Skip Navigation LinksSoal Selidik Kesediaan Perubahan Terhadap Migrasi Ke Arah Perakaunan Akruan - Siri Ke-2

1. TARIKH

 26/12/2013
 55 (1%) 
 
 27/12/2013
 310 (8%) 
 
 28/12/2013
 12 (0%)  
 29/12/2013
 48 (1%) 
 
 30/12/2013
 181 (5%) 
 
 31/12/2013
 148 (4%) 
 
 1/1/2014
 25 (1%) 
 
 2/1/2014
 132 (4%) 
 
 2/2/2014
 (0%)  
 1/2/2014
 (0%)  
 3/1/2014
 44 (1%) 
 
 4/1/2014
 (0%)  
 5/1/2014
 10 (0%)  
 6/1/2014
 71 (2%) 
 
 1/6/2014
 (0%)  
 7/1/2014
 146 (4%) 
 
 1/7/2014
 (0%)  
 8/4/1978
 (0%)  
 8/1/2014
 134 (4%) 
 
 10/1/2014
 53 (1%) 
 
 1/8/2014
 (0%)  
 9/1/2014
 95 (3%) 
 
 9/9/2014
 (0%)  
 1/9/2014
 (0%)  
 1/10/2014
 (0%)  
 11/1/2014
 (0%)  
 12/1/2014
 (0%)  
 1/12/2014
 (0%)  
 13/1/2014
 100 (3%) 
 
 14/1/2014
 (0%)  
 15/1/2014
 114 (3%) 
 
 16/1/2014
 175 (5%) 
 
 17/1/2014
 13 (0%) 
 
 18/1/2014
 (0%)  
 19/1/2014
 22 (1%) 
 
 20/1/2014
 320 (9%) 
 
 28/9/1978
 (0%)  
 21/1/2014
 169 (4%) 
 
 22/1/2014
 168 (4%) 
 
 23/1/2014
 100 (3%) 
 
 24/1/2014
 171 (5%) 
 
 25/1/2014
 11 (0%)  
 26/1/2014
 39 (1%) 
 
 27/1/2014
 160 (4%) 
 
 28/1/2014
 50 (1%) 
 
 29/1/2014
 (0%)  
 30/1/2014
 (0%)  
 31/1/2014
 (0%)  
 3/2/2014
 37 (1%) 
 
 3/3/2014
 (0%)  
 4/2/2014
 (0%)  
 5/2/2014
 (0%)  
 6/2/2014
 (0%)  
 7/2/2014
 (0%)  
 9/2/2014
 (0%)  
 10/2/2014
 17 (0%) 
 
 11/2/2014
 73 (2%) 
 
 2/11/2014
 (0%)  
 12/2/2014
 111 (3%) 
 
 2/12/2014
 (0%)  
 12/12/2014
 (0%)  
 13/2/2014
 209 (6%) 
 
 14/2/2014
 47 (1%) 
 
 15/2/2014
 (0%)  
 16/2/2014
 (0%)  
 17/2/2014
 13 (0%) 
 
 18/2/2014
 (0%)  
 19/2/2014
 (0%)  
 20/2/2014
 (0%)  
 21/2/2014
 (0%)  
 24/2/2014
 (0%)  
 25/2/2014
 (0%)  
 26/2/2014
 (0%)  
 17/3/2014
 (0%)  
 24/3/2014
 (0%)  
 27/3/2014
 (0%)  
 31/3/2014
 (0%)  
 12/4/2014
 (0%)  
 14/4/2014
 (0%)  
 17/4/2014
 (0%)  
 14/5/2014
 (0%)  
 15/5/2014
 (0%)  
 10/6/2014
 (0%)  
 18/6/2014
 (0%)  
 17/7/2014
 (0%)  
 27/8/2014
 (0%)  
 26/3/2015
 (0%)  
 10/6/2015
 (0%)  
 12/6/2015
 (0%)  
 15/6/2015
 (0%)  
 18/6/2015
 (0%)  
 19/6/2015
 (0%)  
 25/6/2015
 (0%)  
 14/7/2015
 (0%)  
 21/9/2016
 (0%)  
 9/9/2018
 (0%)  
 9/10/2018
 (0%)  
 10/10/2018
 (0%)  
 17/10/2019
 (0%)  
 25/11/2019
 (0%)  
 15/1/2020
 19 (1%) 
 
 20/2/2020
 (0%)  
 16/12/2021
 (0%)  
 14/1/2022
 (0%)  
 25/1/2022
 (0%)  
 11/3/2022
 (0%)  

Total: 3762

2. UMUR

 <25
 86 (2%) 
 
 25 - 35
 1953 (52%) 
 
 36 - 45
 815 (22%) 
 
 46 - 55
 651 (17%) 
 
 >55
 257 (7%) 
 

Total: 3762

3. GRED

 Pengurusan Tertinggi (Gred JUSA C - Turus 1)
 37 (1%) 
 
 Pengurusan dan Profesional (Gred 41 - Gred 54 )
 1253 (33%) 
 
 Kumpulan Sokongan 1 (Gred 27 - Gred 40)
 901 (24%) 
 
 Kumpulan Sokongan 2 (Gred 17 - Gred 26)
 1571 (42%) 
 

Total: 3762

4. TEMPOH PERKHIDMATAN (TAHUN)

 1-5
 1064 (28%) 
 
 6-10
 1020 (27%) 
 
 11-15
 537 (14%) 
 
 16-20
 295 (8%) 
 
 >20
 846 (22%) 
 

Total: 3762

5. SKIM PERKHIDMATAN

 PERAKAUNAN
 999 (27%) 
 
 BUKAN PERAKAUNAN
 2763 (73%) 
 

Total: 3762

6. PENGLIBATAN SECARA LANGSUNG DENGAN TUGASAN KEWANGAN / PERAKAUNAN

 YA
 1642 (44%) 
 
 TIDAK
 2120 (56%) 
 

Total: 3762

7. KEMENTERIAN

 Jabatan Perdana Menteri
 218 (6%) 
 
 Kementerian Belia dan Sukan
 51 (1%) 
 
 Kementerian Dalam Negeri
 563 (15%) 
 
 Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah
 36 (1%) 
 
 Kementerian Kerja Raya
 57 (2%) 
 
 Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan
 62 (2%) 
 
 Kementerian Kesihatan Malaysia
 705 (19%) 
 
 Kementerian Kewangan Malaysia
 1004 (27%) 
 
 Kementerian Komunikasi dan Multimedia
 12 (0%)  
 Kementerian Luar Negeri
 21 (1%) 
 
 Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia
 10 (0%)  
 Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
 17 (0%) 
 
 Kementerian Pendidikan Malaysia
 281 (7%) 
 
 Kementerian Pengangkutan Malaysia
 66 (2%) 
 
 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri
 31 (1%) 
 
 Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan
 144 (4%) 
 
 Kementerian Pertahanan Malaysia
 199 (5%) 
 
 Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
 39 (1%) 
 
 Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi
 (0%)  
 Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
 121 (3%) 
 
 Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
 21 (1%) 
 
 Kementerian Sumber Manusia
 25 (1%) 
 
 Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air
 50 (1%) 
 
 Kementerian Wilayah Persekutuan
 23 (1%) 
 

Total: 3762

8. JABATAN
Contoh : Jabatan Akauntan Negara Malaysia

 JABATAN PENERBANGAN AWAM MALAYSIA
 (0%)  
 Kementerian Pengangkutan
 (0%)  
 KEMENTERIAN PENGANGKUTAN MALAYSIA
 (0%)  
 Bahagian Dasar dan Antarabangsa
 (0%)  
 BHGN PENTADBIRAN & KEWANGAN, MOT
 (0%)  
 KEMENTERIAN PENGANGKUTAN
 (0%)  
 Kementerian Pengangkutan Malaysia
 (0%)  
 Jabatan Keselamatan Jalan Raya Malaysia
 (0%)  
 Jabatan Keselamatan Jalan Raya
 (0%)  
 Jabatan Penerbangan Awam Malaysia
 (0%)  
 JPM
 (0%)  
 Bahagian Audit Dalam, Jabatan PErdana MEnteri
 (0%)  
 Jabatan Audit Negara
 32 (1%) 
 
 bahagian pembangunan
 (0%)  
 Jabatan Perdana Menteri
 17 (0%) 
 
 Bahagian Akaun
 41 (1%) 
 
 JABATAN KESELAMATAN JALAN RAYA NEGERI KELANTAN
 (0%)  
 bahagian akaun
 (0%)  
 JABATAN PERDANA MENTERI
 (0%)  
 BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENYELIDIKAN DASAR PENDIDIKAN
 (0%)  
 Bahagian Pembangunan Kurikulum
 (0%)  
 BAHAGIAN KEWANGAN
 (0%)  
 Kemeterian PendidikanMalaysia
 (0%)  
 Bahagian Pengurusan Maklumat,Kementerian Pendidikan Malaysia
 (0%)  
 Jabatan Keselamatan Jalan Raya Negeri Perlis
 (0%)  
 Kementerian Pendidikan Malaysia
 (0%)  
 Bahagian Kokurikulum dan Kesenian
 (0%)  
 Jabatan Keselamatan Jalan Raya
 (0%)  
 Bahagian Biasiswa, Sektor Pengajian TInggi
 (0%)  
 JABATAN PENERBANGAN AWAM
 (0%)  
 Jabatan penerbangan Awam
 (0%)  
 BPSM
 (0%)  
 Jabatan penerbangan Awam
 (0%)  
 Bahagian Pendidikan Guru
 (0%)  
 TB
 (0%)  
 BAHAGIAN BUKU TEKS
 (0%)  
 Unit Integriti
 (0%)  
 KEMENTERIAN
 (0%)  
 Sektor Pengajian Tinggi
 (0%)  
 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA
 (0%)  
 jabatan audit negara
 (0%)  
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 15 (0%) 
 
 Bahagian Pendidikan Teknik Dan Vokasional
 (0%)  
 JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR
 (0%)  
 Bahagian Psikologi dan Kaunseling
 (0%)  
 sektor pengajian tinggi
 (0%)  
 Bahagian Pembangunan Pengajian Tinggi, KPM
 (0%)  
 BAHAGIAN TAJAAN PENDIDIKAN
 (0%)  
 INSTITUT KEMAJUAN DESA
 (0%)  
 BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT
 (0%)  
 HOSPITAL
 (0%)  
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KESIHATAN KELUARGA
 (0%)  
 Bahagian Pemakanan, KKM
 (0%)  
 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
 10 (0%)  
 Jabatan Kesihatan Negeri Sabah
 (0%)  
 Hospital Pekan
 (0%)  
 Jabatan Kesihatan Negeri
 30 (1%) 
 
 Jabatan Kesihatan Negeri Selangor
 (0%)  
 Bahagian Sumber Manusia
 (0%)  
 CAWANGAN AUDIT DALAM, KKM
 (0%)  
 kejururawatan
 (0%)  
 Farmasi
 (0%)  
 BAHAGIAN AKAUN
 38 (1%) 
 
