Skip Navigation LinksSoal Selidik Kajian Kepuasan Bekerja 2020

1. A1. Jantina

 Lelaki
 (100%)  
 Perempuan
 (0%)  

Total: 1

2. A2. Kumpulan Perkhidmatan

 Pengurusan Tertinggi
 (0%)  
 Pengurusan dan Profesional
 (0%)  
 Pelaksana
 (100%)  

Total: 1

3. A3. Tempoh perkhidmatan di JANM

 10 tahun ke bawah
 (100%)  
 11 – 20 tahun
 (0%)  
 21 – 29 tahun
 (0%)  
 30 tahun ke atas
 (0%)  

Total: 1

4. A4.  Bahagian/Negeri/Cawangan anda bekerja:

 Bahagian Pembangunan Perakaunan & Pengurusan (BPPP)
 (0%)  
 Bahagian Perkhidmatan Operasi Pusat Dan Agensi (BPOPA)
 (0%)  
 Bahagian Pengurusan Wang Tak Dituntut (BWTD)
 (0%)  
 Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan (PPPA)
 (0%)  
 Bahagian Pengurusan Operasi Pejabat Perakaunan (BPOPP)
 (0%)  
 Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (BPTM)
 (0%)  
 Bahagian Khidmat Perunding (BKP)
 (0%)  
 Bahagian Pengurusan Audit Dalam (BPAD)
 (0%)  
 Bahagian Akaun Kementerian Kewangan (BA MOF)
 (0%)  
 Institut Perakaunan Negara (IPN)
 (0%)  
 Unit Integriti (UI)
 (0%)  
 Unit Undang-Undang
 (0%)  
 JANM Negeri Perlis
 (0%)  
 JANM Negeri Kedah
 (0%)  
 JANM Negeri Pulau Pinang
 (0%)  
 JANM Negeri Perak
 (0%)  
 JANM Negeri Selangor
 (0%)  
 JANM Negeri Melaka
 (0%)  
 JANM Negeri Sembilan
 (100%)  
 JANM Negeri Johor
 (0%)  
 JANM Negeri Pahang
 (0%)  
 JANM Negeri Terengganu
 (0%)  
 JANM Negeri Kelantan
 (0%)  
 JANM Negeri Sarawak
 (0%)  
 JANM Negeri Sabah
 (0%)  
 JANM Cawangan Bintulu
 (0%)  
 JANM Cawangan Kapit
 (0%)  
 JANM Cawangan Limbang
 (0%)  
 JANM Cawangan Miri
 (0%)  
 JANM Cawangan Sarikei
 (0%)  
 JANM Cawangan Sibu
 (0%)  
 JANM Cawangan Sri Aman
 (0%)  
 JANM Cawangan Keningau
 (0%)  
 JANM Cawangan Sandakan
 (0%)  
 JANM Cawangan Tawau
 (0%)  
 JANM Cawangan Labuan
 (0%)  

Total: 1

5. B. Bidang Tugas/Tanggungjawab

  
(%)000001000
1. Saya berupaya untuk melaksanakan tanggungjawab yang diberikan
              
 1234567
(%)000001000
2. Saya diberi peluang untuk melakukan kerja yang berbeza dari semasa ke semasa
              
 1234567
(%)000001000
3. Agihan kerja saya adalah sesuai dengan skop kerja yang disandang
              
 1234567
(%)000001000
4. Saya berpeluang untuk melakukan tugas dengan menggunakan kebolehan diri
              
 1234567
(%)000001000
5. Saya diberi kebebasan menggunakan pertimbangan sendiri untuk skop kerja saya
              
 1234567
(%)000001000
6. Kesesuaian tugas dengan jawatan yang disandang adalah sesuai dengan tugas saya
              
 1234567
(%)000001000
7. Saya berpeluang untuk mengikuti program latihan yang sesuai dengan bidang tugas
              
 1234567
(%)000001000
8. Saya minat dengan tugas saya
              
 1234567
(%)000001000
9. Saya maklum dengan hala tuju dan matlamat jabatan
              
 1234567
(%)000010000
10. Kempen dan program anjuran Jabatan (cth: quotes inovasi dan ceramah motivasi) memberi impak positif terhadap saya dan prestasi tugas saya
              
