut makanan tradisional seperti Cao Lau, Quang mi, roti "mawar putih". Tempahan di talian http://www.dulichso.com

Sila susunkan kenyataan di bawah mengikut aspek "Paling Penting" hingga ke "Paling Kurang Penting". Sila guna rujukan berikut:
Untuk kenyataan "Paling Kurang Penting", susunkan sebagai 1;
Untuk kenyataan "Kurang Penting", susunkan sebagai 2;
Untuk kenyataan "Penting", susunkan sebagai 3;
Untuk kenyataan "Paling Penting", susunkan sebagai 4.

22. Apakah halangan kepada 1GFMAS yang anda jangka mungkin akan dihadapi?

Isu teknikal - Kegagalan sistem

3

Isu infrastruktur - Keupayaan (cth. Bilangan komputer yang cukup dan sedia ada, akses kepada server )

2

Kesediaan pengguna - Tidak dapat menerima dan menyesuaikan diri dengan sistem baru

3

Faktor yang tidak dijangka yang melambatkan dalam melaksanakan 1GFMAS

3

Lain-lain (Sila nyatakan )

 
Created at 16/10/2018 10:54 AM by  
Last modified at 16/10/2018 10:54 AM by