 Jabatan Kesihatan Negeri Perak
 (0%)  
 Bahagian Perancangan
 (0%)  
 KKM
 (0%)  
 CAWANGAN AUDIT DALAM
 (0%)  
 BAHAGIAN PERKHIDMATAN FARMASI
 (0%)  
 Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak (Pergigian)
 (0%)  
 Jabatan kesihatan Malaysia
 (0%)  
 Jabatan Kesihatan Negeri Pahang
 (0%)  
 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka
 (0%)  
 BAHAGIAN KESIHATAN PERGIGIAN
 (0%)  
 KESIHATAN AWAM
 (0%)  
 Perubatan
 (0%)  
 JABATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
 (0%)  
 Jabatan Kesihatan Awam
 (0%)  
 Hospital Queen Elizabeth 1
 (0%)  
 INSTITUT PENYELIDIKAN TINGKAHLAKU KESIHATAN
 (0%)  
 Jabatan Kesihatan
 (0%)  
 BAHAGIAN PERANCANGAN, KKM
 (0%)  
 PEJABAT KESIHATAN PELABUHAN KLANG
 (0%)  
 Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak
 (0%)  
 JABATAN KESIHATAN NEGERI SABAH
 (0%)  
 Hospital Taiping
 (0%)  
 PEJABAT PERGIGIAN JASIN
 (0%)  
 Jabatan Farmasi
 (0%)  
 Jabatan kesihatan Pahang
 (0%)  
 Ibu Pejabat KKM
 (0%)  
 BAHAGIAN PELABURAN DAN ANAK SYARIKAT
 (0%)  
 HOSPITAL PORT DICKSON
 (0%)  
 Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan
 (0%)  
 BAHAGIAN SUMBER MANUSIA
 (0%)  
 Jabatan Kesihatan WPKL
 (0%)  
 Jabatan Kesihatan Negeri Johor
 (0%)  
 KOLEJ KEJURURAWATAN BUKIT MERTAJAM
 (0%)  
 Kem. Kesihatan Malaysia
 (0%)  
 jabatan kesihatan awam
 (0%)  
 Kementerian Kesihatan Malaysia
 11 (0%)  
 HOSPITAL TENGKU AMPUAN AFZAN
 (0%)  
 jabatan khidmat pengurusan
 (0%)  
 Jabatan Rekod Perubatan, Hospital Teluk Intan
 (0%)  
 Hospital Sri Aman
 (0%)  
 Cawangan Audit Dalam
 (0%)  
 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka
 (0%)  
 PEJABAT PERUBATAN RESPIRATORI
 (0%)  
 Pejabat Kesihatan Putrajaya
 (0%)  
 KEMENTERIAN kESIHATAN MALAYSIA
 (0%)  
 Jabatan Kesihatan Awam, KKM
 (0%)  
 Bahagian Pemakanan
 (0%)  
 Hospital Pakar Sultanah Fatimah. Muar
 (0%)  
 Institut Pengurusan Kesihatan
 (0%)  
 Bahagian Perkembangan Perubatan
 (0%)  
 BAHAGIAN PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN
 (0%)  
 JABATAN KESIHATAN NEGERI SARAWAK
 (0%)  
 Jabatan kesihatan negeri Selangor
 (0%)  
 pejabat kesihatan daerah
 (0%)  
 Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang
 (0%)  
 Kesihatan Pergigian
 (0%)  
 Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan
 (0%)  
 hospital machang
 (0%)  
 bhg.keselamatan dan kualiti makanan
 (0%)  
 Bahagian Akaun, Kementerian Pelajaran Malaysia
 (0%)  
 PEJABAT KESIHATAN DAERAH TAMPIN
 (0%)  
 Pejabat Kesihatan Daerah Rembau
 (0%)  
 JABATAN FARMASI
 (0%)  
 Institut Kemajuan Desa (INFRA) Cawangan Sabah
 (0%)  
 Hospital Melaka
 (0%)  
 Jabatab Kesihatan Negeri
 (0%)  
 Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Hulu Selangor
 (0%)  
 jabatan kesihatan wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya
 (0%)  
 Bahagian Pembangunan
 (0%)  
 Jabatan Kesihatan Negeri WP Labuan
 (0%)  
 BAHAGIAN AUDIT SEKOLAH
 (0%)  
 Hospital Kuala Lumpur
 (0%)  
 Jabatan Pembedahan
 (0%)  
 SEKSYEN AMALAN PERDAGANGAN
 (0%)  
 MITI
 (0%)  
 bahagian pengurusan maklumat
 (0%)  
 Kementeriak Kesihatan Malaysia
 (0%)  
 Bahagian Dasar Pelaburan dan FAsilitasi Perdagangan
 (0%)  
 JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
 58 (2%) 
 
 KLINIK PERGIGIAN SEGAMAT, JOHOR
 (0%)  
 HOSPITAL SERDANG
 (0%)  
 Hospital Umum Sarawak
 (0%)  
 Jabatan Kesihatan Awam,Kementerian Kesihatan Malaysia
 (0%)  
 STRIDE
 (0%)  
 jabatan kesihatan negeri sarawak
 (0%)  
 jkwpkl&p
 (0%)  
 JABATAN KESIHATAN NEGERI
 (0%)  
 PEJABAT KESIHATAN DAERAH
 (0%)  
 hospital permai, tampoi, johor bahru
 (0%)  
 Bahagian Perkhidmatan Farmasi
 (0%)  
 Kolej Sains Kesihatan Bersekutu KKM
 (0%)  
 Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan, KKM
 (0%)  
 KPM
 (0%)  
 PEJABAT KESIHATAN DAERAH KUALA SELANGOR
 (0%)  
 Jabatan Kesihatan WP Labuan
 (0%)  
 Jabatan Laut Malaysia
 (0%)  
 JABATAN KESIHATAN NEGERI PAHANG
 (0%)  
 Jabtan Kesihatan Negeri Pulau Pinang
 (0%)  
 Cawangan Audit Dalam, KKM
 (0%)  
 Pejabat Kesihatan Mersing
 (0%)  
 Jabtan Kesihatan Negeri Perak
 (0%)  
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN
 (0%)  
 Jabatabn Kesihatan Negeri
 (0%)  
 JABATAN KESIHATAN NEGERI SELANGOR
 (0%)  
 jabatan kesihatan negeri kelantan
 (0%)  
 Janbatan Kesihatan Negeri Sarawak
 (0%)  
 Bahagaian Perkembangan Perubatan
 (0%)  
 JABATAN KESIHATAN NEGERI
 (0%)  
 JABATAN KESIHATAN NEGERI TERENGGANU
 (0%)  
 KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
 (0%)  
 94 HOSPITAL ANGKATAN TENTERA
 (0%)  
 JABATAN KESIHATAN NEGERI PULAU PINANG
 (0%)  
 JHEV
 (0%)  
 JKN Wilayah Persekutuan KL
 (0%)  
 KOLEJ SAINS KESIHATAN BERSEKUTU JOHOR BAHRU
 (0%)  
 JABATAN PENDIDIKAN PAHANG
 (0%)  
 tentera darat
 (0%)  
 Jabatan Patologi
 (0%)  
 Hospital Sultanah Aminah
 (0%)  
 Bahagaian Kawalan Penyakit
 (0%)  
 jabatan kesihatan malaysia
 (0%)  
 jabatan kesihatan negeri sabah
 (0%)  
 PEJABAT KESIHATAN PUTRAJAYA
 (0%)  
 Pejabat Kesihatan Daerah Hulu Selangor
 (0%)  
 Hospital Batu Gajah
 (0%)  
 JABATAN KESIHATAN NEGERI PERAK
 (0%)  
 JABATAN KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN NEGERI MELAKA
 (0%)  
 Kementeian Kesihatan Malaysia
 (0%)  
 BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
 (0%)  
 KOLEJ SAINS KESIHATAN BERSEKUTU
 (0%)  
 Bahagian Kewangan
 17 (0%) 
 
 HOSPITAL SULTAN HAJI AHMAD SHAH, TEMERLOH PAHANG
 (0%)  
 HOSPITAL REHABILITASI CHERAS
 (0%)  
 Hospital Tengku Ampuan Afzan
 (0%)  
 INSKEN
 (0%)  
 MAKMAL KESIHATAN AWAM IPOH
 (0%)  
 JABATAN KESIHATAN NEGERI MELAKA
 (0%)  
 Bahagian Pengurusan Maklumat
 14 (0%) 
 
 Jabatan kesihatan Negeri pahang
 (0%)  
  JKN Kelantan
 (0%)  
 institut pengurusan kesihatan
 (0%)  
 Bahagian Psikologi Dan Kaunseling
 (0%)  
 Unit Terapi Carakerja
 (0%)  
 JABATAN KESIHATAN NEGERI JOHOR
 (0%)  
 Makmal Kesihatan Awam
 (0%)  
 KOLEJ KEJURURAWATAN SIBU
 (0%)  
 Hospital
 (0%)  
 Kem Pertahanan Malaysia
 (0%)  
 KHIDMAT LOGISTIK, MARKAS LOGISTIK UDARA
 (0%)  
 HOSPITAL JERANTUT
 (0%)  
 BAHAGIAN KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN
 (0%)  
 IBU PEJABAT KESIHATAN MALAYSIA, BHGN KHIDMAT PENGURUSAN
 (0%)  
 pejabat penasihat undang-undang
 (0%)  
 Pejabat Kesihatan Daerah Seremban
 (0%)  
 Ibu pejabat Kem Kesihatan Malaysia
 (0%)  
 INSTITUT KESIHATAN UMUM
 (0%)  
 Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga
 (0%)  
 Pusat Pergigian Kanak-Kanak & Kolej Latihan Pergigian Malaysia
 (0%)  
 SEK MEN SAINS JOHOR
 (0%)  
 bahagian perkhidmatan farmasi
 (0%)  
 Pejabat Kesihatan Daerah
 (0%)  
 Pusat Jantung Hospital Umum Sarawak
 (0%)  
 Jabatan Kesihatan Negeri Perlis
 (0%)  
 sekolah berasrama penuh
 (0%)  
 Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia
 (0%)  
 JABATAN AUDIT NEGARA
 10 (0%)  
 Jabatan Audit Negara
 (0%)  
 Markas Angkatan Tentera Malaysia
 (0%)  
 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM
 (0%)  
 Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, KKM
 (0%)  
 jabatan kesihatan negeri
 (0%)  
 Pejabat Kesihatan daerah
 (0%)  
 Jabatan Kesihatan
 (0%)  
 BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, KEM KERJA RAYA
 (0%)  
 JKN Perak
 (0%)  
 SEKOLAH MENENGAH SAINS LABUAN
 (0%)  
 HOspital Pakar Sultanah Fatimah Muar
 (0%)  
 Jabatan Perubatan
 (0%)  
 KEMENTERIAN KERJA RAYA
 (0%)  
 Jabatan Keselamatan Jalan Raya Sabah
 (0%)  
 hospital enche besar hajjah kalsom
 (0%)  
 UniT Audit Dalam
 (0%)  
 Kementerian Kerja Raya
 (0%)  
 jabatan kesihatan negeri
 (0%)  
 bahagian perubatan tradisional dan komplementari
 (0%)  
 Bahagian Dasar Dan Perancangan Strategik
 (0%)  
 kkm
 (0%)  
 hospital bentong
 (0%)  
 Hospital Duchess of Kent
 (0%)  
 Jabatan Audit Negara Malaysia
 (0%)  
 hospital gerik
 (0%)  
 MAKMAL UBAT DAN STOR BAHAGIAN SIBU, SARAWAK
 (0%)  
 Jabatan penerbangan awam
 (0%)  
 Jabatan Famasi
 (0%)  
 hospital
 (0%)  
 jabatan kesihatan kuala terengganu
 (0%)  
 HOSPITAL JENGKA
 (0%)  
 Bahagian Perancangan, Kementerian Kesihatan Malaysia
 (0%)  
 JABATAN KESIHATAN NEGERI KELANTAN (PERGIGIAN)
 (0%)  
 jabatan Kesihatan
 (0%)  
 unit kawalan infeksi
 (0%)  
 Hospital Kemaman
 (0%)  
 Kementerian Kesihatan Malaysia
 (0%)  
 JABATAN KESIHATAN NEGERI KEDAH
 (0%)  
 Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu
 10 (0%)  
 Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu
 (0%)  
 Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan
 (0%)  
 Jabatan Kesihatan Negeri Kedah
 (0%)  
 Pejabat Kesihatan Pergigian
 (0%)  
 hospital kulim
 (0%)  
 JABATAN KESIHATAN NEGERI KELANTAN
 (0%)  
 hospital kuala nerang, kedah
 (0%)  
 JABATAN KESIHATAN
 (0%)  
 jabatan pendidikan kelantan
 (0%)  
 PKP Bachok
 (0%)  
 hospital sik
 (0%)  
 Jabaan Kesihatan Negeri Kelantan
 (0%)  
 PEJABAT KESIHATAN DAERAH KUALA MUDA
 (0%)  
 Jabatan Kesihatan Negeri
 (0%)  
 Hospital Kuala Krai
 (0%)  
 pejabat kesihatan daerah maran
 (0%)  
 Bahagian Perubatan Tradisional dan Komplementari
 (0%)  
 Hospital Permai,Johor Bahru,Johor
 (0%)  
 Institut Kesihatan Umum
 (0%)  
 PENTADBIRAN
 (0%)  
 BAHAGIAN UNDANG-UNDANG
 (0%)  
 bahagian pengurusan latihan
 (0%)  
 Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
 13 (0%) 
 