1234567

Total: 1

6. C. Kepimpinan Penyelia/Ketua

  
(%)000001000
1. Saya suka penyelia saya
              
 1234567
(%)000001000
2. Penyelia/ketua saya memberi arahan yang jelas dan mudah difahami
              
 1234567
(%)000001000
3. Penyelia/ketua memberi maklum balas mengenai tugas saya
              
 1234567
(%)000001000
4. Penyelia/ketua memberi sokongan untuk pembangunan kerjaya saya
              
 1234567
(%)000001000
5. Penyelia/ketua mahir dan berkebolehan dalam membuat keputusan
              
 1234567
(%)000001000
6. Penyelia/ketua berkomunikasi mengenai matlamat dan strategi jabatan secara berkesan
              
 1234567
(%)000001000
7. Penyelia/ketua bersedia menerima cadangan/pendapat
              
 1234567
(%)000001000
8. Penyelia/ketua membuat pembahagian tugas secara adil
              
 1234567
(%)000001000
9. Hubungan saya dengan penyelia/ketua baik
              
 1234567
(%)000001000
10. Penyelia/ketua mengambil berat terhadap saya
              
1234567

Total: 1

7. D. Ganjaran/Pengiktirafan

  
(%)000010000
1. Saya berpeluang untuk mendapat penghargaan bagi sesuatu tugas yang cemerlang
              
 1234567
(%)000001000
2. Saya diberi peluang untuk terus maju dalam kerjaya saya
              
 1234567
(%)000001000
3. Saya diberi peluang untuk menghadiri kursus/seminar dan lain-lain di luar organisasi untuk peningkatan pengetahuan
              
 1234567
(%)000010000
4. Pemberian insentif seperti APC dan lain – lain pengiktirafan adalah berdasarkan pencapaian prestasi dan kecemerlangan individu
              
1234567

Total: 1

8. E. Hubungan di Tempat Kerja

  
(%)000001000
1. Saya suka orang yang saya bekerja bersama
              
 1234567
(%)000001000
2. Rakan sekerja saya sentiasa memberi bantuan dan galakan
              
 1234567
(%)000001000
3. Amalan saling hormat – menghormati di antara satu sama lain tanpa mengira pangkat wujud di organisasi saya
              
 1234567
(%)000010000
4. Program/kursus yang dilaksanakan dapat memupuk semangat kerja berpasukan di organisasi saya
              
 1234567
(%)000010000
5. Semangat kekitaan wujud di kalangan warga di organisasi saya
              
 1234567
(%)000001000
6. Pengurusan atasan prihatin akan kebajikan dan permasalahan warga organisasi
              
1234567

Total: 1

9. F. Kemudahan di Tempat Kerja

  
(%)0000100000
1. Kelengkapan Pejabat (komputer, telefon, mesin fotostat)
                
 1234567TB
(%)0000100000
2. Talian Internet / Intranet
                
 1234567TB
(%)0000100000
3. Ruang Kerja/ Bilik Mesyuarat
                
 1234567TB
(%)0001000000
4. Kafeteria
                
 1234567TB
(%)0010000000
5. Ruang rekreasi/sukan
                
 1234567TB
(%)0000100000
6. Surau
                
 1234567TB
(%)0001000000
7. Pantri
                
 1234567TB
(%)0000000100
8. Kemudahan pejabat di lokasi yang bersesuaian (Contoh: Perpustakaan, Gym dll.)
                
 1234567TB
(%)0000000100
9. Pusat Jagaan kanak-kanak disediakan untuk kemudahan warga organisasi
                
 1234567TB
(%)0000100000
10. Persekitaran kondusif pejabat
                
1234567TB

Total: 1

10. Lain-Lain (Nyatakan)

 tiada
 (100%)  

Total: 1

11. Cadangan penambahbaikan yang dicadangkan adalah untuk tindakan Bahagian/JANM Negeri/JANM Cawangan:


Total: 0

12. G. Cadangan Penambahbaikan

Cadangan bagi menambah baik JANM sebagai sebuah tempat kerja yang kondusif

 tiada
 (100%)  

Total: 1

13. Sila masukkan No.Kad Pengenalan: (numeric sahaja tanpa dash)


Total: 0