Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Edit ResponseEdit Response
|
WorkflowsWorkflows

TARIKH

15/1/2020

UMUR

46 - 55

GRED

Kumpulan Sokongan 1 (Gred 27 - Gred 40)

TEMPOH PERKHIDMATAN (TAHUN)

11-15

SKIM PERKHIDMATAN

PERAKAUNAN

PENGLIBATAN SECARA LANGSUNG DENGAN TUGASAN KEWANGAN / PERAKAUNAN

YA

KEMENTERIAN

Kementerian Kesihatan Malaysia

JABATAN
Contoh : Jabatan Akauntan Negara Malaysia

Among these options different, no one popular type of plan loan of cash many people are turning to.

LOKASI

PAHANG

JAWATAN

Payday Loan Direct Lenders 100 Acceptance - https://aloantoday.com/payday-loan-direct-lenders-100-acceptance.html

PENGETAHUAN & MAKLUMAT PROJEK
Terdapat pelbagai kaedah untuk memastikan informasi Projek Perakaunan Akruan sampai kepada anda. Nyatakan penilaian anda berdasarkan kaedah tersebut:

   Pemahaman Lebih Tinggi --->  
  1234Tidak berkenaan
Mesyuarat/ Taklimat 
Change Ambassador anda 
Change Agents (trainers) anda 
Portal projek (www2.anm.gov.my) 
Buletin projek-Fokus AKRUAN 

SKOP, PERANAN & FUNGSI
Terdapat banyak persoalan yang telah dikemukakan mengenai peranan dan skop kerja dalam pelaksanaan perakaunan akruan.
Nyatakan pemahaman anda terhadap perubahan yang akan berlaku:

   Pemahaman Lebih Tinggi --->  
  1234Tidak berkenaan
Perubahan terhadap skop dan peranan kerja anda 
Perubahan terhadap fungsi unit anda 
Perubahan terhadap proses kerja yang akan melibatkan anda 

KECEKAPAN/ KEBOLEHAN
Latihan-latihan Perakaunan Akruan telah dilaksanakan.  Walau bagaimanapun, masih terdapat isu / cabaran berkenaan kecekapan
dan kemahiran dalam melaksanakan tugas berkaitan Perakaunan Akruan pada masa kini
dan yang akan datang.  Nyatakan pendapat anda.

   Pemahaman Lebih Tinggi --->  
  1234Tidak berkenaan
Saya telah diberi latihan utk melakukan tugas yang berkaitan 
Pemahaman mengenai perakaunan akruan mencukupi untuk saya menjalankan tugas berkaitan 
Saya boleh memperolehi bahan rujukan/latihan akruan walaupun tidak dapat menghadiri latihan 

PENGUMPULAN DATA
Kerja-kerja pengumpulan data telah bermula sejak Julai 2013. Latihan telah dijalankan dimana templat dan panduan pengumpulan
data telah diberikan. Nyatakan keberkesanan medium-medium di bawah dalam membantu kerja-kerja
pengumpulan data.

   Pemahaman Lebih Tinggi --->  
  1234Tidak berkenaan
Latihan yang telah dijalankan bagi pengumpulan data 
Templat dan panduan yang jelas 
Arahan yang jelas daripada Kumpulan Kerja 
Penggunaan FAQ bagi pengumpulan data di portal projek (www2.anm.gov.my) 
Created at 24/5/2021 9:36 PM by ***
Last modified at 24/5/2021 9:36 PM by ***