 kementerian wilayah persekutuan
 (0%)  
 Sektor Pengajian Tinggi, KPM
 (0%)  
 Jabatan Kesihtan Negeri Perak
 (0%)  
 BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
 10 (0%)  
 hospital duchess of kent
 (0%)  
 BAHAGIAN PERKHIDMATAN FARMASI NEGERI JOHOR
 (0%)  
 Makmal Kesihatan Awam Kota Bharu
 (0%)  
 Hospital Kepala Batas
 (0%)  
 Jabatan Kesihatan Negeri Perlis
 (0%)  
 Pejabat Perakaunan MinDef
 (0%)  
 jabatan penguatkuasa farmasi sarawak
 (0%)  
 jabatan kesihatan negeri kedah
 (0%)  
 KLINIK PAKAR ORTHOPEDIK HOSPITAL REHABILITASI CHERAS
 (0%)  
 BAHAGIAN DASAR DAN HUBUNGAN ANTARABANGSA
 (0%)  
 JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN KL & PUTRAJAYA
 (0%)  
 Bahagian Perolehan
 (0%)  
 Hospital Sungai Buloh
 (0%)  
 HOSPITAL JELI
 (0%)  
 Hospital - Unit rekod Perubatan
 (0%)  
 KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN
 (0%)  
 Hospital Jengka
 (0%)  
 Makmal Kesihatan Awam
 (0%)  
 Kementerian Wilayah Persekutuan
 (0%)  
 Jabatan Kesihatan Daerah Setiu
 (0%)  
 Hospital Tuanku Fauziah
 (0%)  
 HOSPITAL LUNDU, SARAWAK
 (0%)  
 Kementerian kerja Raya
 (0%)  
 BAHAGIAN DASAR PELABURAN DAN FASILITASI PERDAGANGAN
 (0%)  
 Jabatan Ketua Hakim Peguam
 (0%)  
 JABATAN KESIHATAN MALAYSIA
 (0%)  
 Hospital Raja Perempuan Zainab II
 (0%)  
 Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Putrajaya
 (0%)  
 Bahagian Infrastruktur
 (0%)  
 Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik
 (0%)  
 KSKB SULTAN AZLAN SHAH
 (0%)  
 PEJABAT KESIHATAN DAERAH
 (0%)  
 JKJR JOHOR
 (0%)  
 JABATAN KESELAMATAN JALAN RAYA
 (0%)  
 Bahagian Pembangunan Komuniti
 (0%)  
 Jabatan Akauntan Negara Malaysia
 102 (3%) 
 
 KEMENTERIAN PERTAHANAN
 (0%)  
 Hospital
 (0%)  
 Perkhidmatan Pergigian Daerah
 (0%)  
 kementerian pertanian
 (0%)  
 Jabatan Kesihatan Pergigian Negeri Terengganu
 (0%)  
 Pejabat Penasihat Undang-Undang, Kementerian Kerja Raya
 (0%)  
 Bahagian Khidmat Pengurusan
 (0%)  
 Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan
 (0%)  
 KOLEJ JURURAWAT MASYARAKAT KLUANG
 (0%)  
 BAH. PEMBANGUNAN DAN PENSWASTAAN
 (0%)  
 BAHAGIAN AUDIT DALAM
 (0%)  
 hospital kuala lipis
 (0%)  
 HOSPITAL SETIU, TERENGGANU
 (0%)  
 jabatan akauntan negara malaysia
 (0%)  
 HOSPITAL BETONG
 (0%)  
 Bahagian Pembangunan kesihatan Keluarga
 (0%)  
 jabatan kesihatan negara Malaysia
 (0%)  
 Hospital Baling, Kedah
 (0%)  
 Pejabat Kesihatan Daerah Baling
 (0%)  
 KPDNKK
 21 (1%) 
 
 Bahagian Perkhidmatan Farmasi, KKM
 (0%)  
 Bhg.kesihatan pergigian jab. kesihatan terengganu
 (0%)  
 Hospital Ampang
 (0%)  
 Hospital Kulim
 (0%)  
 BAHAGIAN AUDIT DALAM, KPDNKK
 (0%)  
 PEJABAT KESIHATAN DAERAH KULIM
 (0%)  
 HOSPITAL
 (0%)  
 Jabatan Kesihatan Negeri Sabah (Pej. Kesihatan kawasan Beaufort)
 (0%)  
 Makmal Kesihatan Awam Ipoh
 (0%)  
 bahagian pentadbiran
 (0%)  
 bahagian kewangan
 (0%)  
 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI
 (0%)  
 JABATAN AUDIT NEGARA NEGERI PERAK
 (0%)  
 hospital tanah merah
 (0%)  
 JANM
 (0%)  
 HOSPITAL KAJANG
 (0%)  
 Bahagian Keselamatan Dan Kualiti Makanan KKM
 (0%)  
 pejabat kesihatan pergigian kinta
 (0%)  
 Bahagian Audit Dalam
 (0%)  
 Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Klang
 (0%)  
 Markas Angkatan Tentera
 (0%)  
 Jabatan Kementerian Kesihatan Malaysia ( Pergigian)
 (0%)  
 jabatan pediatrik
 (0%)  
 JABATAN KESIHATAN AWAM
 (0%)  
 Kolej jururawat masyarakat kluang
 (0%)  
 Pejabat Kesihatan Daerah Klang
 (0%)  
 PEJABAT KESIHATAN DAERAH PETALING
 (0%)  
 Pejabat Kesihatan Kangar
 (0%)  
 Jabatan Kerja Raya
 20 (1%) 
 
 Jabatan Arah Urusan Gaji ATM
 (0%)  
 Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
 10 (0%)  
 MOSTI
 12 (0%)  
 unit perancangan
 (0%)  
 Hospital Tengku Ampuan Rahimah Klang
 (0%)  
 Hospital Setiu Terengganu
 (0%)  
 jabtan kesihatan negeri terengganu
 (0%)  
 Lembaga Peperiksaan
 (0%)  
 Kolej Jururawat Masyarakat Kangar
 (0%)  
 HOSPITAL LANGKAWI
 (0%)  
 Kementerian Sains,Teknologi dan Inovasi
 (0%)  
 KOLEJ JURURAWAT MASYARAKAT
 (0%)  
 KOLEJ JURURAWAT MASYARAKAT PORT DICKSON
 (0%)  
 DIREKTORAT OSEANOGRAFI KEBANGSAAN
 (0%)  
 AGENSI NUKLEAR MALAYSIA
 (0%)  
 kementerian sains, teknologi dan inovasi
 (0%)  
 Bahagian PSM MOSTI
 (0%)  
 Jabatan Kesihatan Negeri Perak
 (0%)  
 JABATAN KESIHATAN NEGERI PERLIS
 (0%)  
 Pejabat Tadbir Awam Pangkalan Udara Subang
 (0%)  
 PEJABAT KESIHATAN DAERAH
 (0%)  
 Jabatan Standard Malaysia
 (0%)  
 Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja
 (0%)  
 Jabatan perubatan Negeri Sabah
 (0%)  
 Agensi Nuklear Malaysia
 (0%)  
 Bahagian MASTIC
 (0%)  
 Ibu Pejabat Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
 (0%)  
 Kolej Jururawat Masyarakat Tawau
 (0%)  
 JABATAN LAUT MALAYSIA
 (0%)  
 PEJABAT KESIHATAN DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH
 (0%)  
 Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Johor Bahru
 (0%)  
 jabatan kesihatan negeri melaka
 (0%)  
 jabatan Kesihatan Negeri
 (0%)  
 Jabatah Kesihatan Pergigian
 (0%)  
 HOSPITAL UMUM SARAWAK, KUCHING
 (0%)  
 JABATAN REHABILITASI
 (0%)  
 hospital tangkak
 (0%)  
 Jabatan Meteorologi Malaysia
 (0%)  
 Jabatan Patologi, Hospital Ampang
 (0%)  
 KEMENTERIAN PERDAGANGAN DLM NEGERI, KOPERASI & KEWANGAN
 (0%)  
 Pejabat Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
 (0%)  
 Unit Audit Dalam
 (0%)  
 Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan
 11 (0%)  
 Penguatkuasa
 (0%)  
 Pejabat Kesihatan Daerah Seberang Perai Utara Penang
 (0%)  
 Tribunal
 (0%)  
 Hospital Setiu
 (0%)  
 PEJABAT PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN
 (0%)  
 Seksyen Penguatkuasa , PPDNKK
 (0%)  
 PPDNKK
 (0%)  
 HOSPITAL RAUB
 (0%)  
 Pejabat Kesihatan Daerah Pasir Puteh
 (0%)  
 JABATAN HAL EHWAL VETERAN
 (0%)  
 Pej Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan
 (0%)  
 Jabatan Pendidikan Negeri Perlis
 (0%)  
 PPDNKK PULAU PINANG
 (0%)  
 Bahagian Hal Ehwal Penguatkuasaan Maritim Malaysia
 (0%)  
 PEJABAT PERDAGANGAN DALAM NEGERI KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN CAWANGAN GERIK
 (0%)  
 JABATAN KESIHATAN WILAYAH KUALA LUMPUR & PUTRAJAYA
 (0%)  
 bahagian penguatkuasa
 (0%)  
 pejabat perdagangan dalam negeri koperasi dan kepenggunaan cawangan pasir mas negeri kelantan
 (0%)  
 Pejabat Perdagangan Dalam Negeri Koperasi Dan Kepenggunaan
 (0%)  
 Bahagian Penguatkuasa
 12 (0%)  
 KEM,PERDAGANGAN DALAM NEGERI KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN
 (0%)  
 Pejabat Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan
 (0%)  
 BAHAGIAN PENGUATKUASA
 (0%)  
 PEJABAT PERGIGIAN DAERAH SEBERANG PERAI UTARA
 (0%)  
 jabatan Akauntan negara malaysia
 (0%)  
 Hospital Sultanah Bahiyah Alor Setar
 (0%)  
 Agensi Angkasa Negara
 (0%)  
 Pejabat Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan
 (0%)  
 Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan.
 (0%)  
 jabatan kesihatan
 (0%)  
 BAHAGIAN BIOTEKNOLOGI KEBANGSAAN
 (0%)  
 BAHAGIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
 (0%)  
 Bahagian Perdagangan Dalam Negeri
 (0%)  
 Unit Komunikasi Korporat KEMENTAH cawangan Sabah
 (0%)  
 kpdnkk
 (0%)  
 JABATAN KESIHATAN NEGERI,NEGERI SEMBILAN
 (0%)  
 kementerian kesihatan malaysia
 (0%)  
 Jabatan Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan
 (0%)  
 pergigian
 (0%)  
 Jabatan Kesihatan Malaysia
 (0%)  
 Hospital Dungun
 (0%)  
 PEJABAT KESIHATAN BAHAGIAN MIRI
 (0%)  
 PEJABAT KESIHATAN DAERAH KOTA BHARU
 (0%)  
 Pebgurusan Kejururawatan
 (0%)  
 Jabatan Patologi, Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat
 (0%)  
 SBP INTEGRASI KUBANG PASU
 (0%)  
 Bahagian Penguatkuasa KPDNKK
 (0%)  
 JABATA KESIHATAN NEGERI KEDAH
 (0%)  
 Tidak berkenaan
 (0%)  
 Jabatan Penerbangan awam
 (0%)  
 jabatan perdagangan dalam negeri koperasi dan kepenggunaan
 (0%)  
 PERDAGANGAN DALAM NEGERI
 (0%)  
 Cawangan Beanjawan, Bahagian Keangan
 (0%)  
 bahagian kompetensi
 (0%)  
 Jabatan Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia
 (0%)  
 KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI , KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN
 (0%)  
 Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan
 (0%)  
 Pejabat Kesihatan Langkawi
 (0%)  
 BAHAGIAN AKAUN, KPM
 (0%)  
 JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA
 (0%)  
 PUSAT ANGKASA NEGARA
 (0%)  
 bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM
 (0%)  
 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
 (0%)  
 Kesihatan Awam
 (0%)  
 JABATAN KERJA RAYA CAWANGAN KERJA KESIHATAN
 (0%)  
 -
 (0%)  
 Jabatan Kerja Raya Malaysia
 (0%)  
 Pejabat Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi & Kepenggunaan
 (0%)  
 BHh PENGURUSAN MAKLUMAT
 (0%)  
 BAH DASAR PELABURAN DAN FASILITASI PERDAGANGAN
 (0%)  
 kpkt
 (0%)  
 KESIHATAN/PERGIGIAN
 (0%)  
 PENGUATKUASA
 (0%)  
 JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL NEGARA
 (0%)  
 KPKT
 (0%)  
 JABATAN KERAJAAN TEMPATAN
 (0%)  
 Bahagian Teknologi Maklumat
 (0%)  
 I-KPKT
 (0%)  
 Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata
 (0%)  
 TRIBUNAL RAYUAN PERSAINGAN
 (0%)  
 BAHAGIAN PEMBERI PINJAM WANG & PEMEGANG PAJAK GADAI
 (0%)  
 Jabatan Kerajaan Tempatan
 (0%)  
 Markas ATM, Bahagian Logistik Pertahanan
 (0%)  
 Jabatan Perumahan Negara
 (0%)  
 BTM
 (0%)  
 BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
 (0%)  
 Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia
 (0%)  
 Jabatan Kerajaan Tempatan
 (0%)  
 BAHAGIAN PEMBERI PINJAM WANG DAN PEMEGANG PAJAK GADAI
 (0%)  
 Bahagian Pembangunan dan Pelaksanaan Projek
 (0%)  
 BAHAGIAN INSPEKTORAT
 (0%)  
 Jabatan Kerajaan Tempatan Malaysia
 (0%)  
 Bahagian Kesejahteraan Bandar
 (0%)  
 Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Kuala Selangor
 (0%)  
 JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA
 (0%)  
 jabatan kerja raya
 (0%)  
 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah
 (0%)  
 JABATAN PERUMAHAN NEGARA
 (0%)  
 Bahagian Inspektorat
 (0%)  
 Bahagian Pemberi Pinjam Wang dan Pemegang Pajak Gadai
 (0%)  
 Jabatan Landskap Negara
 (0%)  
 Ibupejabat KKM
 (0%)  
 Pejabat Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan
 (0%)  
 PEJABAT KESIHATAN PONTIAN
 (0%)  
 Jabatan Pelajaran
 (0%)  
 Pusat sains Negara
 (0%)  
 Bahagian Kesihatan Pergigian
 (0%)  
 Jabantan Kerja Raya Malaysia
 (0%)  
 Jabatan Penerbangan Awam, Subang
 (0%)  
 Jabatan Keselamtan Jalan Raya
 (0%)  
 PPDNKK CAWANGAN KUDAT
 (0%)  
 Hospital labuan,wilayah persekutuan labuan.
 (0%)  
 JABATAN KERJA RAYA
 (0%)  
 JABATAN PERGIGIAN
 (0%)  
 Jabatan Perancangan Bandar dan Desa
 (0%)  
 HOSPITAL QUEEN ELIZABETH
 (0%)  
 Pejabat Kesihatan Kerian, Parit Buntar
 (0%)  
 jabatan landskap negara
 (0%)  
 bahagian perkhidmatan farmasi (ibu pejabat)
 (0%)  
 BAHAGIAN KEWANGAN DAN PEROLEHAN
 (0%)  
 BAHAGIAN PENTADBIRAN
 (0%)  
 Bhg. Korporat
 (0%)  
 jabatan perumahan negara
 (0%)  
 Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan
 (0%)  
 Bah Khidmat Pengurusan & Kewangan KPDNKK Putrajaya
 (0%)  
 Pejabat Perdagangan Dalam Negeri , Koperasi & Kepenggunaan
 (0%)  
 BAHAGIAN PEROLEHAN
 (0%)  
 BAHAGIAN AKUAN
 (0%)  
 JABATAN KESIHATAN NEGERI WP.LABUAN
 (0%)  
 Kementeriab Perdagangan Dalam Negeri,Koperasi dan Kepenggunaan
 (0%)  
 Jabatan Kesihatan dan Perubatan Malaysia
 (0%)  
 JABATAN LANDSKAP NEGARA
 (0%)  
 hospital tuaku jaafar
 (0%)  
 hospital labuan
 (0%)  
 HOSPITAL W.P LABUAN
 (0%)  
 Hospital Daerah
 (0%)  
 Jabatan kesihatan kesihatan Negeri Pahang
 (0%)  
 FRIM
 (0%)  
 Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri
 (0%)  
 bahagian kewangan dan perolehan
 (0%)  
 Jabatan Kesihatan Daerah
 (0%)  
 KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN
 (0%)  
 JABATAN KESIHATAN W.P LABUAN
 (0%)  
 PEJABAT PERGIGIAN PORT DICKSON
 (0%)  
 Malaysia National Health Accounts
 (0%)  
 BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS
 (0%)  
 Pejabat Pendidikan Wilayah Keramat
 (0%)  
 KKLW
 (0%)  
 Hosp Lahad Datu
 (0%)  
 JABATAN PERUBATAN FORENSIK HKL
 (0%)  
 Markas Tentera Darat
 (0%)  
 jabatan laut malaysia
 (0%)  
 JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA TERENGGANU
 (0%)  
 Hospital Utama KKM
 (0%)  
 Tribunal Perumahan dan Pemgurusan Strata
 (0%)  
 Bahagian Kewangan, Kementerian
 (0%)  
 JABATAN PEMBANGUNAN WANITA
 (0%)  
 Jabatan Pembangunan Wanita
 (0%)  
 Bahagian Perolehan dan Penswastaan
 (0%)  
 Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
 (0%)  
 PPDNKK WP Labuan
 (0%)  
 Burden of Disease, Institut Kesihatan Umum
 (0%)  
 Pejabat Kesihatan Daerah Kerian
 (0%)  
 Pengurusan Sumber Manusia
 (0%)  
 BHGN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
 (0%)  
 sekolah berasrama penuh integrasi selandar
 (0%)  
 Cawangan Perumahan
 (0%)  
 Bahagian Kewangan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
 (0%)  
 Bahagian Khidmat Pengurusan dan Aset
 (0%)  
 NAM Institut for the Empowerment of Women ( NIEW )
 (0%)  
 Bhg Akaun, Kementerian Kesihatan Malaysia
 (0%)  
 Jabatan Keselamatan Jalan Raya WPKL
 (0%)  
 UAD KKLW
 (0%)  
 Jabatan Pengajian Tinggi
 (0%)  
 Jabatan Pengajjian TInggi
 (0%)  
 jabatan pembangunan wanita
 (0%)  
 PEJABAT NEGERI
 (0%)  
 NAM INSTITUTE FOR THE EMPOWERMENT OF WOMEN
 (0%)  
 KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 (0%)  
 Hospital Labuan
 (0%)  
 Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi & Kepenggunaan
 (0%)  
 Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata Zon Utara
 (0%)  
 UNIT SAJIAN MAKANAN
 (0%)  
 JABATAN KESIHATAN WPLABUAN
 (0%)  
 Jabatan Kesihatan N.Sembilan
 (0%)  
 Unit Undang-Undang
 (0%)  
 jabatan pergigian
 (0%)  
 BAHAGIAN PERANCANGAN
 (0%)  
 kementerian kesejahteraan bandar, perumahan dan kerajaan tempatan
 (0%)  
 Hospital Queen Elizabeth 2
 (0%)  
 Bahagian Kawalan Penapisan Filem Dan Penguatkuasaan
 (0%)  
 PEJABAT PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI & KEPENGGUNAAN
 (0%)  
 Jabatan Kesihatan Negeri selangor
 (0%)  
 Kementerian Kemajuan Luar bandar dan Wilayah
 (0%)  
 Ibu Pejabat
 (0%)  
 Ibu Pejabat JKR Kuala Lumpur
 (0%)  
 kementerian
 (0%)  
 PPDNKK WPKL
 (0%)  
 PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KINABATANGAN
 (0%)  
 Kem. Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
 (0%)  
 Bahagian Pembangunan Dan Pemantauan Projek , Cawangan Negeri Sarawak
 (0%)  
 Bahagian Dasar
 (0%)  
 PEJABAT KESIHATAN PORT DICKSON
 (0%)  
 jabatan kesihatan negeri perak
 (0%)  
 Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Jabatan Kesihatan Negeri
 (0%)  
 Jabatan Akauntan Negara
 (0%)  
 AG
 (0%)  
 JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
 (0%)  
 Jabatan Akauntan Negara Malaysia
 30 (1%) 
 
 Jabatan Akauntan Negara Malaysia Cawangan Miri
 (0%)  
 Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta
 19 (1%) 
 
 Jabatan Akauntan Negara Malaysia, Cawangan Sri Aman
 (0%)  
 JABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA CAWANGAN SANDAKAN
 (0%)  
 janm
 (0%)  
 Kementerian Pertahanan
 (0%)  
 Perbendaharaan Malaysia
 36 (1%) 
 
 Jabatan Akauntan Negara Malaysia Cawangan Sarikei
 (0%)  
 BAHAGIAN PINJAMAN PERUMAHAN
 15 (0%) 
 
 BAHAGIAN DASAR SARAAN, WANG AWAM DAN KHIDMAT PENGURUSAN
 (0%)  
 bhg pengurusan pinjaman
 (0%)  
 Bahagian Pengurusan Belanjawan, Perbendaharaan Malaysia
 (0%)  
 PERBENDAHARAAN MALAYSIA
 (0%)  
 Kementerian Kewangan
 (0%)  
 Perbendaharaan
 14 (0%) 
 
 Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta
 47 (1%) 
 
 KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA
 (0%)  
 jabatan penilaian dan perkhidmatan harta negeri sembilan
 (0%)  
 jabatan penilaian & perkhidmatan harta
 (0%)  
 Bahagian Dasar Saraan, WAng Awam dan Khidmat Pengurusan
 (0%)  
 Jabatan Akauntan Negara Malaysia WPP
 (0%)  
 UNIT KOMUNIKASI KORPORAT
 (0%)  
 Kementerian Kewangan Malaysia
 (0%)  
 BPKS
 (0%)  
 PERBENDAHARAAN MALAYSIA
 10 (0%)  
 JABATAN PENILAIAN & PERKHIDMATAN HARTA
 (0%)  
 JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA NEGERI SABAH
 (0%)  
 JABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA
 20 (1%) 
 
 Bahagian Pembangunan dan Pemantauan Projek
 (0%)  
 perbendaharaan
 (0%)  
 BAHAGIAN DASAR SARAAN,WANG AWAM & KHIDMAT PENGURUSAN
 (0%)  
 JKR
 (0%)  
 BAHAGIAN KAWALAN & PEMANTAUAN, MOF
 (0%)  
 TIDAK BERKAITAN
 (0%)  
 Jabatan penilaian dan Perkhidmatan Harta
 (0%)  
 Jabatan akauntan Negara Malaysia
 (0%)  
 BHG PENGURUSAN PINJAMAN,PASARAN KEWANGAN DAN AKTUARI
 (0%)  
 Bahagian Perolehan Kerajaan
 (0%)  
 HOSPITAL TENGKU AMPUAN JEMAAH
 (0%)  
 Jabatan Penilaian & Perkhidmatan Harta
 (0%)  
 Jabatan Penilaian & Perkhidmatan Harta Alor Setar
 (0%)  
 JABATAN AKAUNTAN NEGARA
 (0%)  
 UNIT EPEROLEHAN
 (0%)  
 BPP
 (0%)  
 Unit ePerolehan
 (0%)  
 BUU
 (0%)  
 jabatan kesihatan negeri terengganu
 (0%)  
 Penguatkuasa KPDNKK
 (0%)  
 Bahagian Pengurusan Kewangan Strategik
 (0%)  
 Jabatan Penilaian & Perkhidmatan Harta Kuala Lumpur
 (0%)  
 Pengurusan Maklumat
 (0%)  
 perbendaharaan malaysia
 (0%)  
 Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Negeri Selangor
 (0%)  
 JANM KEDAH
 (0%)  
 Kementerian Pertahanan Malaysia
 (0%)  
 Bahagian Kawalan Penerbitan & Teks Al-Quran
 (0%)  
 Bahagian Pengurusan Audit Dalam, JANM
 (0%)  
 BAHAGIAN ANALISA CUKAI
 (0%)  
 Bahgian Pengurusan Maklumat
 (0%)  
 Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Malaysia
 (0%)  
 Unit ePerolehan, Perbendaharaan Malaysia
 (0%)  
 Bahagian Kawalan Penapisan Filem dan Penguatkuasaan
 (0%)  
 Tribunal Rayuan Kastam
 (0%)  
 Jabatan Peilaian Dan Perkhidmatan Harta Negeri Johor
 (0%)  
 Jabatan Akauntan Negara Malaysia Cawangan Sandakan
 (0%)  
 bahagian ekonomi
 (0%)  
 Jabatan Penilaian dan Perkhidmata Harta
 (0%)  
 KEMENTERIAN KEWANGAN
 (0%)  
 Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta
 (0%)  
 mindef
 (0%)  
 Bahagian Akaun KDN
 (0%)  
 Bahagian Analisa Cukai
 (0%)  
 Pejabat Pendidikan Wilayah Bangsar & Pudu
 (0%)  
 Jabatan Akauntan Negara Malaysia,
 (0%)  
 Bahagian Dasar Saraan, Wang Awam dan Khidmat Pengurusan
 (0%)  
 KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH
 (0%)  
 KDN
 (0%)  
 Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC)
 (0%)  
 bahagian kawalan penerbitan dan teks al-quran
 (0%)  
 KKLW Ibu Pejabat
 (0%)  
 Bahagian Kemajuan Tanah dan Wilayah
 (0%)  
 Jabatan Pergigian
 (0%)  
 JABATAN SUKARELAWAN MALAYSIA
 (0%)  
 BAHAGIAN PQ
 (0%)  
 UNIT ePEROLEHAN
 (0%)  
 Jabatan Penilaian & Perkhidmatan Harta
 (0%)  
 BAHAGIAN PERKHIDMATAN FARMASI KKM
 (0%)  
 HOSPITAL YAN
 (0%)  
 Hospital Seberang Jaya
 (0%)  
 hospital mesra bukit padang
 (0%)  
 Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK)
 (0%)  
 Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (IT) KDN
 (0%)  
 JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA NEGERI PERAK
 (0%)  
 Agensi Antidadah Kebangsaan
 16 (0%) 
 
 AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN
 15 (0%) 
 
 PEJABAT KESIHATAN PERGIGIAN DAERAH GOMBAK
 (0%)  
 Jabatan Kesihatan Negeri Selangor (Pergigian)
 (0%)  
 Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Kedah
 (0%)  
 JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA CAW PERAK
 (0%)  
 unit audit dalam
 (0%)  
 JABATAN AKAUNTAN NEGARA PERAK
 (0%)  
 Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia
 (0%)  
 Jabatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Selangor
 (0%)  
 Jabatan Pendaftaran Negara
 (0%)  
 Jabatan Pendaftaran Negara
 57 (2%) 
 
 Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia
 110 (3%) 
 
 PERBENDAHARAAN MALAYSI
 (0%)  
 JABATAN PENDAFTARAN NEGARA MALAYSIA
 87 (2%) 
 
 JABATAN PENDAFTARAN NEGARA
 86 (2%) 
 
 Jabatan Kesihatan Pergigian Daerah Yan
 (0%)  
 Pejabat Kesihatan Daerah Hulu Terengganu
 (0%)  
 JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA
 (0%)  
 JABATAN PENILIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA
 (0%)  
 Jabatan Pertahanan Awam Malaysia
 (0%)  
 HOSPITAL KEMAMAN, TERENGGANU.
 (0%)  
 Bahagian Pinjaman Perumahan
 (0%)  
 Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta
 (0%)  
 JABATAN PENILAIAN & PERKHD. HARTA,CAW. JEMPOL.
 (0%)  
 HOSPITAL SULTANAH NORA ISMAIL, BATU PAHAT
 (0%)  
 bahagian pinjaman perumahan
 (0%)  
 SPRM
 (0%)  
 Jabatan Keselamatan Jalan Raya Negeri Johor
 (0%)  
 AGENSI ANTI DADAH KEBANGSAAN
 (0%)  
 AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN NEGERI PERAK
 (0%)  
 DEPOT SIMPANAN PERTAHANAN
 (0%)  
 jabatan pendaftaran negara
 20 (1%) 
 
 jabatan akauntan negara malaysia cawangan tawau
 (0%)  
 Hospital sultanah nur zahirah
 (0%)  
 Bahagian Pendidikan Guru Cawangan Sarawak
 (0%)  
 KOLEJ KEJURURAWATAN KUBANG KERIAN
 (0%)  
 KOELJ KEJURURAWATAN SANDAKAN
 (0%)  
 Jabatan Kesihatan Awam (vektor) Negeri johor
 (0%)  
 KOLEJ KEJURURAWATAN KUBANG KERIAN
 (0%)  
 PEJABAT KESIHATAN DAERAH JASIN
 (0%)  
 Kolej Jururawat Masyarakat Serian,Sarawak
 (0%)  
 JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA NEGERI KELANTAN
 (0%)  
 Bah. Pembangunan dan Pemantauan Projek
 (0%)  
 Agensi Antidadah Kebangaan
 (0%)  
 AGENSI ANTIDADAH KEBAGSAAN
 (0%)  
 AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN
 (0%)  
 Agensi Antidadah Kebangsaan
 (0%)  
 jabatana akauntan negara malaysia
 (0%)  
 Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
 (0%)  
 AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN DAERAH PERAK TENGAH, BATU GAJAH, PERAK
 (0%)  
 HOSPITAL SULTAN HAJI AHMAD SHAH
 (0%)  
 CAWANGAN AKAUN, MOA
 (0%)  
 jabatan Akauntan Negara Malaysia
 (0%)  
 Jabatan Kesihatan Wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya
 (0%)  
 Klinik Cure & Care 1Malaysia Jerantut
 (0%)  
 KeTTHA
 (0%)  
 Bahagian Akaun JMS
 (0%)  
 Kolej Kejururawatan Kuala Pilah
 (0%)  
 Bahagian Pembangunan Francais
 (0%)  
 Jabatan Akauntan Negeri Perak
 (0%)  
 Hospital Parit Buntar
 (0%)  
 JABATAN AKAUNTAN NEGERI PERAK
 (0%)  
 TRIBUNAL RAYUAN KASTAM
 (0%)  
 HOSPITAL TELUK INTAN
 (0%)  
 Bahagian Antarabangsa
 (0%)  
 jabatan akauntan negara malaysai
 (0%)  
 JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA CAW. SANDAKAN
 (0%)  
 Jabatan Akauntan Negara Malaysia N.Sembilan
 (0%)  
 JABATAN AKAUANTAN NEGARA MALAYSIA
 (0%)  
 Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air
 (0%)  
 Jabatan Akauntan Negara Negeri Perak
 (0%)  
 JABATAN AKAUNTAN NEGARA NEGERI SEMBILAN
 (0%)  
 kolej kejururawatan
 (0%)  
 SURUHANJAYA PASUKAN POLIS
 (0%)  
 BAHAGIAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN DAN KEWANGAN
 (0%)  
 Jabatan Kesihatan Daerah Kuala Kangsar
 (0%)  
 JAB. PENILAIAN & PERKHIDMATAN HARTA
 (0%)  
 unit komunikasi korporat
 (0%)  
 Unit Komunikasi Korporat
 21 (1%) 
 
 unit Komunikasi Korporat
 (0%)  
 hospital kulim kedah
 (0%)  
 hospital alor setar
 (0%)  
 PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SEMPORNA
 (0%)  
 Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia Negeri Terengganu
 (0%)  
 BAHAGIAN KAWALAN PENAPISAN FILEM DAN PENGUATKUASAAN
 (0%)  
 Jabatan Akuntan Negara Malaysia
 (0%)  
 jabatan pendaftaran negara malaysia
 16 (0%) 
 
 Jabatan Akaunan Negara Malaysia
 (0%)  
 JABATAN PENDAFTARAN NEGARA NEGERI TERENGGANU
 (0%)  
 Bahagian Kewangan Kementerian Kerja Raya
 (0%)  
 Jabatan pendaftaran Negara Negeri Terengganu
 (0%)  
 SM SAINS ALAM SHAH KUALA LUMPUR
 (0%)  
 jabatan akauntan negara malaysia
 (0%)  
 jabatan pendaftaran negara negeri terngganu
 (0%)  
 BAHAGIAN KAWALAN & PEMANTAUAN
 (0%)  
 BAHAGIAN KEWANGAN, IBU PEJABAT
 (0%)  
 Agensi Remote Sensing Malaysia
 (0%)  
 Bahg Pengurusan Maklumat
 (0%)  
 tiada
 (0%)  
 kementerian sains teknologi dan inovasi
 (0%)  
 KEMENTERIAN SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI
 (0%)  
 PUSAT SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI
 (0%)  
 Unit Penilaian
 (0%)  
 Ibu Pejabat Kementerian Belia dan Sukan
 (0%)  
 Bahagian Dasar ICT
 (0%)  
 INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA NAKA, KEDAH
 (0%)  
 JABATAN BELIA DAN SUKAN NEGARA
 (0%)  
 HOSPITAL SETIU
 (0%)  
 PEJABAT PESURUHJAYA SUKAN MALAYSIA
 (0%)  
 Cawangan Akaun
 (0%)  
 Institut Kemahiran Belia Negara
 (0%)  
 Kementerian
 (0%)  
 INSTITUT KEMAHIRAN TINGGI BELIA NEGARA SEPANG
 (0%)  
 Jabatan meteorologi malaysia
 (0%)  
 Bahagian Kewangan, MOSTI
 (0%)  
 Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya
 (0%)  
 Bahagian Inovasi & Pengkomersilan
 (0%)  
 BAHAGIAN KEWANGAN, KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
 (0%)  
 Kementerian Pertanian
 (0%)  
 Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia
 (0%)  
 SEKTOR TENAGA
 (0%)  
 Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Kedah
 (0%)  
 INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA
 (0%)  
 JABATAN PENDAFTARAN MALAYSIA
 (0%)  
 KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
 (0%)  
 CAWANGAN AKAUN
 (0%)  
 Agensi AntiDadah Kebangsaan
 (0%)  
 KEMENTERIAN SAIN TEKNOLOGI & INOVASI
 (0%)  
 Lembaga Pelesenan Tenaga Atom
 (0%)  
 JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA
 104 (3%) 
 
 Jabatan Kastam Diraja Malaysia
 212 (6%) 
 
 JabatanPendaftaran Negara,Negeri Terengganu
 (0%)  
 Jabatan Belia dan Sukan
 (0%)  
 jkdm
 (0%)  
 Jabatan kastam Diraja Malaysia
 (0%)  
 JABATAN KASTAM
 (0%)  
 Jabatan Kastam DiRaja Malaysia
 13 (0%) 
 
 jabatan kastam diraja malaysia
 17 (0%) 
 
 JKDM
 10 (0%)  
 Kastam Diraja Maalysia
 (0%)  
 Jabatan Kastam
 (0%)  
 Jabtan Kastam Diraja Malaysia
 (0%)  
 Jabatan Akuantan Negara Malaysia
 (0%)  
 Pejabat Belia dan sukan Daerah Kota Setar
 (0%)  
 Jabatan Kastam DIraja Malaysia
 (0%)  
 JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA
 (0%)  
 JABATAN KESIHATAN NEGERI NEGERI SEMBILAN
 (0%)  
 jabatan kastam Diraja Malaysia
 (0%)  
 INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA PEKAN
 (0%)  
 Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia
 (0%)  
 KEM. PERTANIAN & INDUSTRI ASAS TANI
 (0%)  
 CAWANGAN AKAUN, KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI
 (0%)  
 KASTAM DIRAJA MALAYSIA
 (0%)  
 Hospital Baling
 (0%)  
 jab kastam diraja malaysia
 (0%)  
 Jabatan Belia dan Sukan
 (0%)  
 JAB PENDAFTARAN NEGARA DAERAH KEMAMAN
 (0%)  
 Jabatan Imigresen Malaysia
 14 (0%) 
 
 jabatan pendaftaran negara negeri terengganu
 (0%)  
 HOSPITAL KUALA KRAI
 (0%)  
 cawangan akaun
 (0%)  
 jabatan akauantan negara malaysis
 (0%)  
 JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA
 (0%)  
 JABATAN AKUANTAN NEGARA NEGERI PERAK
 (0%)  
 Jabatan Kastam Diraja Malaysia (Akademi kastam Diraja Malaysia)
 (0%)  
 AKADEMI KASTAM DIRAJA MALAYSIA
 (0%)  
 JABATAN BELIA DAN SUKAN
 (0%)  
 Jabatan Imigresen Malaysia
 (0%)  
 Jabatan Perikanan Malaysia
 (0%)  
 IBU PEJ KASTAM DIRAJA MALAYSIA
 (0%)  
 JABATAN PERIKANAN MALAYSIA
 (0%)  
 Jabatan Perkhidmatan Veterinar
 (0%)  
 Jabatan Belia dan Sukan negeri Pahang
 (0%)  
 Jabatan Imgresen Malaysia
 (0%)  
 AKADEMI KASTAM DIRAJA MALAYSIA CAW.SABAH
 (0%)  
 jabatan imigresen malaysia
 (0%)  
 Institut Kemahiran Belia Negara Kinarut
 (0%)  
 jabatan Kastam Diraja Malaysia
 (0%)  
 Jabatan Kastam diraja Malaysia
 (0%)  
 Penilaian Perkhidmatan Harta tawau
 (0%)  
 Jabatan Kastam DiRaja Malaysia.
 (0%)  
 Akademi Kastam Diraja Malaysia
 (0%)  
 pejabat pendidikan wilayah bangsar dan pudu
 (0%)  
 PEJABAT PENGARAH HOSPITAL
 (0%)  
 Jabatan Belia Dan Sukan Negeri Terengganu
 (0%)  
 Jabatan Belia dan Sukan Negeri Terengganu
 (0%)  
 JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA SARIKEI
 (0%)  
 JABATAN BELIA DAN SUKAN NEGERI TERENGGANU
 (0%)  
 JABATAN BELIA DAN SUKAN
 (0%)  
 jABATAN BELIA DAN SUKAN N. TERENGGANU
 (0%)  
 jabatan belia dan sukan negeri terengganu
 (0%)  
 JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA CAWANGAN SRI AMAN
 (0%)  
 kem pertanian
 (0%)  
 Jabatan Perkhidmatan Pembetungan
 (0%)  
 JABATAN BELIA DANS UKAN NEGERI TERENGGANU
 (0%)  
 JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA W.P. PUTRAJAYA
 (0%)  
 Bahagian Pelaburan Strategik
 (0%)  
 Jabatan Akauntan Negara malaysia Wilayah Persekutuan Putrajaya
 (0%)  
 Jabatan Akauntan Negara Malaysia Wilayah Persekutuan
 (0%)  
 Perbendaharaan Malaysia Sarawak
 (0%)  
 Perbendaharan Malaysia
 (0%)  
 Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat
 (0%)  
 JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA WP PUTRAJAYA
 (0%)  
 Jabatan PenilaianDan Perkhidmatan Harta
 (0%)  
 jabatan pernilaian dan perkhidmatan harta
 (0%)  
 JABATAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN
 (0%)  
 Bahagfian Kewangan
 (0%)  
 Jabatan Akauntan Negara malaysia
 (0%)  
 Jabatan Penilaian & Perhidmatan Harta Seremban
 (0%)  
 BHG SUMBER AIR, SALIRAN DAN HIDROLOGI
 (0%)  
 BAHAGIAN SUMBER AIR SALIRAN DAN HIDROLOGI
 (0%)  
 KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR
 (0%)  
 Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
 (0%)  
 bahagian pengurusan sumber manusia
 (0%)  
 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri
 (0%)  
 Jabatan Cure & Care Rehabilitation centre
 (0%)  
 Bahagian Kewangan dan Akaun
 (0%)  
 Bahagian pengurusna maklumat
 (0%)  
 Bahagian Tanah, Ukur dan Pemetaan
 (0%)  
 Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia
 (0%)  
 PERBENDAHARAAN
 (0%)  
 Pejabat Perdagangan Dalam Negeri koperasi Dan Kepenggunaan Sarawak
 (0%)  
 PERBENDAHARAAN MALAYSIA SABAH
 (0%)  
 KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN
 (0%)  
 TIADA
 (0%)  
 JABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA
 (0%)  
 jabatan penilaian dan perkhidmatan
 (0%)  
 PEJABAT PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN
 (0%)  
 PEJABAT PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN NEGERI KEDAH
 (0%)  
 JABATAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN NEGERI PERAK
 (0%)  
 BAHAGIAN PEROLEHAN KERAJAAN
 (0%)  
 JABATAN PERKHIDMATAN PEMBENTUNGAN
 (0%)  
 Pejabat Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan Negeri Sembilan
 (0%)  
 BPK (mulai Nov2013 dulunya Jurutera JKR WP KL
 (0%)  
 BAhagian Pinjaman Perumahan
 (0%)  
 Kementerian Luar Negeri
 (0%)  
 kementarian perdagangan antarabangsa dan industri
 (0%)  
 Bahagian kewangan
 (0%)  
 Institusi Kemahiran Tinggi Belia Negara Sepang
 (0%)  
 pejabat perdagangan dalam negeri koperasi dan kepenggunaan
 (0%)  
 kementerian
 (0%)  
 Pejabat Wilayah Sabah, Kementerian Luar Negeri
 (0%)  
 Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara Sepang
 (0%)  
 IKTBN SEPANG
 (0%)  
 miti
 (0%)  
 MPIC
 (0%)  
 kementerian belia dan Sukan
 (0%)  
 PPK, MPIC
 (0%)  
 kastam Diraja Malaysia
 (0%)  
 PENGURUSAN PEMBANGUNAN DAN KEWANGAN
 (0%)  
 PPDNKK WP LABUAN
 (0%)  
 BHG.PINJAMAN PERMAHAN
 (0%)  
 Bahagian Penguatkuasa, KPDNKK
 (0%)  
 Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia
 (0%)  
 KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI
 (0%)  
 BHG PERDAGANGAN DALAM NEGERI
 (0%)  
 Jabatan Akauntan Negeri Perak
 (0%)  
 BPM
 (0%)  
 JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR &PUTRAJAYA
 (0%)  
 Bahagian akaun
 (0%)  
 UNIT AUDIT DALAM
 (0%)  
 PEJ PDGN DLM NEGERI, KOPERASI & KEPENGGUNAAN
 (0%)  
 Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Negara
 (0%)  
 BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN
 (0%)  
 jabatan penilaian dan perkhidmatan harta
 (0%)  
 Kastam Diraja
 (0%)  
 Bahagian Cukai
 (0%)  
 SEKOLAH MENENGAH SAINS LAHAD DATU, SABAH
 (0%)  
 KASTAM
 (0%)  
 Bahagian Akaun Kem. Sumber Manusia
 (0%)  
 Jabatan Ukur & Pemetaan Malaysia
 (0%)  
 Jabatan Akauntan Negara Malaysia Wilayah Persekutuan Putrajaya
 (0%)  
 Jabatan Protokol dan Konsular
 (0%)  
 Jabatan Akauntan Negara Wilayah Persekutuan Putrajaya
 (0%)  
 Kem Luar Negeri
 (0%)  
 Wisma Putra
 (0%)  
 PEJ.KEM.PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN MALAYSIA NEG.KEL
 (0%)  
 Pejabat perdagangan dalam negeri koperasi & Kepenggunaan.
 (0%)  
 Jabatan Pendidikan Pulau Pinang
 (0%)  
 BAHAgian AKAUN
 (0%)  
 Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Sarawak
 (0%)  
 Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan
 (0%)  
 PPDNKK Seberang Perai Utara
 (0%)  
 Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Johor Bahru
 (0%)  
 Bahagian Maritim
 (0%)  
 JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
 (0%)  
 PPAMPS
 (0%)  
 HOSPITAL MERSING
 (0%)  
 Jabatan Akauntan Negara
 (0%)  
 bhgn pinj perumahan
 (0%)  
 JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA NEGERI SELANGOR
 (0%)  
 Bahagian Kewangan KPDNKK
 (0%)  
 PPDNKK
 (0%)  
 Jabatab Pendaftaran Negara Malaysia
 (0%)  
 THE MALAY COLLEGE
 (0%)  
 Jabatan Penilaian & Perkh. Harta
 (0%)  
 JABATAN PENDAFTARAN NEGARA
 (0%)  
 Jabatan Pendaftaran Negara Daerah Kecil Rengit
 (0%)  
 Jabatan pendaftaran negara
 (0%)  
 SEARCCT
 (0%)  
 kementerian dalam negeri
 (0%)  
 JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA W. P PUTRAJAYA
 (0%)  
 JABATAN PERUMAHAN NEGARA
 (0%)  
 Pejabat Kesiharan Daerah Seremban
 (0%)  
 JABATAN PENILAIAAN DAN PERKHIDMATAN HARTA
 (0%)  
 Kementerian Perdagangan Dlm Negeri Koperasi & kepenggunaan
 (0%)  
 Bahagian ICT
 (0%)  
 Agensi Antidadah Kebangsaan Negeri Selangor
 (0%)  
 BAHAGIAN AKAUN, KDN
 (0%)  
 INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA NAKA
 (0%)  
 Bahagian Pengurusan Biodiversiti dan Perhutanan
 (0%)  
 JABATAN PENDAFATRAN NEGARA MALAYSIA
 (0%)  
 Jabatan Belia dan Sukan Negeri Melaka
 (0%)  
 JABATAN LATIHAN KHIDMAT NEGARA
 (0%)  
 JABATAN KASTAM DIRAJA, MALAYSIA
 (0%)  
 Bahagian Akaun, KDN
 (0%)  
 jabatan kastam
 (0%)  
 penguatkuasa
 (0%)  
 PEJABAT PERDAGANGAN DALAM NEGERI KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN NEGERI KELANTAN
 (0%)  
 Jabatan Penilaian & Perkhimatan Harta
 (0%)  
 Kementerian Dalam Negeri, Bahagian Akaun
 (0%)  
 Kementerian Dalam Negeri
 (0%)  
 UNIT PENGUATKUASAAN
 (0%)  
 Jabatan Taman Laut Malaysia
 (0%)  
 Jabatan Khidmat Pengurusan
 (0%)  
 Cawangan Akaun, Bahagian khidmat Pengurusan.
 (0%)  
 KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR
 (0%)  
 Bahagian Pengurusan Pembangunan Dan Kewangan
 (0%)  
 JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA, CAWANGAN SRI AMAN
 (0%)  
 Sektor Air
 (0%)  
 kementerian tenaga teknologi hijau dan air
 (0%)  
 tiada jabatan
 (0%)  
 jabatan perdana menteri
 (0%)  
 Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Malysia
 (0%)  
 bahagian perolehan kerajaan
 (0%)  
 BHG. KOMUNIKASI KORPORAT DAN PERHUBUNGAN AWAM
 (0%)  
 Kementerian tenaga teknologi hijau dan air
 (0%)  
 Cawangan Akaun, Kementerian Pertanian Malaysia
 (0%)  
 Pejabat Menteri
 (0%)  
 Ibupejabat KeTTHA
 (0%)  
 Sektor Tenaga
 (0%)  
 kompleks JPM,bahgian akaun,B7,aras 3&4,
 (0%)  
 BKPP,JPM
 (0%)  
 BHG HAL EHWAL PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA
 (0%)  
 BHGN TERAS SAINS DAN TEKNOLOGI
 (0%)  
 Direktorat Oseanografi
 (0%)  
 BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI
 (0%)  
 kementerian tenaga, teknologi hijau dan air
 (0%)  
 Bahagian Sains, Teknologi dan Inovasi
 (0%)  
 Hospital beluran
 (0%)  
 jpm
 (0%)  
 Jabatan Kebajikan Masyarakat
 (0%)  
 AGENSI ANGKASA NEGARA
 (0%)  
 BAHAGIAN AKAUN JPM 1107
 (0%)  
 Jabatan Penilaian & Perkhidmatan Harta Klang
 (0%)  
 Sektor Teknologi Hijau
 (0%)  
 BAHAGIAN PERLINDUNGAN
 (0%)  
 JABATAN PENDAFTARAN NEGARA DAERAH YAN KEDAH
 (0%)  
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN & KEWANGAN
 (0%)  
 JABATAN PENDAFTARAN NEGARA DAERAH YAN
 (0%)  
 Jabatan Pembangunan Kemahiran
 (0%)  
 Bhg Perancangan
 (0%)  
 Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan,Ibu Pejabat
 (0%)  
 HOSPITAL JITRA
 (0%)  
 PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN
 (0%)  
 Bhg. Pengurusan Maklumat
 (0%)  
 JABATAN PENDAFTARAN
 (0%)  
 jabatan pembangunan Kemahiran
 (0%)  
 AGENSI REMOTE SENSING MALAYSIA
 (0%)  
 Jabatan KAstam Diraja Malaysia
 (0%)  
 Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
 (0%)  
 UNIT PERANCANG EKONOMI
 (0%)  
 JABATAN TENAGA KERJA
 (0%)  
 Bahagian Pembangunan Kewangan dan Sumber Manusia
 (0%)  
 Bhg Kewangan
 (0%)  
 Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia
 (0%)  
 PEJABAT KESIHATAN SEGAMAT
 (0%)  
 KEMENTERIAN, BAHAGIAN KEWANGAN
 (0%)  
 BAHAGIAN ANTARABANGSA
 (0%)  
 PUSAT MAKLUMAT SAINS & TEKNOLOGI MALAYSIA
 (0%)  
 Bahagaian Khidmat Pengurusan
 (0%)  
 Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia
 (0%)  
 Pejabat Perdagangan Dalam Negeri ,Koperasi dan Kepenggunaan Sabah
 (0%)  
 Jabatan Latihan Khidmat Negara
 (0%)  
 Bahagian Akaun, MinDef
 (0%)  
 Markas Angkatan Tentera Malaysia, Bahagian Perancang Pertahanan
 (0%)  
 BAHAGIAN STAF PERISIKAN PERTAHANAN
 (0%)  
 Bhg Akaun Kementerian Pertahanan Malaysia
 (0%)  
 MK AB
 (0%)  
 hospital kuala penyu
 (0%)  
 Rejimen 512 (askar Wataniah) Kem Padang Midin Kuala Terengganu
 (0%)  
 Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik, MINDEF
 (0%)  
 kementerian pertahanan
 (0%)  
 hospital kuala lumpur
 (0%)  
 Pentadbiran
 (0%)  
 jabatan pendaftaran negara daerah yan kedah
 (0%)  
 BAHAGIAN KAWALSELIA PADI DAN BERAS
 (0%)  
 KEMENTERIAN PERTANIAN & INDUSTRI ASAS TANI
 (0%)  
 JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG
 (0%)  
 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI
 (0%)  
 Cawangan Kewqngan
 (0%)  
 Jabatan Tenaga Kerja
 (0%)  
 Pusat Serantau Asia Tenggara Bagi Mencegah Keganasan
 (0%)  
 JKKP
 (0%)  
 Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
 (0%)  
 LEMBAGA PERLESENAN TENAGA ATOM (AELB)
 (0%)  
 Bahagian Undang-Undang
 (0%)  
 MARKAS TENTERA LAUT
 (0%)  
 Kementerian kewangan
 (0%)  
 janm kedah
 (0%)  
 Bahagian Pengairan Dan Saliran Pertanian
 (0%)  
 Jabatan Pusat Serantau Asia Tenggara Bagi Mencegah Keganasan
 (0%)  
 PUSAT SERANTAU ASIA TENGGARA BAGI MENCEGAH KEGANASAN KEKMENTERIAN LUAR NEGERI
 (0%)  
 Jabatan Kimia Malaysia
 (0%)  
 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
 (0%)  
 Bahagian Dasar Saraan dan Pengurusan
 (0%)  
 Bahagian Dasar ICT
 (0%)  
 UNIT AUDIT DALAM
 (0%)  
 Jabatan Pendafaran Negara
 (0%)  
 JABATAN PENDAFTRAN NEGARA MALAYSIA
 (0%)  
 Jabatan Pendaftaran Negara, Sabaha
 (0%)  
 JABATAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
 (0%)  
 Jabtan Pendaftaran Negara
 (0%)  
 JABATAN PENDAFTARAN NEGARA MALAYSIA
 (0%)  
 Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Kuantan
 (0%)  
 JABATAN PENDAFTARAN NEGARA MALAYSIA
 (0%)  
 JABATAN PENDAFTARAN NEGARA NEGERI SABAH
 (0%)  
 Pejabat perdagangan dlm Negeri Koperasi dan KERGUNNAN wILAYAH pERSEKUTUAN
 (0%)  
 Bahagian Akaun Kementerian
 (0%)  
 JABATAN PENDAFTARAN NEGARA DAERAH BEAUFORT
 (0%)  
 jabatan pendaftaran negara wpkl
 (0%)  
 Pusat Serantau Asia Tenggara Bagi Mencegah Keganasan (SEARCCT)
 (0%)  
 Southeast Asis Regional Centre for Counter-Terrorism (SEARCCT)
 (0%)  
 BAHAGIAN AUDIT DALAM DAN SIASATAN AM
 (0%)  
 Jabatan Kastam Di raja Malaysia
 (0%)  
 Jabatan Pendaftaran Negara Pulau Pinang
 (0%)  
 Jabatan Kastam Diraja Malaysia Selangor
 (0%)  
 Jabatan kastam diraja malaysia
 (0%)  
 AGENSI ANGKASA MALAYSIA
 (0%)  
 JABATANA PERHUBUNGAN PERUSAHAAN
 (0%)  
 JABATAN PERHUBUNGAN PERUSAHAAN MALAYSIA
 (0%)  
 jpj
 (0%)  
 Jabatan pendaftaran Negara
 (0%)  
 BAHAGIAN AKAUN, MINDEF
 (0%)  
 Jabatam Pendaftaran Negara
 (0%)  
 Jabatan Pendaftaran Negara Daerah Gua Musang
 (0%)  
 jabatan pendaftaran Negara negeri terengganu
 (0%)  
 Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia
 (0%)  
 JABATAN PENDAFTARAN NEGARA MERSING
 (0%)  
 Jabatan Pendaftaran Negara malaysia
 (0%)  
 Bahagian Akuan
 (0%)  
 Pejabat Mufti WIlayah Persekutuan
 (0%)  
 Bahagian Akaun, Kementerian Pertahanan Malaysia
 (0%)  
 Bahagian Industri Asas Tani
 (0%)  
 Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah
 (0%)  
 BAHAGIAN DASAR SUMBER MANUSIA
 (0%)  
 Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan
 (0%)  
 jabatan belia dan sukan persekutuan sabah
 (0%)  
 Jabatan Perkhidmatan Awam
 (0%)  
 jabatan perkhidmatan awam
 (0%)  
 JABATAN KETUA HAKIM PEGUAM, KEMENTERIAN PERTAHANAN
 (0%)  
 Cawangan Pentadbiran
 (0%)  
 Pej. Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan
 (0%)  
 Bahagian Bioteknologi Kebangsaan
 (0%)  
 Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
 (0%)  
 BAHAGIAN INOVASI DAN PENGKOMERSILAN
 (0%)  
 Ibu Pejabat MOSTI
 (0%)  
 tidak berkaitan
 (0%)  
 KEM KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH
 (0%)  
 Kementerian Kemajuan Luar Bandar & Wilayah
 (0%)  
 KEMENTERIAN SAINS,TEKNOLOGI DAN INOVASI
 (0%)  
 BHG KEWANGAN
 (0%)  
 BAHAGIAN KEWANGAN, BELANJAWAN DAN AKAUN
 (0%)  
 Ibupejabat
 (0%)  
 Bahagian Industri
 (0%)  
 PEJABAT BELIA DAN SUKAN PERSEKUTUAN BAHAGIAN PANTAI BARAT
 (0%)  
 BAHAGIAN LOGISTIK PERTAHANAN
 (0%)  
 Jabatan Laut Malaysia (JLM)
 (0%)  
 Institut Kemahiran Belia Negara Kemasik
 (0%)  
 Bahagian Kewangan, Belanjawan dan Akaun
 (0%)  
 SEKSYEN PEROLEHAN, BAHAGIAN KEWANGAN
 (0%)  
 Bahagian Akaun Kementerian Pertahanan Malaysia
 (0%)  
 JABATAN PENDAFTARAN NEGARA MALAYSIA, KOTA TINGGI
 (0%)  
 BHG KEWANGAN, BELANJAWAN DAN AKAUN, KKLW
 (0%)  
 Jabatan Kastam Diraja Malaysia.Johor
 (0%)  
 Jabatan Kastam Diraja Malaysia
 (0%)  
 Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak Cawangan Sibu
 (0%)  
 Jabatan Kastam DI raja Malaysia
 (0%)  
 JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA SELANGOR
 (0%)  
 JABATAN BELIA DAN SUKAN NEGARI TERENGGANU
 (0%)  
 Agensi Angkasa Malaysia
 (0%)  
 Kementerian Kerja Raya Malaysia
 (0%)  
 BAHAGIAN KEWANGAN, BELANJAWAN & AKAUN
 (0%)  
 Bahagian Akaun, Kementerian Pertahanan
 (0%)  
 Kastam Diraja Malaysia
 (0%)  
 KOLEJ SAINS KESIHATAN BERSEKUTU KOTA KINABALU
 (0%)  
 Jabatan Kesihatan & Perubatan Negeri Sarawak
 (0%)  
 PTJ PUSAT LATIHAN KOR ORDNANS DIRAJA (330701)
 (0%)  
 jabatan kastam diraja Malaysia
 (0%)  
 kettha
 (0%)  
 kementerian Pertahanan Malaysia
 (0%)  
 JABATAN KASTAM CIRAJA MALAYSIA
 (0%)  
 Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Johor
 (0%)  
 Jabatan Kastam Diraja Malaysia Negeri Kelantan
 (0%)  
 kastam diraja
 (0%)  
 Bahagian Teras Sains & Teknologi
 (0%)  
 Tentera Udara Diraja Malaysia
 (0%)  
 Bahagian Perkhidmatan Farmasi (Penguatkuasaan)
 (0%)  
 bahagian pengurusan sekolah harian
 (0%)  
 Jabatn Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
 (0%)  
 Bahagian Akaun, Kementerian Pengangkutan Malaysia
 (0%)  
 Cawangan Antarabangsa
 (0%)  
 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri
 (0%)  
 Bahagian Kewangan
 (0%)  
 PDRM
 (0%)  
 JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL
 14 (0%) 
 
 Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional
 16 (0%) 
 
 Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional
 18 (0%) 
 
 Jabatan Perpaduan Negara & Integrasi Nasional
 (0%)  
 JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL
 (0%)  
 JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL NEGERI MELAKA
 (0%)  
 kastam diraja malaysia
 (0%)  
 jabatan perpaduan negara dan integrasi nasional
 (0%)  
 JAB. PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL, W.P. PUTRAJAYA
 (0%)  
 KWP
 (0%)  
 Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Selangor
 (0%)  
 JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NESIONAL
 (0%)  
 Bahagian Akaun
 (0%)  
 Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional
 (0%)  
 Jabatan Perpaduan Negara & Integrasi Nasional
 (0%)  
 Jabatan Perpaduan Negara & Integrasi Nasional Negeri Sabah
 (0%)  
 jabatan perpaduan negara dan integrasi nasional
 (0%)  
 JPNIN
 (0%)  
 Bahagian Komunikasi Korporat
 (0%)  
 Institut Kajian dan Latihan Integrasi Nasional, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional
 (0%)  
 bahagian perancangan dasar
 (0%)  
 Jabatan Perpaduan Negara Dan Intergrasi Nasional
 (0%)  
 Jabatan Perpaduan Negara - JPNIN
 (0%)  
 JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL NEGERI SELANGOR
 (0%)  
 Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional Negeri Terengganu
 (0%)  
 JPNIN TERENGGANU
 (0%)  
 Unit Akaun Jab.Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional
 (0%)  
 Bhg Audit Dalam
 (0%)  
 PEJABAT MENTERI
 (0%)  
 Urusetia Majlis Angkatan Tentera
 (0%)  
 JABATAN PERTAHANAN MALAYSIA
 (0%)  
 Jabatan Bantuan Guaman
 (0%)  
 JABATAN BANTUAN GUAMAN
 12 (0%)  
 Jabatan Bantuan Guaman Cawanga Muar
 (0%)  
 JABATAN BANTUAN GUAMAN
 (0%)  
 Markas Operasi Udara
 (0%)  
 Bahagian Dasar & Perancangan Strategik
 (0%)  
 JABATAN BANTUAN GUAMAN MALAYSIA
 (0%)  
 Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional
 (0%)  
 JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL NEGERI TERENGGANU
 (0%)  
 Markas Tentera Laut
 (0%)  
 JABATAN HAL EHWAL VETERAN ATM
 (0%)  
 MK ATM
 (0%)  
 Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Malaysia
 (0%)  
 JPPH
 (0%)  
 Bahagain Teknologi Maklumat
 (0%)  
 GIC - MOF
 (0%)  
 Unit eP
 (0%)  
 JLKN
 (0%)  
 Pejabat Belanjawan Negara
 (0%)  
 JABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA MIRI
 (0%)  
 GST
 (0%)  
 bahagian
 (0%)  
 Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Kluang
 (0%)  
 BAHAGIAN KEWANGAN
 (0%)  
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN PELAJARAN
 (0%)  
 JABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA GOMBAK
 (0%)  
 Bahagian Buku Teks Kementerian Pendidikan Malaysia
 (0%)  
 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN
 (0%)  
 BAHAGIAN BIASISWA
 (0%)  
 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM (BPI)
 (0%)  
 kpm
 (0%)  
 Bahagian Audit Dalam, Kem Pendidikan Malaysia
 (0%)  
 Bahagian Pelaburan Syarikat Kerajaan
 (0%)  
 BHGN PERANCANGAN DAN PENYELIDIKAN DASAR PENDIDIKAN
 (0%)  
 Kementerian Pertahanan Malaysia Cawangan Sarawak
 (0%)  
 UNIT TEKNIKAL, BAHAGIAN PEMBANGUNAN, KEMENTAH
 (0%)  
 Bhgn Pengurusan Maklumat
 (0%)  
 Markas ATM
 (0%)  
 Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Negeri Sembilan
 (0%)  
 Jabatan Pendidikan
 (0%)  
 eP
 (0%)  
 BAHAGIAN PENGURUSAN SEMBER MANUSIA
 (0%)  
 Jabatan Pendidikan Negeri
 (0%)  
 Jabatan Pengajian Politeknik
 (0%)  
 Jabatan Bantuan Guaman Miri
 (0%)  
 BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
 (0%)  
 kementerian Kewangan
 (0%)  
 BSKK
 (0%)  
 SEKOLAH MENENGAH SAINS JOHOR
 (0%)  
 Perbendahraan Malaysia
 (0%)  
 JABATAN PERPADUAN NEGARA & INTEGRASI NASIONAL
 (0%)  
 Malaysian Institute of Defence and Security (MiDAS)
 (0%)  
 JABATAN PENDIDIKAN SABAH
 (0%)  
 Bahagian Pendidikan Khas
 (0%)  
 PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH
 (0%)  
 jabatan hal ehwal veteran atm
 (0%)  
 jabatan bantuan guaman ibu pejabat
 (0%)  
 BAH PEND TEKNIK & VOKASIOANAL
 (0%)  
 Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Shah Alam
 (0%)  
 JABATAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 (0%)  
 Jab Penilaian & Perkhidmatan Harta Kuantan
 (0%)  
 SJK(C) LICK HUNG
 (0%)  
 SJKC LICK HUNG
 25 (1%) 
 
 BAHAGIAN AUDIT SEKOLAH SELANGOR
 (0%)  
 PEJABAT PENDIDIKAN WILAYAH BANGSAR & PUDU
 (0%)  
 SJK (C) LICK HUNG
 (0%)  
 SJK(C) lick hung
 (0%)  
 Perbendaharaan Malaysia, Putrajaya
 (0%)  
 SJK (c) LICK HUNG
 16 (0%) 
 
 bahagian kokurikulum dan kesenian
 (0%)  
 JABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA MALAYSIA
 (0%)  
 SJK(C)LICK HUNG
 (0%)  
 BAHAGIAN KOKURIKULUM DAN KESENIAN
 (0%)  
 BAHAGIAN KOKURIKLULUM DAN KESENIAN
 (0%)  
 Jabatan Pendidikan Selangor
 (0%)  
 Kementerian Pendidikan Malaysio
 (0%)  
 JABATAN PENILAIAN DAN PERKHIMATAN HARTA
 (0%)  
 SJK (c) Lick Hung
 (0%)  
 SEKOLAH SENI KUCHING
 (0%)  
 JABATAN PENIALAIN DAN PERKHIDMATAN HARTA
 (0%)  
 SJK C LICK HUNG
 (0%)  
 SJK(C) Lick Hung
 (0%)  
 BPSBPSK
 (0%)  
 Jabatan Pendidikan Johor
 (0%)  
 JABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA KLUANG
 (0%)  
 Jabatan Bantuan Guaman
 (0%)  
 Bahagian Kokurikulum dan Kesenian
 (0%)  
 Jabatan Pendidikan Malaysia
 (0%)  
 Pejabat Pendidikan Daerah
 (0%)  
 SJK( C) LICK HUNG
 (0%)  
 PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BETONG
 (0%)  
 Jabatan Penilaian & Perkhidmatan Harta Malaysia
 (0%)  
 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN KECEMERLANGAN
 (0%)  
 JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL, JABATAN PERDANA MENTERI
 (0%)  
 Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti
 (0%)  
 JABATAN PENILAIAN HARTA
 (0%)  
 JABATAN PELAJARAN NEGARA
 (0%)  
 Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kompetensi
 (0%)  
 bahagian perkhidmatan kesihatan ATM
 (0%)  
 BAHAGIAN SUKAN